Zakończenie prac przy obrotnicy

We wrześniu zakończyły się prace przy obrotnicy. Chociaż planowane na dwa tygodnie, zaczęte w końcu lipca roboty przedłużyły się nieco, ze względu na niesprzyjające od połowy sierpnia warunki atmosferyczne. Za to teraz cały most urządzenia mamy starannie opiaskowany, dokładnie zabezpieczony antykorozyjnie oraz pomalowany „na gotowo” szarą farbą. Wykonawcą prac była firma Wich-Piach z Praszki.

Piaskowanie obrotnicy Oczyszczona obrotnica

Tegoroczne prace przy obrotnicy w 60,1% zostały dofinansowane z dotacji Urzędu Miasta Skierniewice uruchomionej w ramach zadań własnych Urzędu nakierowanych na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego. Pozostałą część kosztów renowacji urządzenia pokryło nasze Stowarzyszenie z własnych środków. Aby prace renowacyjne w pełni zakończyć, potrzebne jeszcze będzie przykrycie i wypoziomowanie mostu obrotnicy oraz wymiana łożysk prowadzących w wózkach tocznych i napędnym. Jednak ze względu na przyjęty zakres tegorocznego projektu (czytaj „koszty”) ten etap robót trzeba będzie odłożyć na przyszły rok. Oglądając obrotnicę łatwo zauważyć, że nabrała porządnego wyglądu a prace wykonane zostały dokładnie i starannie.

(ipa)

Na górę strony