2023

Obozy wolontariackie 2023 – kilka zdań podsumownia

20230812_145013 Z końcem listopada złożyliśmy w Narodowym Instytucie Dziedzictwa sprawozdanie kończące realizację projektu W 175-lecie ukończenia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – wolontariat w Parowozowni Skierniewice dla dziedzictwa kolei stworzonej przez polskich patriotów. Był to już nasz kolejny projekt wsparty przez tę instytucję nakierowany z jednej strony na poprawę estetyki naszego zabytkowego kompleksu, z drugiej zaś na rozwój wolontariatu na jego terenie. Nie bez znaczenia była też popularyzacja wiedzy o historii skierniewickiej „szopy”.
20230916_161108 Prace w ramach tego projektu zrealizowano głównie w trakcie kilku weekendowych turnusów (zorganizowano 1 obóz 4-dniowy, 6 obozów 2-dniowych oraz 2 obozy 1-dniowe) oraz kilku krótkich spotkań jednodniowych (głównie prace przygotowawcze oraz uzupełniające). Sześciokrotnie spotykaliśmy się na pracach związanych z poprawą estetyki terenu Parowozowni, trzykrotnie angażowaliśmy wolontariuszy do wsparcia naszych bezpłatnych Dni Otwartych w Parowozowni. Powstała także broszura o przeszłości i teraźniejszości naszego obiektu.
20230812_120434 W tym roku prace porządkowe skoncentrowały się przede wszystkim na zapleczu hali wachlarzowej. Dzięki wsparciu wolontariuszy zniknęła stamtąd kolejna partia odpadów, a także niezbyt estetycznych zwałów ziemi zalegających nie wiadomo jak już długo. Sporo czasu też oni poświęcili na właściwe zabezpieczenie okien budynków trwale wyłączonych z eksploatacji – to z jednej strony niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na ich estetykę, z drugiej zaś stworzyło dodatkową barierę przed penetracją ich przez osoby niepożądane.

370357823_1151083925850042_2464197795127127369_n 20231001_173126
20231001_145058 20231001_152407
370596753_1241598093204749_363834009171523453_n Tradycyjnie też porządkowaniu podlegały dawne zasieki węglowe. Tu, podobnie jak w poprzednich edycjach programu, wolontariusze bardzo skutecznie walczyli z nadmiarem bujnie rozwijającej się roślinności. Na składowisko wyjechały też zalegające po kątach odpady – pamiętały one jeszcze niestety zamierzchłe czasy poprzednich wieloletnich gospodarzy obiektu. Także i tu pole do popisu znalazła brygada zajmująca się skutecznym zabezpieczaniem okien nieużytkowanych od dłuższego czasu budynków. Nieco czasu poświęcono także porządkom wewnątrz hali wachlarzowej, zwłaszcza zaś w jej części magazynowej wciąż oczekującej poprawy estetyki.
20230909_142759 20230909_170214
20231021_120723 20231021_171009
20231029_115556 20231029_130933
20231015_135507 Bardzo ważnym punktem zaplanowanych prac było uzupełnienie szyb w oknach hali wachlarzowej, budynku administracyjno-warsztatowym oraz dawnej wieży wodnej. Nic tak bowiem nie obniża estetyki obiektu, jak braki w jego oszkleniu. Zaszłości sięgały tu jeszcze czasów, gdy pełnił on swoją pierwotną rolę, a swoje dołożyli tu chuligani z sąsiedniego parku miejskiego. O ile szklenie nisko położonych okien realizowano na bieżąco, to większość okien wymagających wstawienia szyb znajdowała się na wysokości uniemożliwiającej bezpieczne i efektywne prace z drabiny czy rusztowania. Konieczne więc było wynajęcie podnośnika, z którego kosza wolontariusze nie tylko bezpiecznie zdejmowali niezbędne wymiary, ale i szybko szklili ww. budynki.
379658088_789619406181791_2564548124717237638_n 379970743_1011513846635386_8427963280460637807_n
20231019_135032 20231019_161333
20230916_122259 Realizując podobne projekty, zawsze stawiamy na ich multidyscyplinarność – dlatego oprócz prac wymagających pewnej krzepy fizycznej, staramy się wnieść do działań pierwiastek bardziej humanistyczny. Stawiamy tu przede wszystkim na szeroko pojętą edukację osób odwiedzających skierniewicką Parowozownię. Dlatego też uczestnicy obozów wspierali nasze działania w trakcie bezpłatnych Dni Otwartych Parowozowni, w tym szczególnie zaś w ramach wrześniowych Europejskich Dni Dziedzictwa.
20231018_154833 Również w ramach działań edukacyjnych umieściliśmy na terenie obiektu i wewnątrz budynków szereg elementów ułatwiających samodzielne zwiedzanie obiektu – to krok w kierunku zwiększania częstotliwości jego udostępniania już w nadchodzącym 2024 r. Efektem była tu też broszura o nakładzie 1000 egz. Parowozownia Skierniewice dawniej i współcześnie dostępna bezpłatnie w naszym obiekcie. Edukacyjny charakter miała też październikowa ogólnodostępna prelekcja Urządzenia sterowania ruchem kolejowym – dziedzictwo niedoceniane. Jak pokazują je inni – przygotował ją na bazie bogatej własnej kolekcji fotografii i wygłosił kol. dr Ariel Ciechański.
20231015_173147 20231015_165044
20231008_180928 20231007_191627
skieter_01 Charakter dydaktyczny, ale także i podziękowania dla wolontariuszy miała październikowa wycieczka studialna dla osób uczestniczących w projekcie. Tym razem odwiedziliśmy zarówno obiekty związane z historią techniki Zagłębia Staropolskiego – oddział warszawskiego Narodowego Muzeum Techniki zlokalizowany w kompleksie zabytkowej huty w Chlewiskach oraz niezmiernie intersujące Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, które ma siedzibę na terenie dawnego zakładu wielkopiecowego – jak również Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, które dla odmiany jest formą nowoczesnego podejścia do prezentacji przeszłości ośrodka przemysłowego.
20231022_085738 20231022_114147
20231022_163637 20231022_165524
skieter_07 skieter_11

