Przygotowania do sezonu turystycznego

Porządki w hali wachlarzowej

Zimą skierniewicka Parowozownia, choć z zewnątrz wydaje się uśpiona, w rzeczywistości żyje swym ukrytym życiem. Gdy niskie temperatury nie pozwalają na prace przy taborze czy remoncie obiektów, można wreszcie skupić się na odkładanych od miesięcy „na później” pracach porządkowych.

W pierwszej kolejności dokonaliśmy przeglądu narzędzi oraz uporządkowaliśmy ślusarnię, w której planujemy już za kilka tygodni przystąpić do prac m.in. przy naszym wagonie-piwiarce.

Ubiegłoroczny remont części dachu na hali wachlarzowej umożliwia nam w niedalekiej przyszłości ponowne udostępnienie jej fragmentu dla naszych Gości, stąd też od kilku tygodni trwają prace porządkowe na trasie przeznaczonej do zwiedzania. Usuwamy z niej odpady z remontu i zmagazynowane na okres wyłączenia hali z udostępniania części taboru, a także inne elementy utrudniające poruszanie się po wnętrzu. Mamy nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie, aby 4 maja mogli Państwo zobaczyć na własne oczy m.in. odbudowany dach, którego remont był możliwy także dzięki Państwa odpisom 1%.


XIX Targi Turystyczne „Regiony – Na styku kultur”

XIX Targi Turystyczne, stoisko PSMK XIX Targi Turystyczne, stoisko PSMK

Przygotowaliśmy eksponaty, nasypaliśmy karbidu do lampek, przebraliśmy się w mundury i pojechaliśmy do Łodzi… na XIX Targi Turystyczne „Regiony – na styku kultur”. Nasze skromne (bo wszystko zaczyna się i kończy na okienku kasowym…), ale własne stoisko ustawiliśmy na tej prestiżowej imprezie po raz pierwszy. Nie była to jednak pierwsza obecność PSMK na targach, bowiem już dwa lata temu współorganizowaliśmy stoisko Skierniewic, zaproszeni przez Urząd Miasta.

W tym roku do Łodzi zjechało 120 wystawców reklamujących prawie wszystkie zakątki naszego kraju, a także Europy. Interesująco, jak zawsze zaprezentowali się gospodarze – gród i region miasta nad Łódką. Bardzo efektownie promował się Śląsk i Nowosądecczyzna. Na stoiskach innych miast i regionów pokazano również bardzo wiele. W zasadzie każdy, kto choć trochę interesuje się geografią, przyrodą i dziejami własnego kraju, znalazł coś dla siebie. Polska, jej zróżnicowane krajobrazy i historia oraz z roku na rok lepszy standard oferowany turystom – staje się, co widać było w Łodzi wyraźnie – krajem naprawdę ciekawym dla każdego, nawet wybrednego globtrotera.

XIX Targi Turystyczne, stoisko Przewozów Regionalnych XIX Targi Turystyczne, stoisko miasta Skierniewice

Wśród atrakcji, widoków gór i jezior, prezentacji folkloru i lokalnych smakołyków, na targach nie zabrakło akcentu dla nas najważniejszego. Kolejarskie mundury i czapki widać było w kilku miejscach: u naszych targowych sąsiadów – Spółki Przewozy Regionalne (jedynego przewoźnika prezentującego się w Łodzi), na stoisku Regionu Łódzkiego, gdzie prezentowała swe walory Kolej Rogowska i – co oczywiste – u nas. Piękno dróg żelaznych przewijało się również w folderach i wydawnictwach Wielkopolski (Wolsztyn) i Kujawsko-Pomorskiego (Kolej Żnińska). Kolejowego akcentu, jak zawsze nie zabrakło na wystawie Urzędu Miasta Skierniewice. W tegorocznym image stoiska stylizowanym na „czasy PRL-u” jednym z bardziej widocznych elementów była replika sgrafitta zdobiącego ściany hallu kasowego skierniewickiego dworca.

