O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów piękna dawnej kolei z całej Polski. Stowarzyszenie działa od 1987 roku m.in. na rzecz: popularyzacji tematyki kolejowej w społeczeństwie, popierania indywidualnych i społecznych zainteresowań kolejnictwem, dokumentowania historii polskich kolei oraz prowadzenia aktywnej formy ochrony zabytków kolejnictwa. Szczegółowe cele działalności PSMK i metody ich realizacji sprecyzowane zostały w § 6 i 7 Statutu.

Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Grupy PKP, Państwową Służbą Ochrony Zabytków, wydawnictwami i filmem, służąc swoją wiedzą historyczną i pomocą w dziele ochrony materialnego dziedzictwa tej szczególnej cząstki naszej cywilizacji, jaką jest kolej…

Najważniejszym przedmiotem działalności PSMK jest organizacja własnego, żywego muzeum dawnej kolei na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice. Pragniemy, aby historia każdego zgromadzonego pod jej dachem pojazdu i urządzenia stanowiła pretekst do inteligentnej rozrywki i edukacji, zachęcając do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania osobowości każdego, kto się z nią zetknie. Tradycje skierniewickiej „szopy” sięgają początków Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej sprzed półtora wieku, a zręby pod część obecnej zabudowy położono z górą 130 lat temu. Jest to zatem jedna z najstarszych parowozowni, które do dziś nie utraciły swych pierwotnych funkcji.

W Parowozowni zgromadzono wiele cennych przedmiotów, urządzeń technicznych, a przede wszystkim ponad setkę wagonów i lokomotyw. Niektóre liczą sobie ponad 120 lat, co najmniej kilka jest unikatami na skalę europejską. Większość zabezpieczonych pojazdów nadal oczekuje remontu. Stale konserwowane są także zabytkowe budynki. Więcej o naszych bieżących projektach piszemy w dziale Aktualności.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy oraz rzeczowej pomocy naszych sympatyków – osób i instytucji doceniających potrzebę niekomercyjnych działań w sferze kultury. Materialną podstawę tworzą składki członkowskie oraz darowizny Sponsorów. Członkiem PSMK może zostać każda osoba pełnoletnia (młodzież od 16 do 18 roku życia za zgodą rodziców) po:

  • złożeniu wypełnionej deklaracji ze zdjęciem,
  • odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej – na pierwsze spotkanie zapraszamy do skierniewickiej Parowozowni.

O przyjęciu w poczet członków PSMK decyduje Zarząd Główny, podejmując stosowną uchwałę na najbliższym zebraniu. Odbiór legitymacji może nastąpić po opłaceniu składek członkowskich za minimum 6 miesięcy. Składka członkowska wynosi 25 zł miesięcznie, przy czym uczniom, studentom i emerytom przysługuje zniżka 50%. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na ręce Skarbnika lub na konto bankowe stowarzyszenia.

Od członków Stowarzyszenia oczekujemy zaangażowania w działalność statutową realizowaną w skierniewickiej Parowozowni; pozyskiwanie eksponatów, działania organizacyjne lub inne, rozwijane zgodnie z osobistymi zainteresowaniami. Jeśli chcesz w ramach Stowarzyszenia rozwinąć w sposób szczególny jakąś dziedzinę kolejowego hobby (modelarstwo, imprezy kolejowe, działalność propagandowa…), możesz zostać jej animatorem!

Nasze szeregi są zawsze otwarte dla ludzi aktywnych i zaangażowanych w ideę popularyzacji kolei i pielęgnowania jej tradycji.

Na górę strony