Zrealizowany projekt w liczbach

Lp. Opis wskaźnika wraz z informacją o sposobach jego pomiaru Liczba
Plan wg Umowy Wykonanie
1. liczba wolontariuszy biorących udział w zadaniu 25 30
2. liczba organizatorów biorących udział w zadaniu 3 3
3. szacunkowa liczba aktywnych uczestników wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu 25 25
4. szacunkowa liczba biernych odbiorców projektu 6000 8000
5. liczba zorganizowanych wydarzeń mających na celu promocję i popularyzację wiedzy o dziedzictwie lub utrzymanie i dokumentację dziedzictwa 2 2
6. liczba partnerów zaangażowanych w realizację zadania (w tym partnerów medialnych) 3 3
7. liczba zabytków, przy których były prowadzone działania 1 1
8. liczba publikacji (w tym folderów) 1 1

Obozy odbyły się w ramach realizacji projektu W 175-lecie ukończenia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – wolontariat w Parowozowni Skierniewice dla dziedzictwa kolei stworzonej przez polskich patriotów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

mkidn_znak_uproszczony_kolor_bez_pola_rgb     60-lat-misji-nid_logo_1


Zapraszamy na obozy wolontariackie 2023!

298418540_901779754546505_2498712950267248089_n Szanowni Państwo,
także w tym roku zapraszamy do rejestracji na nasze Obozy Wolontariackie! Tradycyjnie już na ich realizację otrzymaliśmy dofinansowanie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa pochodzące z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaczniemy już w pierwszy sierpniowy weekend wsparciem organizacji Dni Otwartych w Parowozowni oraz Lata z parowozami. Kolejny raz spotkamy się na czterodniowy obóz w czasie tzw. długiego weekendu w dniach 12-15 sierpnia 2023 r. – planujemy wtedy prace porządkowe w dawnych zasiekach węglowych oraz w hali wachlarzowej i na jej zapleczu. Każdego kolejnego dnia przewidujemy początek prac około godz. 10.00-10.30 i kontynuację ich do ok. 17.30-18.00. Każdy dzień zakończy ciepły posiłek.

Poniżej zamieszczamy daty wszystkich wydarzeń planowanych w związku z realizacją tego projektu – sukcesywnie będą uruchamiane zapisy na poszczególne terminy.