XIX Targi Turystyczne, stoisko PSMK

Nasza cztero-, a chwilami także i pięcioosobowa „drużyna targowa” przez trzy dni dzielnie trwała na posterunku. Udzielaliśmy wywiadów, pozowaliśmy w swych zabytkowych już dzisiaj mundurach do zdjęć. Informowaliśmy o naszej idei, o walorach zabytkowej kolei i jej wpływie na rozwój regionalnej turystyki. Rozdawaliśmy ulotki reklamowe. Sądząc po liczbie rozdanych materiałów, o Stowarzyszeniu i skierniewickiej Parowozowni a także o sąsiadujących z parowozownią atrakcyjnych miejscach Skierniewic i okolicy, dowiedziało się wiele setek tak zwiedzających jak i osób „z branży”. Do Łodzi wrócimy za rok, natomiast na kolejnych targach turystycznych będzie można nas spotkać już w kwietniu (w Żyrardowie) oraz w maju (w Zabrzu).


Zbiórka publiczna

Wyremontowany dach w hali wachlarzowej

W nawiązaniu do Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z poźn. zm.) Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei informuje, że zakończyło zbiórkę publiczną prowadzoną na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice (nr SO.5311.8.2011.DJ z dn. 18.10.2011).

Celem zbiórki było pozyskanie środków finansowych na bieżące utrzymanie i remont obiektów kubaturowych Parowozowni Skierniewice będącej miejscem udostępniania dla zwiedzających kolekcji zabytkowych urządzeń i taboru kolejowego Stowarzyszenia.

Zbiórka obejmowała dwie formy:

  1. zbieranie ofiar do puszki kwestarskiej – umieszczonej w budynku recepcyjnym (dawnej portierni) na terenie Parowozowni Skierniewice przy ul. Łowickiej 1,
  2. sprzedaż cegiełek wartościowych – wyemitowano jedną edycję o łącznym nakładzie 600 szt. w 3 odmianach rewersu, wszystkie o nominale 2,00 PLN. Łączna wartość emisji wyniosła 1 200,00 PLN, a koszty druku 479,70 zł.

Całą kwotę uzyskaną ze zbiórki (3 350,00 PLN, w tym 2 718,00 PLN z puszki kwestarskiej i 632,00 PLN ze sprzedaży cegiełek) wydatkowano na opłacenie części faktury za remont dachu hali głównej Parowozowni (nad stanowiskami 19-20).

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Liczy się każda złotówka.

Z początkiem tegorocznego sezonu turystycznego rozpoczniemy nową zbiórkę, do uczestnictwa w której serdecznie zapraszamy w imieniu Parowozowni i chronionych w niej eksponatów.


Zamieniamy Twój 1% na nowy dach Parowozowni Skierniewice

10-lecie przejącia Parowozowni, renowacja Ol49-4

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od 25 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego już piąty rok. Zatem po raz kolejny – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Aby nas wesprzeć wystarczy w wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami.

Za rok 2012 nasze Stowarzyszenie otrzymało w ten sposób wsparcie w kwocie 16 415,01 zł. Aby jak najlepiej spożytkować uzyskane dzięki Państwu środki finansowe, przeznaczyliśmy je w kwocie 16 000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego do realizacji dwóch zadań, dofinansowywanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (13 500,00 zł) oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (30 000,00 zł). Dzięki temu udało nam się wykonać – w miejsce całkowicie zniszczonego – nowe pokrycie dachu tzw. połaci zewnętrznej nad czterema stanowiskami postojowymi w hali wachlarzowej (o powierzchni 414 m2). Pozostałą kwotę (415,01 zł) przeznaczyliśmy na zakup lakieru do zewnętrznego wykończenia remontowanego parowozu Ol49-4, również wpisanego do rejestru zabytków.

Potencjał tkwiący w Parowozowni Skierniewice sprawił, że w 2012 r. staliśmy się uczestnikami projektu Szlak Zabytków Techniki „Industrialne Mazowsze” oraz tworzonego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego Województwa Łódzkiego. Nasze działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury technicznej zostały w 2012 r. uhonorowane przyznaniem tytułu „Przyjaciel kolei” w 8. edycji konkursu „Człowiek roku – przyjaciel kolei” za pielęgnowanie tradycji i popularyzację polskiej myśli technicznej w kolejnictwie.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Przekaż nam swój 1%

Wszystkich (szczególnie tych niezdecydowanych komu przekazać 1% swojego podatku) zachęcamy również do przejrzenia archiwum aktualności publikowanych na naszej stronie w 2012 roku, w których szczegółowo i na bieżąco informowaliśmy o działalności PSMK.

1 procent podatku na remont dachu