Dwie wystawy tematyczne

Ostatnie tygodnie sierpnia upłynęły nam m.in. na kończeniu organizacji dwu wystaw tematycznych. Obie otworzyliśmy podczas wrześniowego dnia otwartego, w sobotę 3.09.

Pierwsza z wystaw poświęcona została prezentacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Składa się ona z części naszej bogatej kolekcji tych urządzeń, wystawionej w adaptowanym pomieszczeniu magazynu filialnego parowozowni. Wystawa ta ma charakter czasowy, bowiem docelowo dział srk ma zająć kilka pomieszczeń tzw „przybudówki łowickiej” tj miejsca po pierwszym kanale postojowym hali głównej, przebudowanego na zaplecze biurowo-warsztatowe ok. 1890 roku. Wspomniana przybudówka wymaga szerokich prac budowlanych, o czym pisaliśmy w maju. Prezentacja w pełnym wymiarze tego działu kolekcji PSMK będzie możliwa wtedy, gdy znajdą się fundusze na te działania. Z ekspozycją, najprostszych do pokazania urządzeń nie chcieliśmy jednak dalej czekać.

Wystawa USRK, aparat blokowy Wystawa USRK, semafor świetlny Wystawa USRK, aparat blokowy ze skrzynią kluczową Wystawa USRK, pulpit kostkowy

Wystawa stała się bodźcem do konserwacji (zdjęcie powyżej) i skompletowania zmagazynowanych w częściach, w niektórych przypadkach już kilkanaście lat urządzeń. A jest co pokazywać…

Obecnie zademonstrowaliśmy kilka rodzajów nastawnic, od mechanicznych – kluczowych, stosowanych na liniach lokalnych PKP po pulpit przekaźnikowy, pochodzący z jednej z najstarszych stacji warszawskiego metra. Z pulpitu można sterować obrazem sygnałów ustanowionego obok semafora świetlnego. Oprócz eksponatów przewidziano szereg zdjęć i rysunków, pokazujących starsze wykonania sprzętu i techniczne rozwiązania sterowania ruchem kolei. Zaprezentowane opisy i rysunki są autorstwa lub pochodzą z kolekcji członków PSMK: Michała Jerczyńskiego, Rafała Undra i Zbigniewa Tucholskiego. Wystawę przygotowali Michał Jerczyński, Emil Przybył i Rafał Undra.

Wystawa 25 lat ochrony zabytków kolejnictwa

Druga z wystaw, pod tytułem „25 lat ochrony zabytków kolejnictwa” jest subiektywną oceną doświadczeń i osiągnięć w tej dziedzinie, utrwalaną na kliszy aparatów fotograficznych członków naszego Stowarzyszenia: Michała Jerczyńskiego i Pawła Mierosławskiego.

Wystawa obejmuje ponad sto trzydzieści fotogramów oraz mapy i opisy. Jej tematyka – celowo – pomija to, co dzisiaj bez problemu można w Polsce zobaczyć, co funkcjonuje z powodzeniem. Nie pokazujemy, zatem zdjęć z Chabówki lub Wolsztyna, nie wspominamy szerzej o dniu dzisiejszym czynnych lub mających opiekuna kolei wąskotorowych. Skupiliśmy się przede wszystkim na pokazaniu przygotowań, pracy wykonywanej przy organizacji różnych krajowych ekspozycji. Pragnęliśmy wskazać niewykorzystane lub zaprzepaszczone szanse ochrony i zasygnalizować, że pomimo znaczących osiągnięć, minione ćwierćwiecze było także pasmem niepowetowanych strat i porażek. W ubiegłych latach nasz kraj zubożał o bardzo wiele, cennych – nawet w wymiarze kontynentalnym – zabytków. Wystawę „25 lat ochrony… ” traktujemy, jako otwartą, żywą. Chcemy w kolejnych jej edycjach pokazywać różne aspekty ochrony kolejowej tradycji i pamiątek przeszłości.

Obie wystawy zorganizowano przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.


Film „Nigdy się nie dowiesz”

We wtorkowe (30 sierpnia) południe do skierniewickiej parowozowni ponownie zawitali filmowcy. I ponownie, w tło ekranowych wydarzeń wcieliło się wnętrze „Wittfelda”. Nasz wagon tym razem zagrał w scenach filmu fabularnego „Nigdy się nie dowiesz”. Reżyserem obrazu jest Jan Kidawa-Błoński, autorem zdjęć Łukasz Gutt. Fabułę osnuto wokół przeżyć Janiny – córki radomskiego fotografa, który udziela schronienia obcej młodej dziewczynie, ratując ją od pobytu w gettcie. W rolach głównych obsadzono Julię Pogrebińską, Magdalenę Boczarską i Krzysztofa Stroińskiego. Film wejdzie na ekrany w przyszłym roku.


