1% dla PSMK

2017

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od blisko 30 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego już dziewiąty rok. Zatem po raz kolejny – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Aby nas wesprzeć wystarczy w wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Dzięki Państwa życzliwości w 2016 roku uzyskaliśmy kwotę 28 424,13 zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele (do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego poszczególne wydatkowane kwoty mają one charakter orientacyjny i mogą ulec drobnym korektom).

img_20161015_140357354_hdr Najważniejszym elementem naszej działalności były remonty zabytkowych budynków. Rok 2016 pod tym względem należał do rekordowych. Na zadania związane z rewitalizacją hali wachlarzowej wydatkowaliśmy ogółem 253 087,06 zł. Najbardziej kosztowny był tu remont jej dachu obejmujący wewnętrzną jego połać nad kanałami 14-23, który kosztował łącznie 139 317,41 zł. Na ten cel 90 000 zł  przekazało nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKIDN), Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków  wsparł te prace kwotą 25 000 zł. Pozostałe ponad 24 000 zł pochodziło od Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (3500,00 zł) i Państwa odpisów 1% podatku (20 814,41 zł). dsc_0643_0 Do zakończenia remontu poszycia dachu pozostała jedynie jego połać wewnętrzna nad kanałami 12 i 13. Prace te mamy nadzieję zakończyć w 2017 r. W 2016 r. rozpoczęliśmy wreszcie odbudowę świetlika hali wachlarzowej. Jej koszt obejmujący kanały 1-3 wyniósł 113 769,65 zł. 100 000 zł pochodziło z dotacji MKiDN, reszta kwoty niemal w całości sfinansowana została z darowizny przewoźnika Freightliner PL. Efektem wszystkich powyższych prac remontowych jest zabezpieczenie przed postępującą degradacją najstarszej naszej Parowozowni, przybliżające nas zarazem do urządzenia kolejnych wystaw tematycznych.

Dalsze 1 728,70 zł stanowiło wkład własny w dofinansowanym przez Urząd Miasta Skierniewice kwotą 6 500 zł projekcie przeznaczonym na prace związane z utrzymaniem i naprawami infrastruktury torowej Parowozowni. Dzięki niej zakupiliśmy używane podkłady strunobetonowe i opłaciliśmy ich transport oraz rozładunek.

imag9521a Realizowaliśmy także dwa projekty mające na celu rozwój wolontariatu w Parowozowni, obejmujące także prace renowacyjne przy naszym taborze – głównie parowozie Ol49-4. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kwocie 10 000 zł z programu Wolontariat dla dziedzictwa zorganizowaliśmy cztery turnusy obozu wolontariackiego oraz wykonaliśmy plenerową ścieżkę edukacyjną na terenie Parowozowni. Zbliżony projekt, aczkolwiek bardziej nakierowany na naukę umiejętności technicznych i manualnych realizowaliśmy w ramach programu Fundacji BZ WBK Bank Aktywnej Młodzieży – wsparcie wynosiło tu 2 200 zł. Suma wkładów własnych do obydwu projektów wyniosła około 6300 zł.

W rozpoczynającym się 2017 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć na kontynuację odbudowy dachu hali wachlarzowej (wraz ze świetlikiem) oraz renowację zgromadzonych eksponatów (m.in. parowozu Ol49-4 i historycznej „piwiarki”). W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych 11 obiektach kompleksu parowozowni.

W ubiegłym roku odwiedziło nas blisko 6700 osób, które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. Organizowaliśmy też lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, plenery fotograficzne, pokazy slajdów i szereg innych imprez kulturalnych. Tę działalność będziemy kontynuować w roku 2017.

2016

Poniżej publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w 2016 roku:

Poniżej udostępniamy sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące działalności stowarzyszenia w ubiegłych latach.


2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na górę strony