1% dla PSMK

2019

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od ponad 30 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego już dziewiąty rok. Zatem po raz kolejny – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy przede wszystkim na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Ponieważ w 2019 r. zmienia się sposób składania rocznych zeznań podatkowych szczególnie apelujemy do Państwa o skorzystanie z przysługującego prawa przekazania 1% podatku i uwzględnienia PSMK w formularzu wypełnionym przez Urząd Skarbowy. Aby nas wesprzeć wystarczy w akcpetowanym lub wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Bardziej szczegółowo o przekazywaniu 1% za pomocą platformy Twój e-PIT piszemy tutaj.

Dzięki Państwa życzliwości w 2018 r. uzyskaliśmy kwotę 32 045,40 zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele (do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego poszczególne wydatkowane kwoty miały charakter orientacyjny i uległy pewnym korektom).

dsc_0687 Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2018 pod tym względem należał do standardowych. Na zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem blisko 110 000 zł . Najbardziej kosztowny był tu remont części dachu hali wachlarzowej (połać zewnętrzna, kanały 21-23) za kwotę 94 751,49 zł. Wsparł go Samorząd Województwa Łódzkiego kwotą 61 600,00 zł. Drugim frontem prac budowlanych w 2018 r. był dach hali maszyn. Jego doraźna naprawa kosztowała łącznie około 13 000 zł. Różnicę kosztów w obu projektach pokryliśmy z 1% podatku w kwocie 19 588,52 zł oraz darowizny przewoźnika Freightliner PL w kwocie 20 000 zł.

p_20180714_142126 Dalsze 5 000,00 zł z 1% podatku stanowiło wkład własny w dofinansowanym przez Urząd Miasta Skierniewice kwotą 20 000 zł projekcie, którego celem była poprawa stanu naszej infrastruktury torowej. Dysponując zapasami podkładów i pozostałych materiałów torowych wykonaliśmy kompletną wymianę podkładów na przestrzeni kilkudziesięciu metrów w ciągu najbardziej zdegradowanych fragmentów torów nr 12 i 13 wachlarza. Także i w tym roku bezcenne było wsparcie prac koparko-spycharką.

p_20180826_151719 Realizowaliśmy kolejny rok z rzędu projekt mający na celu rozwój wolontariatu w Parowozowni. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa  w kwocie 15 000 zł z programu Wspólnie dla dziedzictwa zorganizowaliśmy pięć turnusów obozu wolontariackiego. W jego trakcie realizowane były szerokozakrojone prace porządkowe – głównie wycinka zakrzaczeń w zasiekach i estetyzacja ogrodzeń. Tu wkład własny (7 456,88 zł) pokryliśmy również z środków własnych.

20181225_130612 Dzięki wsparciu z programu grantowego „Tesco Polska” Decydujesz, pomagamy w kwocie 3 000 zł zrealizowaliśmy projekt Wolontariusze na rzecz rozwoju Parowozowni Skierniewice. Jego podstawowym celem była rozbudowa ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) i poprawę jej estetyki. Pierwotne bardzo ambitne plany musieliśmy jednak dopasować do ograniczonych mocno możliwości finansowych i czasowych projektu. Mimo to udało się przeprowadzić renowację aparatu blokowego z posterunku odstępowego, odnowić i uruchomić drugi z semaforów świetlnych na wystawie, a także uzupełnić ekspozycję o tablice dydaktyczne i brakujące wskaźniki, a także doposażyć podręczny warsztat.

mdsc_0141 Dzięki uprzejmości władz spółki PKP Energetyka SA otrzymaliśmy jako darowiznę wagon silnikowy do utrzymania sieci trakcyjnej SR71-04. Darczyńca ponadto, co godne szczególnego podkreślenia, na koszt własny przeprowadził renowację pojazdu do stanu wystawowego. Jedynym kosztem PSMK był transport pojazdu drogowym zestawem niskopodwoziowym na trasie Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce-Skierniewice. Faktura opiewająca na 7995,00 zł została pokryta ze zbiórki (klasycznej i za pomocą zrzutka.pl) środków pośród licznego grona naszych Sympatyków i członków oraz wpłat osób prawnych.

W ubiegłym roku odwiedziło nas 5811 osób, które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. Organizowaliśmy też lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, plenery fotograficzne i szereg innych imprez kulturalnych. Tę działalność będziemy kontynuować również w roku 2019.

W rozpoczynającym się 2019 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych 11 obiektach kompleksu Parowozowni.
Zamierzamy też kontynuować prace przy Ty51-1, TKp 6042 i piwiarce oraz wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.


2018

Poniżej zamieszczamy sprawozdania za 2018 r. opublikowane również w bazie Narodowego Instytutu Wolności .


Poniżej udostępniamy sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące działalności stowarzyszenia w ubiegłych latach opublikowane również (za ostanie lata) w bazie Narodowego Instytutu Wolności.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na górę strony