Życzenia świąteczne

Wszystkim członkom Stowarzyszenia
jego sympatykom i przyjaciołom
składamy życzenia zdrowych, pogodnych
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy również wszystkiego najlepszego w nowym,
nadchodzącym roku 2011.
Niech przyniesie pomyślność w naszych rodzinach,
pomyślność w pracy oraz w szkole lub na uczelni.

Także w PSMK niech nam się darzy
w realizacji naszego wspólnego, pięknego hobby.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd Główny PSMK


Dziękujemy za 1%

Bardzo serdecznie dziękujemy za przekazany na nasze konto 1% podatku dochodowego z rozliczenia za 2009 r. Za ubiegły rok podatkowy łącznie otrzymaliśmy kwotę 14 431,75 zł. Niestety, nie znamy ogólnej liczby naszych darczyńców, ponieważ w tym roku Urząd Skarbowy nie przekazał takiej szczegółowej informacji.
Dziękując za przekazanie kwoty zapewniamy, że wszystkie wpływy uzyskane z przekazanego nam 1% podatku zostały wykorzystane na cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami otrzymane wpłaty przeznaczyliśmy na:

  • zabezpieczenie dachu budynku hali głównej (14 000,00 zł)
  • odbudowę wózka motorowego WM5-872 z 1964 r. (431,75 zł)

Wymagane sprawozdania (merytoryczne i finansowe) zamieścimy w końcu I kwartału 2011 r. w zakładce 1%.

Pragniemy także zachęcić do wsparcia naszej organizacji w 2011 r. Wpływy uzyskane z 1% planujemy jak w roku ubiegłym przeznaczyć przede wszystkim na poprawę stanu budynków Parowozowni (głównie naprawę dachu) oraz na prace związane z zabytkowymi eksponatami.

jkc


Święto Kolejarza

Dotychczas z okazji Święta Kolejarza spotykaliśmy się z byłymi pracownikami kolei. Były wspominki, opowieści, czasami zdarzały się spotkania po latach… W tym roku spróbowaliśmy nieco innej formuły. Oprócz spotkania odbyła się dostępna dla wszystkich impreza, której najmocniejszym punktem był pokaz współczesnych pojazdów trakcyjnych.

Święto Kolejarza 2010, Traxx F140 MS Święto Kolejarza 2010

W dniu 20 listopada, na prezentację w Parowozowni zaprosiliśmy najnowocześniejsze lokomotywy jeżdżące po polskich torach – zarówno elektryczne jak i spalinowe. Przyjechały 4 pojazdy:

  • elektrowóz Traxx F140 MS (moc 5600 kW, wersja 2 systemowa: 3 kV DC oraz 15 kV AC).
  • najsilniejsza w Polsce lokomotywa spalinowa serii Maxima 40CC (moc 3600 kW, jedyny egzemplarz w Polsce).
  • lokomotywa spalinowa serii „66” (moc 2268 kW, w dziedzinie czystości spalin o 2 lata wyprzedza strategię III A przyjętą w UE).
  • lokomotywa elektryczna ES 64 F4 wersja E189-VP (najsilniejsza lokomotywa elektryczna użytkowana w kraju, wersja na 3 kV DC).

Święto Kolejarza 2010, Traxx F140 MS Święto Kolejarza 2010, Ty51, Maxima 40CC, Traxx F140 MS Święto Kolejarza 2010, lokomotywa spalinowa serii 66 Święto Kolejarza 2010, lokomotywa elektryczna ES 64 F4

Lokomotywy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że przy każdej dyżurował mechanik lub instruktor udzielający wyczerpujących informacji. Można było zajrzeć do przedziału silnikowego, przymierzyć się do fotela maszynisty albo – co szczególnie bawiło najmłodszych – wypróbować jak działa sygnał dźwiękowy. Zdarzało się, że na gorąco wrażeniami można było podzielić się z szerszą widownią.