Lp. Data Zakres działań Rejestracja
1. 5-6 sierpnia 2023 r. Promocja dziedzictwa kulturowego kolei w ramach Dni Otwartych Parowozowni i prace porządkowe na terenie obiektu Zamknięta
2. 12-15 sierpnia 2023 r. Prace porządkowe Zamknięta
3. 26-27 sierpnia 2023 r. Prace porządkowe Zamknięta
4. 9-10 września 2023 r. Prace porządkowe Zamknięta
5. 16-17 września 2023 r. Promocja dziedzictwa kulturowego kolei w ramach Dni Otwartych Parowozowni i Europejskich Dni Dziedzictwa Zamknięta
6. 30 września
-1 października 2023 r.
Prace porządkowe Zamknięta
7. 7-8 października 2023 r. Promocja dziedzictwa kulturowego kolei w ramach Dni Otwartych Parowozowni i prace porządkowe na terenie obiektu Zamknięta
8. 7 października 2023 r. Wieczór z prezentacją zdjęć i dyskusją pt. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym – dziedzictwo niedoceniane. Jak pokazują je inni. Wydarzenie ogólnodostępne
10. 21 października 2023 r. Prace porządkowe Otwarta
9. 22 października 2023 r. Wyjazd studialny Zagłębie Staropolskie Wydarzenie wyłącznie dla osób biorących udział w obozach wolontariackich
11. 29 października 2023 r. Prace porządkowe Otwarta

Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat, mają dobry stan zdrowia i odrobinę wolnego czasu oraz chęci do działania na rzecz zachowania dziedzictwa post-industrialnego. Zainteresowanym zapewnimy nocleg poza Parowozownią. Spragnieni spartańskich warunków mogą spróbować spać także w naszych pomieszczeniach socjalnych o klimacie typowej kolejowej noclegowni lat 80-tych XX w. Ze względu na komfort wypoczynku liczba takich miejsc noclegowych jest jednak ograniczona. Ponadto oferujemy zwrot kosztów przejazdu publicznym transportem zbiorowym (preferowana klasa ekonomiczna), rękawice robocze, wodę, ciepłe posiłki raz dziennie oraz w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

Obozy odbywają się w ramach realizacji projektu W 175-lecie ukończenia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – wolontariat w Parowozowni Skierniewice dla dziedzictwa kolei stworzonej przez polskich patriotów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

mkidn_znak_uproszczony_kolor_bez_pola_rgb     60-lat-misji-nid_logo_1


Mamy dofinansowanie od Narodowego Instytutu Dziedzictwa!

Takie wiadomości lubimy najbardziej! Miło nam poinformować, że także w tym roku będziemy realizować ideę obozów wolontariackich nakierowanych na porządkowanie Parowozowni i przybliżanie jej historii turystom.

302712157_2446095432199633_2832852788580135918_n 6 lipca 2023 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa przyznał nam kwotę 26 000 zł na zaangażowanie wolontariuszy działania porządkowe oraz edukacyjne związane skierniewicką Parowozownią. W ich trakcie planujemy dalej sprzątać zaplecze obiektu, uzupełniać oszklenie na jego terenie, a także przybliżać jego historię wszystkim zainteresowanym. Teraz przed nami dopięcie spraw formalnych, ale wkrótce zamierzamy przedstawić szczegółowy harmonogram obozów!


2022

Podsumowujemy tegoroczne obozy wolontariackie

302712157_2446095432199633_2832852788580135918_n Obozy wolontariackie wspierane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) dość trwale wpisały się w działalność naszego Stowarzyszenia. Realizując działania dofinansowywane przez NID staramy się by miały one zróżnicowany charakter i nie skupiały się tylko na porządkowaniu terenu. Początkowo, dopóki dopuszczał to regulamin, staraliśmy się także realizować prace przy pojazdach. Obecnie podstawowym celem obozów wolontariackich jest nadgonienie sięgających czasów jeszcze poprzedniego właściciela obiektu zaległości w porządkowaniu terenu oraz uzupełnianiu oszklenia okien. Nie bez znaczenia jest też możliwość uzupełnienia elementów informacyjnych dla osób odwiedzających obiekt.

W 2022 r. realizowaliśmy projekt zatytułowany Idziemy dalej – wolontariusze przywracają blask skierniewickiej Parowozowni. Prace porządkowe i zabezpieczające jako wzmocnienie patriotycznej postawy wobec polskiego dziedzictwa kultury technicznej. W jego trakcie przede wszystkim skupiliśmy się na wycince roślinności w zasieku węglowym wzdłuż toru nr 55.

20220814_182612 300091687_807203193783427_1210436899479494574_n
305804291_2452397931569383_1790476006848715430_n 304528554_890649101905898_9157608974403325308_n
20220820_143328 304572414_1474222119759420_4130374961420957210_n
W tym roku także dużo wysiłku zostało włożone w porządkowanie zasieków węglowych i ich otoczenia. Dzięki wytężonej pracy wolontariuszy zaczęły znikać zwały nagromadzonej przez lata ziemi.

