Wolontariat

Akcja Oleńka

Rozwijając dotychczasową działalność poszukujemy wolontariuszy, chcących zdobyć nowe doświadczenia w szerokim zakresie:

 • organizacji i obsługi imprez,
 • prac renowacyjnych przy taborze i elementach infrastruktury kolejowej,
 • utrzymaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych,
 • bieżącym utrzymaniu obiektów i terenu parowozowni.

Poszukujemy również wolontariuszy w konkretnych specjalnościach:

 • budowlanych (projektowych, do kierowania robotami budowlanymi, pełnienia nadzoru inwestorskiego),
 • elektrycznych (z uprawnieniami do 1 kV),
 • operatorów sprzętu budowlanego (z własnymi maszynami typu dźwig, spycharko-ładowarka, transport ciężarowy),
 • blacharstwa i lakiernictwa samochodowego,
 • informatycznych (animacje, mapping),
 • filmowych,
 • architektów światła.

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei każdemu wolontariuszowi zapewnia:

 • porozumienie wolontariackie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zaświadczenie (na życzenie),
 • dla chętnych nocleg w standardzie turystycznym,
 • pełne zaplecze kuchenne dla przygotowania posiłków,
 • dostęp do węzła sanitarnego,
 • narzędzia niezbędne do wykonywanych prac oraz środki ochrony osobistej.

Prace w parowozowni prowadzone są praktycznie przez cały rok. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych w związku z tym większość prac wykonywana jest przez członków stowarzyszenia w dni wolne od szkoły lub pracy, w trakcie tzw. „długich weekendów” oraz wakacji.

Nie musisz być miłośnikiem kolei aby nam pomagać!

Jeżeli chcesz zrobić coś pożytecznego i przydatnego dla społeczności lokalnej, masz wolny czas i nie wiesz jak go wykorzystać – napisz do nas na adres wolontariat@psmk.org.pl – dzięki Twojej pomocy Parowozownia Skierniewice będzie mogła się rozwijać.

Ze względu na specyfikę obiektu i prac oczekujemy od kandydatów wolontariuszy dużej samodzielności, rozwagi i ostrożności. W związku z tym ofertę swoją kierujemy wyłącznie do osób, które ukończyły (bądź wkrótce ukończą) co najmniej 15 lat.

Na górę strony