2021

Nowe życie „Arada”

Historyczny pojazd będący w posiadaniu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei (PSMK) został wybudowany w 1910 r. przez wytwórnię Janos Weitzer Gép. Waggongyar és Vasöntode Reszvény – Taraság, Árad. Po 1918 r. fabryka i miasto znalazły się poza granicami Węgier (obecnie: Uzina de Wagoane Árad, Rumunia). Jest on charakterystycznym przedstawicielem krytych, dwuosiowych wagonów towarowych konstrukcji węgierskiej, o granicy obciążenia 12-15 ton. Były one produkowane m.in. w kilku fabrykach działających na terenie Węgier. Odbiorcami były różne zarządy kolejowe monarchii austro-węgierskiej, a przede wszystkim MAV.

f1000025 Do Polski pojazd trafił prawdopodobnie wskutek II wojny światowej i funkcjonował pod oznaczeniem Km 111066. W latach sześćdziesiątych PKP dążąc do ujednolicenia parku wagonowego zaczęły rezygnować z mniej licznych serii wagonów. Toteż po kolejnej naprawie, przeprowadzonej w 1962 r. w Pruszkowie, został on wycofany z eksploatacji handlowej i przekazano go do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Głownie. Tutaj, po adaptacji na wagon do przewozu pracowników i narzędzi torowych na zakładowej bocznicy, pełnił służbę do połowy lat siedemdziesiątych. Nosił numer inwentarzowy 0007.

skanowanie0094_0 W 1988 r. wiosną wycofany z ruchu pojazd został przekazany PSMK z przeznaczeniem na eksponat muzealny. Wkrótce Stowarzyszenie przystąpiło do jego renowacji. Prace, bardzo intensywne, dzięki wsparciu Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych mogliśmy prowadzić w łódzkiej wagonowni na Janowie. Brało w nich udział kilku naszych członków. Po zakończeniu renowacji, w przeddzień Dnia Kolejarza, wagon wraz z parowozem Ferrum został ustawiony jako pomnik techniki na peronie 1 stacji Łódź Widzew. Jednak po kilkunastu latach, ze względu na ciągle powtarzające się akty wandalizmu, nasz Km został zdjęty z pomnika i przetransportowany do Skierniewic.

hpim3149 Lata postoju pierw na pomnikowym cokole, a następnie na torach skierniewickiej Parowozowni sprawiły, że wagon ulegał stopniowej degradacji. W 2020 r. postanowiliśmy ten pierwszy w historii Stowarzyszenia eksponat taborowy poddać drugiej, tym razem bardzo gruntownej, renowacji. Dzięki wsparciu Fundacji Grupy PKP było możliwe przygotowanie odbudowy – zakup materiałów: przede wszystkim stali, drewna oraz niektórych usług specjalistycznych. Roboty obejmowały bowiem bardzo szeroki zakres – m. in. prace ślusarskie, spawalnicze, nitownicze, stolarskie i dekarskie. Miały być również uzupełnione brakujące elementy pomostu dla hamulcowego. Wiele części naprawiono a w kilku przypadkach je dorobiono całkowicie od podstaw na podstawie oryginałów i fabrycznej dokumentacji pozyskanej z budapesztańskiego Muzeum Komunikacji.

arad-rozkrecanie Praktycznie, prace przy wagonie zostały zapoczątkowane latem 2020 r. demontażem jego poszycia. Równolegle staraliśmy się pozyskać środki na kontynuację remontu w jak największym zakresie. 26 października 2020 r. Fundacja BGK przyznała naszemu Stowarzyszeniu grant w kwocie 30 000 zł na realizację projektu: Polak-Węgier dwa bratanki – i do kolei, i do szabli i do szklanki. Upamiętnienie transportu węgierskiej pomocy wojskowej z sierpnia 1920 r. W ramach jego realizacji zaplanowana była nie tylko kontynuacja remontu wagonu, ale także jego adaptacja do funkcji wystawowej, bowiem drugim komponentem tego działania było stworzenie wystawy upamiętniającej wydarzenie wspomniane w nazwie zadania.