20220820_101716 307675132_2464418213700688_268489721514246052_n
20220820_103511 308475814_3411896089080056_2948232211056571389_n
Dzień jednego z obozów został poświęcony porządkowaniu fragmentu hali wachlarzowej, o który wkrótce (po niezbędnych przygotowaniach) zostanie wydłużona trasa zwiedzania w tym budynku.

298418540_901779754546505_2498712950267248089_n 299460743_490282279590902_9157591662327820889_n
311291195_1870417876622546_8653714526767143999_n Wolontariusze brali też udział w pomiarach, a następnie w uzupełnieniu kolejnej partii oszklenia budynków Parowozowni. Niestety jest to bardzo drogie działanie – koszt znacząco zwiększa konieczność wykorzystania podnośnika koszowego (ze względu na znaczące wysokości prac) oraz sama cena i ilość niezbędnego szkła. Z tego prozaicznego powodu wciąż jeszcze nie nadgoniliśmy wszystkich zaległości sięgających czasów PKP. Niemniej jednak tegoroczne prace znacząco poprawiły estetykę zwłaszcza tyłu hali wachlarzowej.

311945747_781161329659324_4463737817528112476_n_0 311041614_698028601739829_5856355176490231011_n
W trakcie realizacji projektu wykonano i umieszczono również szereg elementów ułatwiających samodzielne zwiedzanie obiektu – to krok w kierunku zwiększania częstotliwości jego udostępniania już w nadchodzącym 2023 r.

302336337_2444188285723681_1506476801643333967_n 312061048_2500767196732456_2376742937798095482_n
Uczestnicy obozów wolontariackich brali też udział w obsłudze naszych Dni Otwartych, szczególnie zaś ich edycji m.in. z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.

302813610_2446091208866722_8116091157193695402_n 305840336_2452413721567804_1945244708817415486_n

20220828_114907 Jednak realizacja przedmiotowego projektu, to nie tylko wycinka krzaków czy segregacja i ładowanie odpadów, ale także ogólnodostępna prelekcja pt: Wiedeński sznycel, czyli czy faktycznie tak daleko naszym muzeom transportu szynowego do ich zachodnich odpowiedników?, a przede wszystkim wycieczka studialna dla osób uczestniczących w pracach wolontariackich. Tym razem dobrze znany nam bus MZK Skierniewice jako pojazd Kolejowej Komunikacji Zastępczej PSMK wyruszył na teren dawnego województwa piotrkowskiego. Odwiedziliśmy zarówno obiekty związane z historią kolei jak bunkry kolejowe w Konewce i Jeleniu czy Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz., jak również inne zabytki techniki jak choćby Groty Nagórzyckie. Na szlaku przejazdu znalazły się także zabytki architektury Inowłodza jak również Sulejowa-Podklasztorza.

311473863_793651738358972_961328340412507193_n 308690678_1269973653780905_8340009161446851165_n
311943650_1309804543125048_4464868575519082571_n 311976518_648613440231239_1414631467646696054_n
312004255_5428091873976077_1677862302994617025_n 312145866_647084513801896_6967387354971223423_n

Co warte podkreślenia wśród 26 uczestników projektu zgodnie z jego założeniami pojawili się zarówno uczestnicy poprzednich jego edycji, jak również nowe osoby, co warte podkreślenia nie zawsze zainteresowane koleją! Ponadto w działaniach pomagało kilkoro dzieci towarzyszących swoim opiekunom w pracach.

Kilka liczb podsumowujących projekt
Łączna liczba wolontariuszy biorących udział w projekcie:  26
Liczba osób koordynujących prace:  3
Liczba obozów trzydniowych:  1
 Liczba obozów dwudniowych: 4
 Liczba obozów jednodniowych:  3
 Liczba dwudniowych wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa:  1
 Liczba ogólnodostępnych prelekcji:  1
 Liczba wyjazdów studialnych:  1
Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo       nid_wspolnie_dla_dziedzictwa_logo


Zapraszamy na pierwszy tegoroczny Obóz Wolontariacki

Szanowni Państwo,
powróciliśmy z naszymi Obozami Wolontariackimi! Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji na pierwszy turnus, który odbędzie się w naszej Parowozowni tzw. długi weekend w dniach 13-15 sierpnia 2022 r. W trakcie jego planujemy prace porządkowe w dawnych zasiekach węglowych oraz w hali wachlarzowej i na jej zapleczu. Każdego kolejnego dnia przewidujemy początek prac około godz. 10.30 i kontynuację ich do ok. 17.30-18.00. Każdy dzień zakończy ciepły posiłek.

