Historyczny tabor kolejowy i pozostałe zbiory

Począwszy od pierwszych lat swojego istnienia, PSMK położyło duży nacisk na zorganizowanie własnej kolekcji muzealiów. Stale kompletowana, jest w chwili obecnej trzecim co do wielkości, po zbiorze Polskich Kolei Państwowych (umieszczonym w skansenach i na pomnikach) i zbiorze Muzeum Kolejnictwa, krajowym zbiorem kolejowych pamiątek.

Kilka słów o zbiorach

Opisy taboru kolejowego ze zbiorów PSMK

Wiittfeld przed depo

Pojazdy trakcyjne

Dni Techniki Kolejowej 2011, wagon Steinfurt

Wagony pasażerskie

Cysterna

Wagony towarowe

Zakończenie renowacji WM5-4872

Pojazdy pomocnicze i specjalne

las_w_elku

Tabor wąskotorowy

 

Pt47-20

Tabor eksponowany poza terenem Parowozowni Skierniewice

 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Łączność kolejowa

Galerie fotograficzne zbiorów PSMK

Na górę strony