116853450_1828280803981102_1675197401229177858_n 117037002_1828281087314407_8130135239529936301_n
Po zdemontowaniu starych desek poszycia i podłogi, jeszcze jesienią 2020 r., udało się przeprowadzić siłami zewnętrznymi oczyszczenie strumieniowe całej konstrukcji metalowej pojazdu. To otworzyło front do dalszych prac, które kontynuowane były po ustawieniu wagonu w warsztacie Parowozowni.

dscf2434 dscf2437
W suchym i w miarę ciepłym oraz dysponującym źródłem sztucznego światła powyżej wspomnianym pomieszczeniu w okresie jesień 2020-wiosna 2021 przeprowadzone zostało zabezpieczanie antykorozyjne elementów stalowych pojazdu oraz prace ślusarskie. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, ograniczając ze względów obostrzeń epidemicznych liczbę osób jednocześnie wykonujących prace.

14032021 20210213_122530
ipa-walczy marzec-2021
Dzięki wcześniej zakupionemu i wysezonowanemu drewnu możliwe było równoległe prowadzenie prac stolarskich i malarskich, a następnie stopniowy montaż poszycia wagonu, który z powodów technologicznych trwał praktycznie do końca realizacji projektu.

20210623_111533 20210718_122906
20210718_161146 20210718_161305
20210828_152258 20210906_174751
Zamontowanie ścian bocznych i czołowych umożliwiło otwarcie kolejnego frontu prac – tym razem ułożenie całkowicie nowej podłogi.

dscf2845 dscf2892
W tak zwanym międzyczasie okazało się, że całkowitej wymiany wymagał także dach, prowizorycznie jedynie wyłatany jeszcze w czasie renowacji pojazdu przed jego wyeksponowaniem na stacji PKP Łódź Widzew.

20211012_144310 20211022_105656
Całkowicie nowe zostało też wykonane poszycie drzwi suwanych, a ich montaż w naszych warunkach stanowił nie lada wyzwanie. Dość powiedzieć, że aby ważąca ponad 150 kg konstrukcja trafiła bezpiecznie na swoje miejsce potrzeba było użyć siły sześciu mężczyzn.

20211018_123108 20211107_133418
20211107_115941 20211107_141649
Równolegle do prac przy wagonie trwało przygotowywanie wystawy przewidzianej do eksponowania w nim i jego otoczeniu. Ze względu na panujące ograniczenia przeciwepidemiczne skoncentrowaliśmy się tu na wykorzystaniu materiałów już opublikowanych oraz dostępnych on-line archiwaliach. Opracowanie graficzne całości, wraz z towarzyszącym wystawie folderem, zostało wykonane przez naszych wolontariuszy.

01-plansza-startowa_v 03-trochc499-geopolityki 04-mknc485-pociagi-doookoc582a-c59bwiata 05-polak-wc499gier-e28093-dwa-bratanki 06-mapa-plansza
W czasie trwania projektu co jakiś czas odwiedzały nas lokalne media. A 21 sierpnia 2021 r. w ramach specjalnego wieczornego Dnia Otwartego w Parowozowni o zakresie prac i planowanych efektach realizowanego zdania mogła przekonać się lokalna społeczność. Był to jeden z nielicznych momentów, w których sytuacja związana z pandemią COVID-19 pozwalała na takie wydarzenia. W miarę możliwości także grupy zorganizowane odwiedzające w tamtym okresie Parowozownię na bieżąco mogły śledzić postępy w remoncie wagonu.

img_20210807_141028 21-08-2021
Wielki finał prac nastąpił 19 listopada 2021 r. Wtedy mieszkańcy Skierniewic oraz zaproszeni przedstawiciele mediów mogli zobaczyć efekty naszych działań w ramach projektu.

dsc_0012 dsc_0025
dsc_0037 dsc_0039

Prace trwały 1 ½ roku. Były prowadzone ze starannością należną zabytkowemu pojazdowi. Obecnie 111. letni wagon, jeszcze po drobnych pracach kosmetycznych znowu dołączy do zbioru wyremontowanych, historycznych pojazdów kolejowych Parowozowni Skierniewice. Będzie eksponowany w składzie „Stuletniego pociągu PSMK”.