Święto Kolejarza 2010, lokomotywa spalinowa serii 66 Święto Kolejarza 2010, kabina lokomotywy Maxima 40CC Święto Kolejarza 2010,wnętrze spalinowozu Święto Kolejarza 2010

A trzeba dodać, że oprócz pokazu lokomotyw były inne atrakcje: można było przejechać się naszym zabytkowym pociągiem „Łupia Express”, obejrzeć wprowadzającą do świata starych parowozów wystawę pocztówek z przełomu XIX i XX w. a także wysłuchać wykładu o korzyściach płynących z elektryfikacji kolei. Jeżeli zebrała się większa grupa, przewodnik opowiadał o zgromadzonych w Parowozowni zabytkach. Nie zabrakło tradycyjnego już, spotkania z kolejarzami i emerytowanymi pracownikami kolei, a dzieci ze szkoły nr 4 przyniosły do Parowozowni prezenty i dały krótki występ.

Święto Kolejarza 2010 Święto Kolejarza 2010 Święto Kolejarza 2010, spotkanie Święto Kolejarza 2010, spotkanie

Pomimo przenikliwego zimna wspieranego od czasu do czasu dokuczliwą mżawką, odwiedziły nas 404 osoby. Tak więc, tegoroczne Święto, oprócz tradycyjnego już, kolejarskiego spotkania przyniosło nowość pozwalającą znacznie poszerzyć krąg odbiorców.

Mamy nadzieję, że podobnie jak majowa impreza „Noc w muzeum – w świetle jupiterów i gwiazd”, także przygotowane przez PSMK skierniewickie wydanie Święta Kolejarza i pokazywane w Parowozowni najnowocześniejsze w kraju lokomotywy zainteresowały mieszkańców Skierniewic.

I jeszcze specjalne podziękowania:

  • dla przewoźnika Freightliner PL z Warszawy za zaprezentowanie lokomotyw JT42CWRM – 66002 oraz EuroSprinter ES 64 F4.
  • dla przewoźnika Lotos Kolej z Gdańska za zaprezentowanie lokomotyw Maxima 40CC oraz Traxx F140 MS.

A wszystkim kolejarzom – i pracownikom, na co dzień zapewniającym działanie kolei i emerytom, którzy to działanie zapewniali wcześniej, a także tym, którzy kolej lubią, których kolej interesuje lub wręcz fascynuje – z okazji listopadowego Święta Kolejarza życzymy wszystkiego najlepszego.

(ipa) fot. M. Moczulski, A. Paszke


1 Listopada

Spacer zaduszkowy

W tradycję listopadowych świąt, w czasie których wspominamy zmarłych, wrastają powoli organizowane przez nasze Stowarzyszenie spacery szlakiem grobów kolejarzy pochowanych na Starych Powązkach. W bieżącym roku zaduszkowa refleksja zgromadziła 9 osób. Nawiedzono kilkanaście mogił. Na dłuższą chwilę refleksji i modlitwy zatrzymano się przy grobie Stanisława Wysockiego (1805-1868), projektanta i budowniczego „wiedenki”. Odnajdywanie miejsc spoczynku kolejarzy ułatwiały foldery, które PSMK przygotowało na tegoroczną kwestę Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Wśród uczestników spaceru byli przedstawiciele rodziny Mieczysława Natorffa (1877-1970), specjalisty montażu mostów stalowych, który spoczywa w grobie rodzinnym (kw. 217, rząd VI, miejsce 15). I tu zatrzymano się dłużej, by obejrzeć archiwalne zdjęcia z rodzinnego albumu i chwilę porozmawiać.

mm.


Foldery „Pamiętamy”

Foldery Pamiętamy

Trzy foldery-składanki z cyklu „Pamiętamy” przypominają o kolejarzach pochowanych na najstarszej warszawskiej nekropolii – na Starych Powązkach. Zostały przygotowane i wydane staraniem PSMK.

Folder wydany wspólnie z PKP Cargo S.A. poświęcony jest ludziom związanym z trakcją parową (z maszynistami, konstruktorami parowozów) a także naukowcami, którzy wprowadzali trakcję elektryczną na naszej kolei. Drugi, przygotowany wspólnie z PKP PLK S.A. przypomina o budowniczych linii kolejowych oraz ludziach projektujących i wznoszących mosty kolejowe. Trzeci folder, firmowany tylko przez PSMK (chociaż wsparty przez kilka osób prawnych i fizycznych), związany jest z architektami i projektantami dworców – budowli umożliwiających podróżnym pierwszy kontakt z koleją.