20211002_114734 Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat, mają dobry stan zdrowia i odrobinę wolnego czasu oraz chęci do działania na rzecz zachowania dziedzictwa post-industrialnego. Zainteresowanym zapewnimy nocleg poza Parowozownią. Spragnieni spartańskich warunków mogą spróbować spać także w naszych pomieszczeniach socjalnych o standardzie typowej kolejowej noclegowni lat 1980. Ze względu na komfort wypoczynku liczba takich miejsc noclegowych jest jednak ograniczona. Ponadto oferujemy zwrot kosztów przejazdu publicznym transportem zbiorowym (preferowana klasa ekonomiczna), rękawice robocze, wodę, ciepłe posiłki raz dziennie oraz w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

Obóz odbędzie się w ramach realizacji projektu „Idziemy dalej – wolontariusze przywracają blask skierniewickiej Parowozowni. Prace porządkowe i zabezpieczające jako wzmocnienie patriotycznej postawy wobec polskiego dziedzictwa kultury technicznej”.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

mkidn_kolor nid_wspolnie_dla_dziedzictwa_logo


Mamy wsparcie od Narodowego Instytutu Dziedzictwa!

20210821_120919 7 lipca 2022 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa rozstrzygnął konkurs w ramach programu Wspólnie dla Dziedzictwa. Nasz wniosek otrzymał najwięcej punktów, a to oznacza że najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia ruszymy z naszymi Obozami Wolontariackimi! Kwota dofinansowania to 15 750 zł – wykorzystamy ją na poprawę estetyki Parowozowni Skierniewice. Przede wszystkim planujemy dalsze szklenie budynków oraz walkę z zielenią w miejscach, gdzie jej nie powinno być. Nadal będziemy porządkować zasieki węglowe i zaplecze hali wachlarzowej wraz z jej wnętrzem. Już niedługo ogłosimy pierwszy termin i nabór na turnus Obozu Wolontariackiego!


2021

Podsumowujemy tegoroczne Obozy Wolontariackie

20210821_120919 Po kilku latach przerwy powróciliśmy do idei obozów wolontariackich realizowanych dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. W miesiącach sierpień-październik 2021 r. realizowaliśmy projekt: Wracamy – wolontariusze przywracają blask skierniewickiej Parowozowni. Prace porządkowe i zabezpieczające jako forma kreowania patriotycznej postawy wobec dziedzictwa najstarszej powstałej z inicjatywy Polaków linii kolejowej. Co warte podkreślenia nasz wniosek został przez instytucję grantodawczą bardzo wysoko oceniony i uzyskał na liście rankingowej drugą pozycję.

20210821_155349 Prace kilkoosobowymi grupami wolontariuszy, głównie w trakcie weekendowych turnusów rozpoczęliśmy w połowie sierpnia 2021 r. Początkowo obejmowały one porządkowanie zaplecza hali wachlarzowej, gdzie z jednej strony nagromadziło się już trochę odpadów, a z drugiej strony nastąpił dość niekontrolowany i gwałtowny powrót dzikiej roślinności. Zajrzeliśmy też w obszary koło pompowni i dawnej wieży wodnej, na które w trakcie poprzedniej akcji porządkowej w 2018 r. nie starczyło czasu.
20210911_114658 20210911_144302
20210912_110917 20210912_141105
20210912_155211 20211002_114734
20211002_165408 20211003_142342
Ostatnich kilka spotkań roboczych z udziałem wolontariuszy zostało przeznaczonych na prace w zasiekach węglowych, szczególnie zaś na odcinku którego nie udało się uporządkować w poprzednich edycjach obozów wolontariackich. Prace te zamierzamy w miarę dobrej pogody kontynuować we własnym zakresie w sezonie zimowym.
20211016_134636 20211017_115117
20211022_163543 Bardzo ważnym punktem zaplanowanych prac było uzupełnianie szyb w oknach hali wachlarzowej. Jest o tyle istotne, że nic tak nie obniża estetyki obiektu, jak braki w jego oszkleniu. Tymczasem opóźnienia w jego uzupełnianiu sięgały jeszcze czasów, gdy obiekt pełnił swoją pierwotną rolę. Chuligani z sąsiadującego z Parowozownią parku też dołożyli tu swoją cegiełkę. O ile szklenie nisko położonych okien jest realizowane na bieżąco, to większość okien wymagających wstawienia szyb znajdowała się na wysokości uniemożliwiającej bezpieczne i efektywne prace z drabiny czy rusztowania. Konieczne więc było wynajęcie podnośnika, z którego kosza wolontariusze nie tylko mogli bezpiecznie zdejmować niezbędne wymiary, ale i szybko szklić budynek hali wachlarzowej.
20211001_165416 20211001_171111
20211001_173331 20211001_164912
Wolontariusze brali również udział w bieżącym porządkowaniu części obiektu udostępnianej regularnie turystom.
20211001_122534 20210911_101100
20211016_172803 W ramach projektu został również zrealizowany dodatkowy, wieczorny Dzień Otwarty w Parowozowni. Pierwotnie planowaliśmy wykład dotyczący historii kolejnictwa lub muzealnictwa kolejowego. Niestety sytuacja epidemiczna panująca w połowie października skłoniła nas do rozwiązania bardziej bezpiecznego – udostępnienia części hali do samodzielnego zwiedzania – to wydarzenie towarzyszące weekendowemu obozowi wolontariackiemu miało miejsce w sobotę 16 października 2021 r.