Projekt Polak-Węgier dwa bratanki – i do kolei, i do szabli i do szklanki. Upamiętnienie transportu węgierskiej pomocy wojskowej z sierpnia 1920 r.
został zrealizowany z programu Moja Mała Ojczyzna
 przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego

LOGO CMYK - wszystkie   bgk-fundacja-rgb-01


Podsumowujemy tegoroczne Obozy Wolontariackie

20210821_120919 Po kilku latach przerwy powróciliśmy do idei obozów wolontariackich realizowanych dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. W miesiącach sierpień-październik 2021 r. realizowaliśmy projekt: Wracamy – wolontariusze przywracają blask skierniewickiej Parowozowni. Prace porządkowe i zabezpieczające jako forma kreowania patriotycznej postawy wobec dziedzictwa najstarszej powstałej z inicjatywy Polaków linii kolejowej. Co warte podkreślenia nasz wniosek został przez instytucję grantodawczą bardzo wysoko oceniony i uzyskał na liście rankingowej drugą pozycję.

20210821_155349 Prace kilkoosobowymi grupami wolontariuszy, głównie w trakcie weekendowych turnusów rozpoczęliśmy w połowie sierpnia 2021 r. Początkowo obejmowały one porządkowanie zaplecza hali wachlarzowej, gdzie z jednej strony nagromadziło się już trochę odpadów, a z drugiej strony nastąpił dość niekontrolowany i gwałtowny powrót dzikiej roślinności. Zajrzeliśmy też w obszary koło pompowni i dawnej wieży wodnej, na które w trakcie poprzedniej akcji porządkowej w 2018 r. nie starczyło czasu.
20210911_114658 20210911_144302
20210912_110917 20210912_141105
20210912_155211 20211002_114734
20211002_165408 20211003_142342
Ostatnich kilka spotkań roboczych z udziałem wolontariuszy zostało przeznaczonych na prace w zasiekach węglowych, szczególnie zaś na odcinku którego nie udało się uporządkować w poprzednich edycjach obozów wolontariackich. Prace te zamierzamy w miarę dobrej pogody kontynuować we własnym zakresie w sezonie zimowym.
20211016_134636 20211017_115117
20211022_163543 Bardzo ważnym punktem zaplanowanych prac było uzupełnianie szyb w oknach hali wachlarzowej. Jest o tyle istotne, że nic tak nie obniża estetyki obiektu, jak braki w jego oszkleniu. Tymczasem opóźnienia w jego uzupełnianiu sięgały jeszcze czasów, gdy obiekt pełnił swoją pierwotną rolę. Chuligani z sąsiadującego z Parowozownią parku też dołożyli tu swoją cegiełkę. O ile szklenie nisko położonych okien jest realizowane na bieżąco, to większość okien wymagających wstawienia szyb znajdowała się na wysokości uniemożliwiającej bezpieczne i efektywne prace z drabiny czy rusztowania. Konieczne więc było wynajęcie podnośnika, z którego kosza wolontariusze nie tylko mogli bezpiecznie zdejmować niezbędne wymiary, ale i szybko szklić budynek hali wachlarzowej.
20211001_165416 20211001_171111
20211001_173331 20211001_164912
Wolontariusze brali również udział w bieżącym porządkowaniu części obiektu udostępnianej regularnie turystom.
20211001_122534 20210911_101100
20211016_172803 W ramach projektu został również zrealizowany dodatkowy, wieczorny Dzień Otwarty w Parowozowni. Pierwotnie planowaliśmy wykład dotyczący historii kolejnictwa lub muzealnictwa kolejowego. Niestety sytuacja epidemiczna panująca w połowie października skłoniła nas do rozwiązania bardziej bezpiecznego – udostępnienia części hali do samodzielnego zwiedzania – to wydarzenie towarzyszące weekendowemu obozowi wolontariackiemu miało miejsce w sobotę 16 października 2021 r.

20211024_105950 Ostatnim akordem realizacji projektu była wycieczka studialna, z jednej strony mająca charakter dydaktyczny, z drugiej zaś była formą dodatkowego podziękowania dla wolontariuszy z udział w pracach. Ta odbyła się 24 października 2021 r. W jej trakcie specjalnie wynajętym od MZK Skierniewice busem zostały odwiedzone przede wszystkim obiekty związane z szeroko pojętą techniką: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, pierwszy na świecie most spawany i Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach oraz Park Romantyczny w Arkadii.
20211024_115853 20211024_121107
20211024_125458 20211024_125557
20211024_131115 20211024_140059
20211024_140731 20211024_143456
20211024_152810 Przystępując do realizacji projektu chcieliśmy osiągnąć kilka celów, w tym m.in:

 • odbudować więzi z uczestnikami poprzednich podobnych działań wolontariackich;
 • pozyskać nowych wolontariuszy;
 • poprawić stan zachowania zabytku i estetykę jego otoczenia.

