Przegląd dachu hali głównej

Równolegle z naprawą awaryjną dachu hali maszyn dokończono zaczęty w ubiegłym roku przegląd wybranej części (w miejscu przylegającym do ściany hali maszyn) dachu głównej hali postojowej. Teraz przeglądem objęto około 300 metrów kwadratowych połaci papowej oraz przejrzano i uzupełniono blaszane pokrycie korony muru ściany szczytowej hali głównej. Dalszą część przeglądu, z uwagi na poważne koszty mamy nadzieję przeprowadzić jesienią, po zgromadzeniu odpowiednich funduszy.


Awaryjna naprawa dachu

W bieżącym roku, już w kilka dni po ustąpieniu śniegu, wznowiliśmy działania przy przeglądzie dachów naszej parowozowni. Zaniepokoiło nas, bowiem widoczne opuszczenie się kilku krokwi podtrzymujących połać dachową hali maszyn. Opuszczenie to spowodowało także przecieki, co stało się poważnym sygnałem alarmowym. Dach hali maszyn jest pod naszym szczególnym nadzorem z uwagi na jego interesującą, oryginalną, drewnianą konstrukcję o sporej rozpiętości, pochodzącą z 1942 roku. Drewniane dźwigary wymagają bezwzględnej ochrony przed zawilgoceniem.

Usterki dachu hali warsztatowej Usterki dachu hali warsztatowej

Podczas kontroli okazało się, że kilka skrajnych krokwi, opierających się w gniazdach ściany sąsiadującego z halą budynku warsztatowego nie wytrzymało naporu zsuwającego się ze stromego dachu warsztatów śniegu. Prawdziwym powodem tego było zmurszenie krańców starych krokwi, niewątpliwie od dziesięcioleci narażonych na zacieki w tym trudnym do uszczelnienia miejscu.

Z uwagi na pilną potrzebę, natychmiast przeprowadzono naprawę awaryjną. Dach hali maszyn na dwóch odcinkach został zdjęty, stare krokwie usunięte i zastąpione nowymi, po czym odbudowano na nowo powierzchnię dachu, obróbki blacharskie i orynnowanie.

Naprawa dachu hali warsztatowej Naprawa dachu hali warsztatowej

Prace remontowe były bardzo skomplikowane, z uwagi na konieczność ich przeprowadzania z zachowaniem daleko idącej ostrożności – na hali znajdują się cenne, dawne obrabiarki. Na czas prac najbardziej narażone na uszkodzenia lub zalanie maszyny zostały zabezpieczone, niemniej jednak manewrowanie rusztowaniami w zajętej urządzeniami hali było bardzo utrudnione.

Zabezpieczenie urządzeń na czas naprawy dachu Materiały do naprawy dachu

Remont awaryjny zakończono w połowie kwietnia. Łącznie wykonano na nowo około 120 metrów kwadratowych pokrycia hali maszyn.


Wizyta ambasadora Urugwaju

W dniu 11 kwietnia odwiedził naszą Parowozownię Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Urugwaju Pan Julio Giambruno wraz z przedstawicielem urugwajskiego Muzeum Kolejowego w Montevideo Panem Jose Luis Hernandez. Nasi Goście zapoznali się ze zbiorami Stowarzyszenia oraz z problematyką ochrony zabytków kolejnictwa w Polsce na przykładzie społecznej organizacji. Wizyta Gości z Urugwaju związana była z otwarciem w warszawskim Muzeum Kolejnictwa wystawy poświęconej historii kolei w tym kraju.


Postępy przy remoncie WM5

WM5-872, skrzynia ładunkowa

Nieprzerwanie posuwają się roboty przy wózku motorowym WM5-872. Dobiegł końca montaż burt skrzyni ładunkowej. Sporządzono stalową pokrywę przedziału silnika, stanowiącą część podłogi skrzyni ładunkowej. W kabinie zamontowano nowe, wykonane od podstaw, oparcia siedzeń.


Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Organizacja wystawy USRK, nastawnica posterunku odstępowego

Gromadzona przez PSMK od ponad dwu dekad kolekcja kolejowych pamiątek oprócz – najbardziej widowiskowego – taboru obejmuje wiele innych dziedzin, z jakich składa się kolejnictwo. Niemal dwa lata temu, na razie w skromnym zakresie, z uwagi na braki lokalowe umożliwiliśmy pokazy elementów kolekcji łączności – automatycznej centrali Siemensa. Obecnie planujemy udostępnienie kolejnego działu – urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W dziedzinie srk PSMK posiada bogaty zbiór kilkudziesięciu semaforów i tarcz, a także wielu typów urządzeń wewnętrznych. Część z nich – różnego typu nastawnice i współpracujące z nimi aparaty blokowe pragniemy już teraz udostępnić zwiedzającym (i co ważne – dać możliwość ograniczonej demonstracji).

Z uwagi na gabaryty i ciężar, docelowy kształt ekspozycji urządzeń srk jest zaplanowany w oparciu o specjalnie zaadaptowaną część warsztatowo-biurową hali głównej. Wymaga to, niestety, sporego zakresu prac budowlanych i związanych z tym dużych wydatków. Na razie, związani innymi potrzebami (kilka tysięcy metrów kwadratowych dachu hali głównej!) zmuszeni jesteśmy te akurat plany zawiesić…

Organizacja wystawy USRK, elementy ławy dźwigniowej

Aby jednak poszerzyć możliwości hobbistycznego wyżycia się, a także polepszyć ofertę wystawienniczą naszej Parowozowni, przewidzieliśmy na ten rok stopniową organizację tymczasowej ekspozycji urządzeń wewnętrznych srk. Na planowanej w obszernym magazynie wystawie chcemy zaprezentować część zbioru, na którą składać się będą: urządzenia kluczowe – ze skrzynią zależności systemu inż. Zazulaka oraz skrzynią typu P46 – w kilku wykonaniach, z przynależnymi do nich aparatami blokowymi, nastawnicę mechaniczną scentralizowaną, nastawnicę mechaniczną posterunku odstępowego oraz nastawnicę elektryczną suwakową.

Jest to wyzwanie i praco-, i czasochłonne, toteż zainteresowanych urządzeniami srk zapraszamy do współpracy przy ich montażu i eksponowaniu. Otwarcie wystawy planujemy nie wcześniej niż jesienią bieżącego roku. Termin otwarcia będzie w dużej mierze zależeć od możliwości pozyskania środków na, choćby skromną, adaptację magazynu.


Targi „Na styku kultur”

W dniach 25-27 lutego, na zaproszenie Urzędu miasta Skierniewice, uczestniczyliśmy wspólnie z Urzędem w XVII edycji Targów – Regiony Turystyczne Na styku kultur. Targi te corocznie organizowane są przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. Podczas tegorocznej wystawy promowaliśmy to, co w Skierniewicach jest ciekawe dla turysty. Podkreślaliśmy rolę miasta, jako krajowej stolicy nauk rolniczych i sadowniczych. Reklamowaliśmy tez zabytki na czele z pochodzącą z XVII wieku piękną osadą pałacową z pałacem biskupim, ongiś siedzibą znanego – najbardziej z dorobku literackiego – bp Ignacego Krasickiego. Ale wizualnie skierniewickie stoisko targowe poświęcone zostało pięknu starej kolei. Skierniewice wszakże, to pierwszy chronologicznie w Królestwie Polskim węzeł kolejowy. Już w 1845 roku można było stąd wyjechać pociągiem w trzech kierunkach – do Warszawy, Łowicza i Rogowa…

Targi Na Styku Kultur, stoisko PSMK Targi Na Styku Kultur, stoisko PSMK Targi Na Styku Kultur, stoisko PSMK

Skierniewice także to miejsce, w którym zachowała się najstarsza obecnie – cały czas funkcjonalnie związana z koleją – parowozownia. Miasto może się także poszczycić piękną „bramą wjazdową” – czystym, zadbanym, 135-letnim dworcem. I dlatego właśnie wielkoformatowe zdjęcie peronów dworca, powieszone na tylnych ścianach stoiska z dala sprawiało wrażenie perspektywy i przestrzeni. A na pierwszym dla widza planie stała zaaranżowana z kilku naszych eksponatów wystawka. Kolejowego wrażenia dopełniali koleżanka i koledzy, ubrani w kolejowe mundury z lat 1960-1990. Nietypowa aranżacja oraz zaangażowanie osób prowadzących stoisko – pracowników Urzędu i nas – członków PSMK zostało w pełni zauważone i docenione.

