1% dla PSMK

2018

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od ponad 30 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego już dziewiąty rok. Zatem po raz kolejny – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Aby nas wesprzeć wystarczy w wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Dzięki Państwa życzliwości w 2017 r. uzyskaliśmy kwotę 26 201,40 zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele (do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego poszczególne wydatkowane kwoty mają one charakter orientacyjny i mogą ulec drobnym korektom).

dsc_3500 Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2017 pod tym względem należał do spokojniejszych. Na zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem 77 137,35 zł Najbardziej kosztowny był tu remont części dachu pompowni za kwotę 43 013,21 zł. Wsparł go Samorząd Województwa Łódzkiego kwotą 26 250,00 zł. Wkład własny do projektu w kwocie 18 731,21 zł pokryliśmy z 1% podatku. Drugim frontem prac budowlanych w w 2017 r. była wewnętrzna połać dachu hali wachlarzowej nad kanałami 11-12. Jej remont kosztował łącznie 34 124,14 zł. Na ten cel 22 000 zł  przekazał nam Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pozostałe ponad 12 000 zł pochodziło z darowizn członków i sympatyków PSMK oraz zbiórki za pomocą portalu zrzutka.pl.

p_20170408_105724 Dalsze 4 000,70 zł z 1% podatku stanowiło wkład własny w dofinansowanym przez Urząd Miasta Skierniewice kwotą 14 500 zł projekcie, którego celem była poprawa stanu naszej infrastruktury torowej. W jego ramach zakupiliśmy używane podkłady strunobetonowe i opłaciliśmy ich transport wraz rozładunkiem.  Dysponując zapasami i nabytymi materiałami torowymi wykonaliśmy kompletną wymianę podkładów na przestrzeni kilkudziesięciu metrów najbardziej zdegradowanego fragmentu toru nr 59. Po raz pierwszy tu skorzystaliśmy ze wsparcia prac koparko-spycharką.

p_20170902_185726 Realizowaliśmy kolejny rok z rzędu projekt mający na celu rozwój wolontariatu w Parowozowni. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa  w kwocie 17 600 zł z programu Wolontariat dla dziedzictwa zorganizowaliśmy osiem turnusów obozu wolontariackiego oraz wykonaliśmy nowe materiały promocyjne Parowozowni w językach obcych. W trakcie obozu realizowane były prace renowacyjne przy naszym taborze – głównie parowozach Ol49-4 i Ty51-1. Największym osiągnięciem tegorocznej edycji działań było przywrócenie historycznej malatury obrotnicy z lat 1980. Kontynuowane były także prace porządkowe i estetyzacyjne. Tu część wkładu własnego (3 463,69 zł) pokryliśmy również z 1% podatku.

W ubiegłym roku odwiedziło nas 5555 osób, które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. Organizowaliśmy też lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, plenery fotograficzne i szereg innych imprez kulturalnych. Tę działalność będziemy kontynuować w roku 2018.

W rozpoczynającym się 2018 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć na kontynuację remontów budynków (w tym i odbudowy dachu hali wachlarzowej wraz ze świetlikiem) oraz renowację zgromadzonych eksponatów (m.in. parowozów Ol49-4 i TKp 6042 oraz historycznej „piwiarki”, a także urządzeń sterowania ruchem kolejowym). W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych 11 obiektach kompleksu parowozowni.

2017

Zapraszamy do lektury naszych zatwierdzonych i opublikowanych w bazie Narodowego Instytutu Wolności sprawozdań merytorycznego i finansowego.

Poniżej udostępniamy sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące działalności stowarzyszenia w ubiegłych latach.


2016

Poniżej publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w 2016 roku:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na górę strony