Wszystkie te cele, choć w różnym zakresie, udało się zrealizować.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

mkidn_kolor nid_wspolnie_dla_dziedzictwa_logo


Unikatowy pulpit nastawczy trafił do zbiorów PSMK

Dzięki uprzejmości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., nasza kolekcja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wzbogaciła się o kolejny cenny eksponat.
249059367_4716714018379414_274993340943159535_n Tym razem jest to pulpit nastawczy tupu AC10, który stanowił element urządzeń przekaźnikowych typu E na nastawni Ls5 stacji Leszno. Nie jest to jednak typowy pulpit kostkowy jaki znamy, ale unikat na skalę kraju. Został on wyprodukowany przez Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w roku 1955, zanim powstała polska wersja pulpitu kostkowego i stanowi żywy przykład pierwszych prób skonstruowania w kraju pulpitu nastawczego do urządzeń przekaźnikowych.

250030609_4516231238455958_6280585866145945820_n W samym pulpicie umieszczone są przyciski, dźwigienki i część lampek, natomiast plan świetlny stanowi oddzielną część, umieszczoną za pulpitem, powyżej. Pod tym względem jest to rozwiązanie zbliżone do ówczesnego rozwiązania firmy Ericsson. Kolejne podobieństwo polega na zastosowaniu przycisków dwupołożeniowych wciskanych. Do nastawiania zwrotnic zastosowane zostały obrotowe dźwigienki, podobnie jak w urządzeniach amerykańskich i radzieckich. Rozwiązanie to jednak nie zostało szerzej zastosowane w kraju. Nad poszczególnymi parami przycisków służących do nastawiania semaforów umieszczone są lampki sygnalizujące otrzymanie nakazu z nastawni dysponującej, analogicznie jak nad dźwigniami w nastawnicy suwakowej czterorzędowej.
Forma i ogólna konstrukcja pulpitu zbliżona jest do tej, jaka została później zastosowana w pulpicie kostkowym.

250494897_4516224405123308_8718731292625850512_n Oddzielny plan świetlny zasadniczo nie odbiega od tych, które stosowano w przypadku urządzeń mechanicznych i suwakowych, różnica polega natomiast na częściowym zastosowaniu podświetlanych szczelin, podobnie jak w pulpicie kostkowym. Co ciekawe, zdjęcie planu świetlnego ze st. Leszno można znaleźć w literaturze branżowej z lat 50-tych.
Nastawnia Ls5 była nastawnią wykonawczą, więc nastawienie każdego przebiegu pociągowego musiało być poprzedzone otrzymaniem nakazu z nastawni dysponującej Ls. Takie rozwiązanie w przypadku urządzeń przekaźnikowych występuje raczej sporadycznie.

Fot. J. Dołowski, P. Kuma, R. Undra

UNIKATOWY PULPIT NASTAWCZY AC10 TRAFIŁ DO KOLEKCJI PSMK DZIĘKI DAROWIŹNIE

PKP PLK - zarządca narodowej sieci kolejowej


Zakończyliśmy tegoroczne prace budowlane przy świetliku hali wachlarzowej

20211103_130008 5 listopada 2021 r. oficjalnym odbiorem z udziałem służb konserwatorskich zakończone zostały tegoroczne prace przy remoncie świetlika hali wachlarzowej. Łódzka firma TOR-BUD wykonała naprawę konstrukcji stalowej oraz zamocowała nowe szkło nad kanałami 7-8. Wartość prac to ponad 135 000 zł, a zostały one sfinansowane z dotacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (60 000 zł) i Samorządu Województwa Łódzkiego (49 500 zł) oraz odpisów 1% podatku przekazanych naszemu Stowarzyszenie.