Teatr w Parowozowni

Lipcowy sukces Teatru w Parowozowni zachęcił nas do organizacji kolejnego wieczoru, który odbył się w ostatnią sobotę sierpnia (27.08.2011) o godzinie 20.00. Zespół „Banana Perwers” przygotował tym razem sceny z „Pieczary Salamanki” pióra Miguela de Cervantes y Saavedra.

Pieczary Salamanki, inscenizacja zespołu Banana Perwers Pieczary Salamanki, inscenizacja zespołu Banana Perwers

Powstała na rok przed śmiercią Cervantesa „Pieczara Salamanki” to utrzymana w konwencji renesansowej komedii dell’arte lekka, frywolna opowieść o niewiernej żonie i jej dużo starszym mężu, z którego piękna Pani Domu chce zrobić rogacza. Wraz z zaufaną służącą pod jego nieobecność planują urządzić schadzkę z zalotnikami: Zakrystianem i… Cyruliczką. Nieoczekiwanie przygotowania do miłosnej uczty przerywa wizyta tajemniczego i przystojnego studenta…

Po zakończeniu tej krótkiej sztuki, program wieczoru wypełniły monologi Sławomira Mrożka i teksty z repertuaru Ireny Kwiatkowskiej i kabaretu Dudek w interpretacji członków Zespołu. Na finał Dominika Dawidowicz brawurowo zaśpiewała wybór piosenek znanych z wykonań Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej i Haliny Kunickiej a Mateusz Kamiński zaprezentował szereg wykonań ballad z akompaniamentem gitary.

Występy zespołu Banana Perwers Występy zespołu Banana Perwers

Powodzenie wieczoru przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Odwiedziło nas w sobotę 168 widzów! Aby sprostać wyzwaniu zapewnienia wszystkim miejsca, zmuszeni zostaliśmy opóźnić o kilka minut przedstawienie i ogołocić z krzeseł wszystkie pomieszczenia parowozowni. Nie spodziewaliśmy się, bowiem aż takiego zainteresowania. Konieczne okazały się nawet ciężkie, zabytkowe ławki poczekalniowe, pełniące role eksponatów. Z dużej frekwencji cieszymy się bardzo i już w tej chwili myślimy o organizacji w końcu września następnego, atrakcyjnego „III wieczoru w parowozowni”.


Powrót „piwiarki” z piaskowania

Wczesnym rankiem, w sobotę 27 sierpnia powrócił po piaskowaniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów stalowego szkieletu wagon piwiarka 716 560 Sp.

Szkielet wagonu piwiarki po piaskowaniu Szkielet wagonu piwiarki po piaskowaniu Rozładunek wagonu piwiarki w Parowozowni

Wagon czasowo pozostał na torze 59 naszej parowozowni. Zostanie on przetoczony na stanowisko w hali dopiero po oczyszczeniu i umyciu łożysk osiowych. Nie chcemy, bowiem aby gładzie szyjek osi zostały porysowane przez ścierniwo – na pewno, mimo uszczelnień przedostały się do wnętrza korpusów łożysk.

Prace przy wagonie trwały także w wtedy, gdy pojazd przebywał poza parowozownią. Czas ten poświęciliśmy na uzupełnienie i wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, związanej z rozmieszczeniem i sposobem mocowania podłogi i drewnianych elementów poszycia zewnętrznego i wewnętrznego. Odbudowę pojazdu wspomaga dotacją Urząd Miasta Skierniewice.


Zabytkowe szyny z DŻWW

Szyny z początków DŻWW

Na przełomie lipca i sierpnia udało się nam pozyskać kilka odcinków (używanych dotąd, jako słupki ogrodzeniowe) jednego z dwu pierwszych typów szyn Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej! Szyny, o profilu szerokostopowym i niskiej szyjce pochodzą z czasów budowy „Wiedenki”. Były one stosowane w latach 1845-1848 wraz z szynami dwugłówkowymi typu Stephensona podczas budowy tej pierwszej kolejowej magistrali. Obecnie uzyskane odcinki szyn wzbogaciły naszą kolekcję najstarszych materiałów drogowych DŻW-W. W zbiorach PSMK znajdują się obecnie m.in. szyny z roku 1848, kompletny, niewielkiej rozpiętości most (na razie złożony w częściach) z roku 1856 (z serii wykonanej z szyn w celu zastąpienia pierwotnych mostów drewnianych wytrzymalszymi, stalowymi) oraz szyny nowoczesne typu Vignolesa, produkcji angielskiej (huta w Sheffield) z roku 1880.


Drogowskazy

Drogowskaz do Parowozowni

Bardzo zaawansowane jest wykonywanie zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego muzeum starej kolei”. Zadanie to, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski woj. Łódzkiego ma celu m.in. wprowadzenie systemu oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego naszego obiektu, a prócz tego przygotowanie dwu wystaw tematycznych. Wystawy obrazować mają dokonania ostatniego ćwierćwiecza w zakresie ochrony zabytków kolejnictwa oraz przybliżyć tematykę związaną z urządzeniami i systemami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Plan parowozowni

W ramach realizacji projektu, w porozumieniu z odpowiedzialną za drogi i ulice komórką skierniewickiego urzędu miejskiego wybrano pięć miejsc, w których należało ustawić drogowskazy dla turystów zmotoryzowanych. Drogowskazy pojawiły się już na ulicach stanowiących przedłużenie tras wjazdowych do miasta od strony Łodzi, Łowicza i Warszawy.

Wykonano także planszowe plany sytuacyjne obiektu oraz napisy oznakowania wewnętrznego na terenie Parowozowni. Plany zawisną w miejscach przeznaczonych dla zwiedzających.

Opracowano scenariusze obu wystaw oraz zaawansowano prace przygotowawcze.


Kolejna obrabiarka dla Parowozowni

Piła ramowa do metalu

W dniu 24 lipca warsztatowy dział Parowozowni wzbogacił się o kolejną, drugą już w tym roku obrabiarkę. Otrzymaliśmy w darze piłę ramową do metalu. Urządzenie to jest bardzo potrzebnym nabytkiem. Piła, widoczna na zdjęciu, u poprzedniego właściciela sporo czasu stała nieużywana, jednakże jest w dobrym stanie technicznym. Wymaga, tylko odkurzenia, przesmarowania, regulacji mechanizmów i wymiany zużytych elementów elektrycznych. Za cenny dla nas dar serdecznie dziękujemy.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W piątkowe popołudnie 15 lipca 2011, o godzinie 18.15 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zebranie poświęcone było konieczności przegłosowania zmian w Statucie Stowarzyszenia, zarządzonych przez Sąd Rejestrowy w procedurze rejestracji zmian dokonanych jeszcze w styczniu bieżącego roku. Zmiany miały charakter porządkowy, jednakże zgodnie z zasadami wszelkie, nawet najdrobniejsze ingerencje w treść Statutu leżą wyłącznie w kompetencjach najwyższego organu kolegialnego PSMK. Spotkanie, z uwagi na czas wakacyjny (i brak możności skorzystania z sali) odbyło się wyjątkowo w lokalu kawiarni w pobliżu Dworca Centralnego w Warszawie. Wzięło w nim udział 13 osób. Żądane przez sąd zmiany zostały opracowane wcześniej przez Zarząd Główny, a podczas trwania spotkania, w dyskusji rozszerzone, a po przegłosowaniu przyjęte. Jeszcze tego samego dnia komplet materiałów wysłano do sądu rejestrowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków


„Czas honoru” w parowozowni

W dniu 14 lipca, ponownie gościliśmy w Skierniewicach ekipę filmową realizującą serial TV „Czas honoru”. Poprzednio, w czerwcu ubiegłego roku „szopa” stała się plenerem scen 31 odcinka, pt: „Transport do Auschwitz” wyemitowanego 17 października 2010. Tegoroczne zdjęcia miały znacznie mniejszy, bo tylko kameralny rozmach. Nie budowano bunkrów i wież strażniczych. Wykorzystano wnętrza „Wittfelda” oraz pomieszczeń kuźni i hali maszyn Parowozowni.

Zdjęcia do filmu Czas honoru Zdjęcia do filmu Czas honoru Zdjęcia do filmu Czas honoru

Kręcenie ujęć odbywało się w trudnych, iście monsunowych, warunkach pogodowych. Zdjęcia były kilkakrotnie przerywane przez nawracające i dość gwałtowne burze. Dodatkowo pracę aktorów i sporej grupy statystów, ubranych w kostiumy, komplikowała panująca tego dnia wyjątkowa „duchota”.

Realizacja serialu, po raz kolejny ściągnęła do Skierniewic grupę znanych aktorów. Między innymi ponownie zagościli u nas Jan Wieczorkowski i Maciej Zakościelny. Po raz pierwszy zaś w plenerach Parowozowni wystąpiła Magdalena Różczka oraz Jakub Wesołowski

Zachęcamy do obejrzenia jesienią 2011 roku 4 serii serialu i odszukania w kolejnych odcinkach widoków znanych z naszego obiektu.


Uwaga – ważne dla członków PSMK

Z uwagi na konieczność modyfikacji zapisów naszego Statutu, uchwalonych w styczniu 2011, na polecenie Sądu Rejestrowego Zarząd Główny zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 15 lipca (piątek) na godzinę 18.00 w pierwszym terminie i 18.15 w drugim terminie. Zawiadomienia o Zgromadzeniu zostały wysłane do wszystkich pocztą w końcu czerwca, w razie gdyby listu ktoś jeszcze nie otrzymał – prosimy o pilny kontakt e-mailowy: zarząd@psmk.org.pl

Liczymy na Wasze niezawodne przybycie, choć wiemy, ze lipiec to czas wakacji i odpoczynku.