Oprócz przedstawionej tematyki, wszystkie składanki zawierają krótkie biogramy poświęcone:

  • Stanisławowi Wysockiemu – projektantowi i budowniczemu kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pionierowi polskiego kolejnictwa (w 165 rocznicę uruchomienia pierwszego odcinka DŻWW) oraz
  • Władysławowi Stanisławowi Reymontowi – nobliście, który przez kilka lat był pracownikiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (w 85 rocznicę śmierci).

Fotografie i teksty notek a także układ graficzny skoordynowany w całej serii przygotowali dwaj członkowie PSMK – Marek Moczulski i Wiesław Wojasiewicz. Po raz pierwszy, foldery były rozdawane w czasie kwesty na Starych Powązkach.


Kwesta zaduszkowa na Starych Powązkach

Kwesta zaduszkowa

Szóstka przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. biorąca udział w 36. kweście zaduszkowej Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa zebrała do swoich puszek 3628,14 zł. Kolejarze i miłośnicy kolei kwestowali po raz pierwszy, kilkoro w mundurach – historycznych i współczesnych. Stali przy grobach Stanisława Wysockiego (aleja katakumbowa, filar 6/7) – twórcy i projektanta Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz Władysława Stanisława Reymonta (aleja zasłużonych, grób 1) – jej najbardziej znanego pracownika.

Przed grobem pioniera polskiego kolejnictwa fani kolei informowali przechodzących o przypadającej w bieżącym roku 165. rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka „wiedenki”. Wszystkim darczyńcom zapełniającym puszki, bardzo często szeleszczącymi banknotami, wręczali foldery okolicznościowe (trzy wersje), informujące o kolejarzach pochowanych na Starych Powązkach. Na dłużej zatrzymywali się emerytowani kolejarze, fani kolejnictwa, podróżni zatroskani o przyszłość polskiej kolei, wnuki i prawnuki kolejarzy. Wśród tych ostatnich był wnuk pana Alojzego Karpińskiego. Jego dziadek miał olbrzymi wkład w odrestaurowanie, już ćwierć wieku temu, zrujnowanego grobu pioniera polskiego kolejnictwa.

Informacje Marii Balickiej, emerytowanej nauczycielki warszawskiej „Kolejówki”, kwestującej przy grobie Reymonta przybierały po wielokroć formę gawędy lub mini wykładu. Gromadziły przed grobem noblisty spory tłumek. Większość słuchających ze zdziwieniem przyjmowała wiadomość o związkach Reymonta z koleją. „Więc to nie tylko frak… ?” – komentowali niektórzy. Wszystkim, którzy nie przeszli obojętnie obok miłośników kolei i kolejarzy kwestujących na Starych Powązkach bardzo serdecznie dziękujemy.

mm.


Wokulski przyjechał do Skierniewic

9. października na peronie 1. stacji osobowej w Skierniewicach stanęła zamyślona postać w cylindrze i staromodnym sakpalcie. To plenerowa rzeźba autorstwa Roberta Sobocińskiego przedstawiająca postać literacką – Stanisława Wokulskiego, który ma swój skierniewicki epizod kolejowy, znany z kart „Lalki” Bolesława Prusa. Okazją do odsłonięcia rzeźby stała się 165. rocznica otwarcia odcinka kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z Warszawy do Skierniewic, a organizatorem uroczystości był Prezydent Skierniewic, Rada Miasta oraz Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Do współorganizowania zostaliśmy zaproszeni, bowiem pojazdem pochodzącym z kolekcji PSMK – starym, 121-letnim wagonem z fabryki Ludwika Steinfurta, na peron przy budynku dworca zostali zawiezieni VIP-owie oraz aktorzy plenerowej inscenizacji opartej na motywach „Lalki”. Wcześniej, jeszcze na terenie Parowozowni nasi pasażerowie ubrani w stroje z epoki pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Aktorzy inscenizacji Lalki Odsłonięcie pomnika Wokulskiego na dworcu Skierniewice Aktorzy inscenizacji Lalki

