Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Organizacja wystawy USRK, nastawnica posterunku odstępowego

Gromadzona przez PSMK od ponad dwu dekad kolekcja kolejowych pamiątek oprócz – najbardziej widowiskowego – taboru obejmuje wiele innych dziedzin, z jakich składa się kolejnictwo. Niemal dwa lata temu, na razie w skromnym zakresie, z uwagi na braki lokalowe umożliwiliśmy pokazy elementów kolekcji łączności – automatycznej centrali Siemensa. Obecnie planujemy udostępnienie kolejnego działu – urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W dziedzinie srk PSMK posiada bogaty zbiór kilkudziesięciu semaforów i tarcz, a także wielu typów urządzeń wewnętrznych. Część z nich – różnego typu nastawnice i współpracujące z nimi aparaty blokowe pragniemy już teraz udostępnić zwiedzającym (i co ważne – dać możliwość ograniczonej demonstracji).

Z uwagi na gabaryty i ciężar, docelowy kształt ekspozycji urządzeń srk jest zaplanowany w oparciu o specjalnie zaadaptowaną część warsztatowo-biurową hali głównej. Wymaga to, niestety, sporego zakresu prac budowlanych i związanych z tym dużych wydatków. Na razie, związani innymi potrzebami (kilka tysięcy metrów kwadratowych dachu hali głównej!) zmuszeni jesteśmy te akurat plany zawiesić…

Organizacja wystawy USRK, elementy ławy dźwigniowej

Aby jednak poszerzyć możliwości hobbistycznego wyżycia się, a także polepszyć ofertę wystawienniczą naszej Parowozowni, przewidzieliśmy na ten rok stopniową organizację tymczasowej ekspozycji urządzeń wewnętrznych srk. Na planowanej w obszernym magazynie wystawie chcemy zaprezentować część zbioru, na którą składać się będą: urządzenia kluczowe – ze skrzynią zależności systemu inż. Zazulaka oraz skrzynią typu P46 – w kilku wykonaniach, z przynależnymi do nich aparatami blokowymi, nastawnicę mechaniczną scentralizowaną, nastawnicę mechaniczną posterunku odstępowego oraz nastawnicę elektryczną suwakową.

Jest to wyzwanie i praco-, i czasochłonne, toteż zainteresowanych urządzeniami srk zapraszamy do współpracy przy ich montażu i eksponowaniu. Otwarcie wystawy planujemy nie wcześniej niż jesienią bieżącego roku. Termin otwarcia będzie w dużej mierze zależeć od możliwości pozyskania środków na, choćby skromną, adaptację magazynu.

Na górę strony