Drogowskazy

Drogowskaz do Parowozowni

Bardzo zaawansowane jest wykonywanie zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego muzeum starej kolei”. Zadanie to, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski woj. Łódzkiego ma celu m.in. wprowadzenie systemu oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego naszego obiektu, a prócz tego przygotowanie dwu wystaw tematycznych. Wystawy obrazować mają dokonania ostatniego ćwierćwiecza w zakresie ochrony zabytków kolejnictwa oraz przybliżyć tematykę związaną z urządzeniami i systemami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Plan parowozowni

W ramach realizacji projektu, w porozumieniu z odpowiedzialną za drogi i ulice komórką skierniewickiego urzędu miejskiego wybrano pięć miejsc, w których należało ustawić drogowskazy dla turystów zmotoryzowanych. Drogowskazy pojawiły się już na ulicach stanowiących przedłużenie tras wjazdowych do miasta od strony Łodzi, Łowicza i Warszawy.

Wykonano także planszowe plany sytuacyjne obiektu oraz napisy oznakowania wewnętrznego na terenie Parowozowni. Plany zawisną w miejscach przeznaczonych dla zwiedzających.

Opracowano scenariusze obu wystaw oraz zaawansowano prace przygotowawcze.

Na górę strony