Wśród zabierających głos w oficjalnej części uroczystości był m.in. przedstawiciel PSMK Paweł Mierosławski. Przypomniał, jak wiele w swym rozwoju, Skierniewice zawdzięczają kolei oraz zauważył, że odsłaniana postać Wokulskiego będzie pierwszą w kraju rzeźbą podróżnego, ustawioną w najbardziej właściwym miejscu – na peronie. W drodze powrotnej, historycznym pociągiem (prowadzonym lokomotywą Ls40) przywieźliśmy do Parowozowni VIP-ów oraz przedstawicieli mediów. Goście wzięli udział w otwarciu okolicznościowej wystawy przygotowanej ze zbiorów Pawła Mierosławskiego: „Czym Wokulski jeździł do Paryża? Parowozy XIX wieku na pocztówkach z Belle Epoque”. Dla mieszkańców miasta, wystawa była dostępna do późnych godzin popołudniowych.
Warto dodać, że wyjazd historycznego pociągu na dworzec był możliwy dzięki dobremu współdziałaniu z Zakładem Linii Kolejowych w Łodzi, który współpracował z Urzędem Miasta przy organizowaniu uroczystości.

X. ogólnopolskiegi zlot Klubu Forda Pumy

Tego dnia, na terenie Parowozowni gościliśmy także uczestników X. ogólnopolskiego zlotu Klubu Forda Pumy. Uczestnicy zostali zapoznani z historią obiektu, obejrzeli zbiory PSMK oraz zrobili pamiątkowe zdjęcia swoich samochodów ustawionych przy wielkich, zabytkowych parowozach.

(ipa)


Wycieczki szkolne w Parowozowni

Już tradycyjnie, na początku jesieni gościliśmy w Parowozowni uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach. 8. października przyszło do nas ponad 120 uczennic i uczniów z początkowych klas wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Na początek, na hali warsztatowej odbyła się lekcja przybliżająca młodym skierniewiczanom zagadnienia związane z koleją: pociągi, dworzec, kasy biletowe, lokomotywy, wagony. Było też o bezpieczeństwie – na peronie i przy pokonywaniu przejazdów kolejowych.

Dzień otwarty dla szkół 2010 Dzień otwarty dla szkół 2010 Dzień otwarty dla szkół 2010 Dzień otwarty dla szkół 2010

Drugą godzinę lekcyjną wypełniły sprawy lżejszej, a nawet ulotnej materii. Nasi Goście oddali się twórczości artystycznej. Kolorową kredą na betonie dzieci malowały na zadany temat: „kolej”. Byli indywidualiści realizujący własne, często śmiałe wizje, ale znaczna grupa artystów działała zespołowo malując złożony z wielu wagonów bardzo dłuuuuuugi pociąg. Część uczennic i uczniów wraz z Paniami wychowawczyniami oglądała stojące na torach parowozy słuchając wyjaśnień oprowadzających. Były też pamiątkowe fotografie, które zamieszczone w klasowych kronikach będą miłą pamiątką z tej niecodziennej lekcji w plenerze.

(ipa)


Reperacja dachu hali wachlarzowej

Wykorzystując własne oszczędności Stowarzyszenia oraz środki uzyskane z tzw. „1%”, przystąpiliśmy do bieżącej reperacji dachu na hali wachlarzowej. Wynajęta, profesjonalna ekipa zajęła się powierzchnią na południowej połowie hali, na połaci od strony obrotnicy. Wymieniane są przegniłe fragmenty odeskowania, likwidowane dziury w poszyciu z papy, zakładana blacharka i nowe rynny oraz rury spustowe.

(ipa)


Książka „1435 milimetrów”

Marek Zienkiowicz, 1435mm

Nasz stowarzyszeniowy Kolega, Marek Zienkowicz jest autorem książki „1435 milimetrów”. Ukazała się we wrześniu, i jest zwieńczeniem internetowych wpisów zamieszczanych od kilku lat na autorskim blogu. Zawiera krótkie eseje i opowiadania, często podparte wspomnieniem lub refleksją. Wszystkie są związane z koleją, którą autor – jako maszynista elektrycznego zespołu trakcyjnego (popularnego podmiejskiego pociągu elektrycznego), obserwuje zza nastawnika jazdy, stąd tytułowe „1435 mm” – szerokość toru kolejowego. Książka o niezwykłej poetyce, świadcząca zarazem o wielkiej wrażliwości autora.

(ipa)