Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W piątkowe popołudnie 15 lipca 2011, o godzinie 18.15 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zebranie poświęcone było konieczności przegłosowania zmian w Statucie Stowarzyszenia, zarządzonych przez Sąd Rejestrowy w procedurze rejestracji zmian dokonanych jeszcze w styczniu bieżącego roku. Zmiany miały charakter porządkowy, jednakże zgodnie z zasadami wszelkie, nawet najdrobniejsze ingerencje w treść Statutu leżą wyłącznie w kompetencjach najwyższego organu kolegialnego PSMK. Spotkanie, z uwagi na czas wakacyjny (i brak możności skorzystania z sali) odbyło się wyjątkowo w lokalu kawiarni w pobliżu Dworca Centralnego w Warszawie. Wzięło w nim udział 13 osób. Żądane przez sąd zmiany zostały opracowane wcześniej przez Zarząd Główny, a podczas trwania spotkania, w dyskusji rozszerzone, a po przegłosowaniu przyjęte. Jeszcze tego samego dnia komplet materiałów wysłano do sądu rejestrowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Na górę strony