Sympozjum na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

W dniu 8 września br. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, z inicjatywy Katedry Transportu Szynowego odbyło się w Katowicach sympozjum „Polscy inżynierowie kolei żelaznych w dwudziestoleciu międzywojennym”. Było poświęcone sylwetkom profesorów Kazimierza Zembrzuskiego (1905-1981), Antoniego Xsiężopolskiego (1861-1951) oraz Aleksandra Wasiutyńskiego (1859-1944). Wśród wygłoszonych referatów znalazł się także materiał wygłoszony przez Pawła Mierosławskiego pokazujący udział polskiej myśli technicznej w konstrukcjach parowozów. Referat ten pozwolił na pełniejsze oświetlenie postaci prof. Zembrzuskiego i prof. Xiężopolskiego – wybitnych polskich konstruktorów parowozów.

(ipa)

Na górę strony