Zbiórka publiczna

Wyremontowany dach w hali wachlarzowej

W nawiązaniu do Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z poźn. zm.) Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei informuje, że zakończyło zbiórkę publiczną prowadzoną na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice (nr SO.5311.8.2011.DJ z dn. 18.10.2011).

Celem zbiórki było pozyskanie środków finansowych na bieżące utrzymanie i remont obiektów kubaturowych Parowozowni Skierniewice będącej miejscem udostępniania dla zwiedzających kolekcji zabytkowych urządzeń i taboru kolejowego Stowarzyszenia.

Zbiórka obejmowała dwie formy:

  1. zbieranie ofiar do puszki kwestarskiej – umieszczonej w budynku recepcyjnym (dawnej portierni) na terenie Parowozowni Skierniewice przy ul. Łowickiej 1,
  2. sprzedaż cegiełek wartościowych – wyemitowano jedną edycję o łącznym nakładzie 600 szt. w 3 odmianach rewersu, wszystkie o nominale 2,00 PLN. Łączna wartość emisji wyniosła 1 200,00 PLN, a koszty druku 479,70 zł.

Całą kwotę uzyskaną ze zbiórki (3 350,00 PLN, w tym 2 718,00 PLN z puszki kwestarskiej i 632,00 PLN ze sprzedaży cegiełek) wydatkowano na opłacenie części faktury za remont dachu hali głównej Parowozowni (nad stanowiskami 19-20).

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Liczy się każda złotówka.

Z początkiem tegorocznego sezonu turystycznego rozpoczniemy nową zbiórkę, do uczestnictwa w której serdecznie zapraszamy w imieniu Parowozowni i chronionych w niej eksponatów.

Na górę strony