20210705_143353 20210715_131722
20210727_135139 20210803_095452
20211004_142612 20211019_120643

Fot. M. Wudarski/TORBUD

Po zakończeniu tegorocznych remontów, łączna wartość dotąd wykonanych przez nas w Parowozowni prac budowalnych przekroczyła 1 500 000 zł.

wuoz_lodz_aktualne   dotacje-na-plus_c3a9-01


Listopadowe święta na Starych Powązkach

21-10-31-kwesta-fit-marek-moczulski-10 W kweście organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami po raz jedenasty uczestniczyli członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia. Na ratowanie zabytków narodowej nekropoli zebrali do puszek 3240 zł. Tegoroczna, już 47. kwesta zaduszkowa zasiliła kasę SKOnSP kwotą około 200 000 zł.

Miłośnicy kolei kwestowali tradycyjnie przy grobie projektanta i budowniczego DŻWW, Stanisława Wysockiego (1805-1868).

Natomiast w Dzień Zaduszny, wraz z Fundacją Grupy PKP, zaprosiliśmy wszystkich chętnych na tradycyjny już Spacer Zaduszkowy na warszawskich Starych Powązkach. Tym jednak razem nasz Kolega Marek Moczulski, z okazji przyszłorocznej 160. rocznicy uruchomienia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej, poprowadził zainteresowanych szlakiem grobów kolejarzy i osób związanych z tą historyczną linią kolejową.

Fot. Marek Moczulski


30 rocznica likwidacji Lokomotywowni Skierniewice

ty2-1991_poprW noc 31 października/1 listopada 2021 r. minęła 30 rocznica likwidacji Lokomotywowni 1 klasy Skierniewice jako samodzielnej jednostki w strukturach przedsiębiorstwa PKP. Następnie do końca stycznia 1993 r. trwał proces stopniowego wygaszania jej działalności jako oddziału zamiejscowego Lokomotywowni Pozaklasowej Warszawa Odolany.
Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenie nie podzieliła ona jednak losu większości tego typu obiektów, po których dziś już nie ma często śladu lub są opuszczonymi ruinami. W 1994 r. z inicjatywy PSMK Parowozownia została wpisana do rejestru zabytków, zaś od 2002 r. stanowi częściową, a od 2017 r. całkowitą własność Stowarzyszenia i stopniowo jest poddawana rewitalizacji oraz adaptowana do funkcji muzealnych.


Ostatni Wieczór z parowozami…

20211016_172803 W sobotę 16 października 2021 r., przy okazji naszego obozu wolontariackiego, który dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa, zaprosiliśmy wszystkich chętnych na wieczorne zwiedzanie Parowozowni. Prawdopodobnie z ostatniej już w tym roku możliwości odwiedzin naszego obiektu skorzystało 6️⃣5️⃣ osób 🙂.

Dziękujemy!


Zapraszamy na kolejny Obóz Wolontariacki

Szanowni Państwo,
powróciliśmy z naszymi Obozami Wolontariackimi! Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji na kolejny turnus, który odbędzie się w naszej Parowozowni w dniach 16-18 października 2021 r. W trakcie jego planujemy prace porządkowe w dawnych zasiekach węglowych. Każdego kolejnego dnia przewidujemy początek prac około godz. 10.30 i kontynuację ich do ok. 18.00. Każdy dzień zakończy ciepły posiłek.

20210821_120924 Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat, mają dobry stan zdrowia i odrobinę wolnego czasu oraz chęci do działania na rzecz zachowania dziedzictwa post-industrialnego. Zainteresowanym zapewnimy nocleg poza Parowozownią. Spragnieni spartańskich warunków mogą spróbować spać także w naszych pomieszczeniach socjalnych. Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne liczba takich miejsc noclegowych jest jednak ograniczona. Ponadto oferujemy zwrot kosztów przejazdu publicznym transportem zbiorowym (preferowana klasa ekonomiczna), rękawice robocze, wodę, ciepłe posiłki raz dziennie oraz w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

W przypadku szczególnej niepogody, obóz może zostać przeniesiony na inny termin.