Targi Na Styku Kultur, nagroda Najlepszy Wystawca

Urząd miasta Skierniewice został w tym roku laureatem jednej z dwu głównych nagród, przyznanych przez jury targowe, dla najlepszych wystawców. Nagroda jest cenna tym bardziej, że najwyższe targowe wyróżnienie zostało Miastu przyznane po raz pierwszy.

Urzędowi miasta Skierniewice, a także i naszym członkom – współtwórcom sukcesu serdecznie gratulujemy.


Remont WM5-872

Renowacja skrzyni ładunkowej WM5-872

Po mroźnej zimie, wraz ze wzrostem temperatur, wzrasta tempo prac remontowych przy drezynie WM5-872. W ostatnim czasie prace skupiają się głównie na części ładunkowej, a konkretniej mówiąc na burtach. Wykonane jeszcze w poprzednim sezonie nowe drewniane oszalowanie zostało złożone i umocowane w metalowych kątownikach tworzących ramy burt. Dwie burty – czołowa i tylna – zamontowane na „gotowo” mogły posłużyć za punkt odniesienia do zamocowania otwieranych burt bocznych. Należy też wspomnieć, że pieniądze na zakup materiałów potrzebnych do odbudowy naszej „wuemki” pochodzą z 1% podatku dochodowego, który przekazali państwo na rzecz naszej organizacji w 2010 r.


Czas na kolejną odbudowę!

Remont wagonu piwiarki

Ukończona w 2009 roku naprawa pochodzącego z 1889 roku wagonu klasy IV, na pewien czas zmusiła nas do ponownego zebrania sił (i środków). Trudno się temu dziwić, bowiem rękami społeczników przeprowadziliśmy skomplikowaną naprawę wagonu pasażerskiego. W roku 2010 działania przy taborze były dość ograniczone, zamykając się drobniejszymi pracami przygotowawczymi, postępującym remontem WM5-872 oraz czasochłonną – a więc mało spektakularną sukcesywną renowacją parowozu Ol49-4. W tym roku, z uwagi na zagwarantowane nam wsparcie finansowe władz Skierniewic przystępujemy do kolejnej odbudowy – tym razem wagonu towarowego do przewozu piwa.

Naszą piwiarkę 716 560 Sp (ostatni numer inwentarzowy PKP) wyprodukowano w zakładach Ringhoffer w Smichovie w roku 1912. Pojazd ten trafił na polskie koleje zapewne po zakończeniu II wojny światowej (mógł na PKP pracować wcześniej ale nie znaleziono jeszcze na wagonie żadnych innych oznaczeń niż powojenne, PKP-owskie) i przez kilka lat pracował dla Żywieckich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych, będąc jednak cały czas własnością kolei. Przed rokiem 1968 został skreślony z inwentarza i przeznaczony na cele techniczno-gospodarcze. PSMK pozyskało go do kolekcji przed prawie dwudziestu laty.

Zainteresowanych naszą piwiarką (uwaga! – bez złocistego ładunku) zachęcamy do współpracy przy jej odrestaurowaniu.


Zmarł Henryk Dąbrowski

Henryk Dąbrowski

Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się, że w piątek 11 lutego, po ciężkiej chorobie zmarł w Częstochowie wieloletni przyjaciel i współpracownik naszego Stowarzyszenia – Henryk Dąbrowski. Henryk Dąbrowski – prawdziwy, z krwi i kości kolejarz – był m.in. twórcą i opiekunem Izby Tradycji w Herbach Nowych. Cześć Jego pamięci.


Rozwiązanie konkursu

Z końcem stycznia upłynął termin nadsyłania odpowiedzi w naszym konkursie „mundurowym”. W konkursie zwyciężył Jan Szponder trafnie oceniając, że postać kolejarza w mundurze marengo nie pasuje do stojącego za nim, oczekującego naprawy parowozu Ty51. Szczegóły odpowiedzi zamieszczamy w dziale Biblioteka.