1% dla PSMK

2021

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od blisko 35 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od ponad 10 lat. Zatem po raz kolejny – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy przede wszystkim na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Ponieważ od 2019 r. zmienił się sposób składania rocznych zeznań podatkowych szczególnie apelujemy do Państwa o skorzystanie z przysługującego prawa przekazania 1% podatku i uwzględnienia PSMK w formularzu wypełnionym przez Urząd Skarbowy. Aby nas wesprzeć wystarczy w akceptowanym lub wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Bardziej szczegółowo o przekazywaniu 1% za pomocą platformy Twój e-PIT piszemy tutaj.

Dzięki Państwa życzliwości w 2020 r. uzyskaliśmy kwotę 37 661,40 zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele (do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego poszczególne wydatkowane kwoty miały charakter orientacyjny i uległy pewnym korektom).

Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2020 pod tym względem należał do bardziej przeciętnych. Na zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem 120 709,52 zł.

dach2020 Tym razem udało się nam zrealizować kosztowny remont 2/3 pokrycia ceramicznego dachu dawnego budynku administracyjno-socjalnego za kwotę 120 709,52 zł. Samorząd Województwa Łódzkiego wsparł go kwotą 52 500 zł. Wkład własny oraz koszty dodatkowych, niezbędnych ze względu na stan obiektu prac budowlanych pokryliśmy z 1% podatku (37 661,40 zł) oraz wypracowanych środków własnych. Po zakończeniu remontu dachu do tego budynku planujemy stopniowo przenieść nasze zaplecze socjalne.

Także ze środków własnych prowadziliśmy prace naprawcze najstarszych poszyć papowych na dachu hali wachlarzowej i hali maszyn. Działania te powinny odroczyć konieczność nowego remontu kapitalnego w tych miejscach nawet na kilkanaście lat.

11_06 Urząd Miasta Skierniewice wsparł nas kolejną dotacją na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu naszej infrastruktury torowej. Dysponując zapasami podkładów i pozostałych materiałów torowych wykonaliśmy kompletną wymianę podkładów na przestrzeni kilkudziesięciu metrów w ciągu kolejnych najbardziej zdegradowanych fragmentów torów nr 11 i 18 wachlarza. Ponadto na końcu toru trakcyjnego nr 77 stanął zgodnie ze sztuką historyczny kozioł oporowy, a towarzyszyła tej akcji kompleksowa naprawa główna kilkunastu metrów toru do niego przyległego. Także i w tym roku bezcenne było wsparcie prac koparko-ładowarką.

ls60-143-by-matfre W 2020 r. prócz szeroko zakrojonych prac związanych z remontami budynków czy torów realizowaliśmy kilka projektów związanych z renowacją taboru. Były one finansowane zarówno ze środków zewnętrznych jak i własnych. Pierwszym z nich były prace wykończeniowe wagonu-platformy z 1912 r. Drugim pojazdem przy którym były prowadzone prace wykończeniowe jest lokomotywa Ls60-143. Ponadto zakupiliśmy silnik dla bliźniaczej lokomotywy Ls60-336. Rozpoczęliśmy też daleko idącą renowację wagonu pochodzenia węgierskiego z 1910 r. Te ostatnie działania będziemy kontynuować w 2021 r.

dscf1966 dscf2256

ty23 W 2020 r. miały miejsce prace poprawiające estetykę parowozów eksponowanych na zewnątrz hali wachlarzowej. Przede wszystkim kompleksowo odnowiona została maszyna OKl27-10 stojąca przy wejściu na teren Parowozowni. W związku ze zdjęciami filmowymi szybkie odświeżenie przeszedł także TKi3-137. Rozpoczęliśmy też kompleksowe prace renowacyjne w stosunku do szerokotorowego Ty23-273. W 2021 r. liczymy, że ukaże się on w zupełnie innym obliczu.

83218357_3961432493927962_5075649888618347066_o tki3refresh

serki2020 W 2020 r. rozbudowa ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) i poprawa jej estetyki odbywała się wyłącznie ze środków własnych PSMK. Udało się nam w tym roku zakończyć prace nad napędem zwrotnicowym typu lekkiego produkcji VES. Napęd, choć w pełni sprawny elektrycznie i mechanicznie, wymagał dokładnego oczyszczenia, odmalowania i regeneracji niektórych podzespołów. Szczególnym wyzwaniem okazała się naprawa integralnego elementu napędu – sprzęgła z tarczą sterującą. Drugim eksponatem, nad którym kontynuowaliśmy prace była komora pasa świetlnego. Stanowi ona uzupełnienie drugiego sygnalizatora pięciokomorowego znajdującego się na wystawie. Sam sygnalizator wymagał znacznych przeróbek podstawy, umożliwiających zainstalowanie dodatkowej komory. Do końca sezonu prac udało się też osiągnąć kolejny kamień milowy. Tarcza ostrzegawcza, której renowacja rozpoczęła się jeszcze w zeszłym roku, stanęła wreszcie do pionu. Przygotowana specjalnie stalowa podstawa spełniła nasze oczekiwania i pomimo znacznego ciężaru sygnalizator jest teraz stabilnie i bezpiecznie zamocowany. Pracowaliśmy także nad nastawnicą suwakową z dawnej warszawskiej „kolejówki” oraz nastawnicą kluczową.

ft-200 Także we własnym zakresie kontynuowaliśmy prace przy rozbudowie wystawy urządzeń telekomunikacji kolejowej. Wyremontowane w ubiegłym roku specjalnie dedykowane na ten cel pomieszczenie dawnego warsztatu napraw prędkościomierzy stopniowo zapełniło się elementami centrali automatycznej typu FT-200, która niemal w całości została zmontowana do stanu ekspozycyjnego. Dzięki temu odzyskaliśmy część miejsca na wystawie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na terenie której elementy centrali były zmagazynowane.

W 2020 r. odwiedziło nas 1152 osób, które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. Planowaliśmy organizować też jak co roku lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, plenery fotograficzne i szereg innych imprez kulturalnych. Niestety panująca pandemia mocno ograniczyła nasze możliwości w tej mierze. Rzutowała też na bardzo niską liczbę gości obiektu działającego w reżimie sanitarnym. Tę działalność, jeśli pozwoli sytuacja epidemiczna, będziemy próbowali kontynuować w normalnym zakresie również w roku 2021.

W rozpoczynającym się 2021 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych obiektach kompleksu Parowozowni.
Zamierzamy też kontynuować prace przy lokomotywach Ty51-1, Ty23-273, TKp 6042 i Ls60-143, a także dwóch wagonach oraz wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.


2020

Poniżej zamieszczamy wymagane prawem sprawozdania za 2020 r. opublikowane w bazie Narodowego Instytutu Wolności.


Poniżej udostępniamy sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące działalności stowarzyszenia w ubiegłych latach opublikowane również (za ostanie lata) w bazie Narodowego Instytutu Wolności.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na górę strony