Foldery „Pamiętamy”

Foldery Pamiętamy

Trzy foldery-składanki z cyklu „Pamiętamy” przypominają o kolejarzach pochowanych na najstarszej warszawskiej nekropolii – na Starych Powązkach. Zostały przygotowane i wydane staraniem PSMK.

Folder wydany wspólnie z PKP Cargo S.A. poświęcony jest ludziom związanym z trakcją parową (z maszynistami, konstruktorami parowozów) a także naukowcami, którzy wprowadzali trakcję elektryczną na naszej kolei. Drugi, przygotowany wspólnie z PKP PLK S.A. przypomina o budowniczych linii kolejowych oraz ludziach projektujących i wznoszących mosty kolejowe. Trzeci folder, firmowany tylko przez PSMK (chociaż wsparty przez kilka osób prawnych i fizycznych), związany jest z architektami i projektantami dworców – budowli umożliwiających podróżnym pierwszy kontakt z koleją.

Oprócz przedstawionej tematyki, wszystkie składanki zawierają krótkie biogramy poświęcone:

  • Stanisławowi Wysockiemu – projektantowi i budowniczemu kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pionierowi polskiego kolejnictwa (w 165 rocznicę uruchomienia pierwszego odcinka DŻWW) oraz
  • Władysławowi Stanisławowi Reymontowi – nobliście, który przez kilka lat był pracownikiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (w 85 rocznicę śmierci).

Fotografie i teksty notek a także układ graficzny skoordynowany w całej serii przygotowali dwaj członkowie PSMK – Marek Moczulski i Wiesław Wojasiewicz. Po raz pierwszy, foldery były rozdawane w czasie kwesty na Starych Powązkach.

Na górę strony