Obóz odbędzie się w ramach realizacji projektu „Wracamy – wolontariusze przywracają blask skierniewickiej Parowozowni. Prace porządkowe i zabezpieczające jako forma kreowania patriotycznej postawy wobec dziedzictwa najstarszej powstałej z inicjatywy Polaków linii kolejowej”.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

Zakończyliśmy tegoroczny cykl planowych Dni Otwartych w Parowozowni Skierniewice

20211002_121209 Ostatni z tegorocznych Dni Otwartych przeszedł do historii. W piękną i słoneczną sobotę 2 października 2021 r. dane nam było gościć 1️⃣7️⃣1️⃣ osób.

Tegoroczny sezon był zdecydowanie lepszy niż ubiegłoroczny i w tych nadal trudnych czasach udało się nam podwoić liczbę gości w stosunku do 2020 r. Niemniej jednak są to wartości dużo niższe od tych z czasów przedpandemicznych.

Jeśli pogoda i ogólna sytuacja w kraju pozwolą to planujemy w tym roku jeszcze kilka wydarzeń nie objętych naszym rozkładem jazdy.


Urządzenia sterowania ruchem kolejowym z Grabowa trafiły do zbiorów PSMK

img_6044 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym stanowią drugi pod względem ilości element naszej kolekcji umieszczonej w Parowozowni Skierniewice. Zarazem jest to największy kompleksowo gromadzony zbiór tego typu przechowywany w polskich placówkach z zakresu muzealnictwa kolejowego. Zazwyczaj o sprowadzaniu tego typu eksponatów z wielu przyczyn nie mogliśmy napisać w racjonalnych terminach po przeprowadzeniu akcji. Z drugiej strony nie były to działania aż tak widowiskowe, jak nasz ostatni transport z początku wakacji 2021 r.

img_6021 W 2020 r. otrzymaliśmy propozycję przyjęcia do kolekcji niemal kompletnych scentralizowanych mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym z lat 1950. wciąż zamontowanych na położonej na peryferiach Ostrołęki stacji Grabowo zlokalizowanej na linii kolejowej prowadzącej do Wielbarku. Warunkiem zgody na modernizację tej stacji było przekazanie jej wyposażenia na cele muzealne, a służby konserwatorskie jako najlepszą instytucję, której można powierzyć te eksponaty wskazały nasze Stowarzyszenie. Wobec takiego obrotu spraw podjęliśmy przysłowiową rękawice i zgodziliśmy przyjąć także i te urządzenia.

img_5954 Niestety czas pandemiczny nie był tu dla nas specjalnie łaskawy i sprawy nabierały powoli tempa. Przede wszystkim musieliśmy pojechać do Grabowa i na gruncie sprawdzić, czy oferowane nam eksponaty faktycznie są interesujące oraz jaki jest ich stan techniczny. Kolejnym krokiem była dokładna inwentaryzacja tego co tam się znajduje. Uznaliśmy, że faktycznie rzecz jest warta zachodu – nastawnica ze skrzynią zależności na 24 suwaki to dość rzadka okazja. Podobnie było ze znormalizowaną tarczą manewrową. Po tych czynnościach mogliśmy wskazać co dokładnie powinno w przyszłości wyjechać do Skierniewic.

img_5960 Ostatecznie udało nam się pozyskać komplet urządzeń wewnętrznych, czyli:

 • nastawnicę mechaniczną typu znormalizowanego
 • i naprężacze grupowe.

Spośród urządzeń zewnętrznych pozyskaliśmy m.in.:

 • semafory;
 • tarczę manewrową;
 • napędy zwrotnicowe;
 • rygle;
 • rogatkę mechaniczną
 • i osprzęt pędniowy.

Po ukończeniu formalności można było się przemieścić urządzenia do Skierniewic. Tym razem nie musieliśmy jednak sami prowadzić demontażu. Zarówno przygotowanie eksponatów do drogi, jak również ich transport zapewniły nieodpłatnie firmy wykonujące modernizację stacji – w dwóch rzutach dotarły one w lipcu do Parowozowni.
Obecnie nowe eksponaty są magazynowane m.in. w ich docelowym miejscu eksponowania oraz przygotowywane częściowo do udostępnienia zwiedzającym.
20210702_131445 20210702_133836
20210701_131357 20210701_130241
20210702_135525 20210702_135735

HISTORYCZNE MECHANICZNE URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM Z STACJI GRABOWO TRAFIŁY DO KOLEKCJI PSMK DZIĘKI DAROWIŹNIE

PKP PLK - zarządca narodowej sieci kolejowej