20211024_105950 Ostatnim akordem realizacji projektu była wycieczka studialna, z jednej strony mająca charakter dydaktyczny, z drugiej zaś była formą dodatkowego podziękowania dla wolontariuszy z udział w pracach. Ta odbyła się 24 października 2021 r. W jej trakcie specjalnie wynajętym od MZK Skierniewice busem zostały odwiedzone przede wszystkim obiekty związane z szeroko pojętą techniką: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, pierwszy na świecie most spawany i Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach oraz Park Romantyczny w Arkadii.
20211024_115853 20211024_121107
20211024_125458 20211024_125557
20211024_131115 20211024_140059
20211024_140731 20211024_143456
20211024_152810 Przystępując do realizacji projektu chcieliśmy osiągnąć kilka celów, w tym m.in:

  • odbudować więzi z uczestnikami poprzednich podobnych działań wolontariackich;
  • pozyskać nowych wolontariuszy;
  • poprawić stan zachowania zabytku i estetykę jego otoczenia.

Wszystkie te cele, choć w różnym zakresie, udało się zrealizować.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

mkidn_kolor nid_wspolnie_dla_dziedzictwa_logo


Ostatni Wieczór z parowozami…

20211016_172803 W sobotę 16 października 2021 r., przy okazji naszego obozu wolontariackiego, który dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa, zaprosiliśmy wszystkich chętnych na wieczorne zwiedzanie Parowozowni. Prawdopodobnie z ostatniej już w tym roku możliwości odwiedzin naszego obiektu skorzystało 6️⃣5️⃣ osób 🙂.

Dziękujemy!


Zapraszamy na kolejny Obóz Wolontariacki

Szanowni Państwo,
powróciliśmy z naszymi Obozami Wolontariackimi! Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji na kolejny turnus, który odbędzie się w naszej Parowozowni w dniach 16-18 października 2021 r. W trakcie jego planujemy prace porządkowe w dawnych zasiekach węglowych. Każdego kolejnego dnia przewidujemy początek prac około godz. 10.30 i kontynuację ich do ok. 18.00. Każdy dzień zakończy ciepły posiłek.

20210821_120924 Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat, mają dobry stan zdrowia i odrobinę wolnego czasu oraz chęci do działania na rzecz zachowania dziedzictwa post-industrialnego. Zainteresowanym zapewnimy nocleg poza Parowozownią. Spragnieni spartańskich warunków mogą spróbować spać także w naszych pomieszczeniach socjalnych. Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne liczba takich miejsc noclegowych jest jednak ograniczona. Ponadto oferujemy zwrot kosztów przejazdu publicznym transportem zbiorowym (preferowana klasa ekonomiczna), rękawice robocze, wodę, ciepłe posiłki raz dziennie oraz w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

W przypadku szczególnej niepogody, obóz może zostać przeniesiony na inny termin.

Obóz odbędzie się w ramach realizacji projektu „Wracamy – wolontariusze przywracają blask skierniewickiej Parowozowni. Prace porządkowe i zabezpieczające jako forma kreowania patriotycznej postawy wobec dziedzictwa najstarszej powstałej z inicjatywy Polaków linii kolejowej”.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa