Zabytkowe szyny z DŻWW

Szyny z początków DŻWW

Na przełomie lipca i sierpnia udało się nam pozyskać kilka odcinków (używanych dotąd, jako słupki ogrodzeniowe) jednego z dwu pierwszych typów szyn Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej! Szyny, o profilu szerokostopowym i niskiej szyjce pochodzą z czasów budowy „Wiedenki”. Były one stosowane w latach 1845-1848 wraz z szynami dwugłówkowymi typu Stephensona podczas budowy tej pierwszej kolejowej magistrali. Obecnie uzyskane odcinki szyn wzbogaciły naszą kolekcję najstarszych materiałów drogowych DŻW-W. W zbiorach PSMK znajdują się obecnie m.in. szyny z roku 1848, kompletny, niewielkiej rozpiętości most (na razie złożony w częściach) z roku 1856 (z serii wykonanej z szyn w celu zastąpienia pierwotnych mostów drewnianych wytrzymalszymi, stalowymi) oraz szyny nowoczesne typu Vignolesa, produkcji angielskiej (huta w Sheffield) z roku 1880.

Na górę strony