Życzenia świąteczne

Święta 2008

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego, 2009 Roku
Koleżankom i Kolegom z PSMK oraz ich rodzinom i bliskim,
a także sympatykom Stowarzyszenia
wiernie nam kibicującym i pomagającym w programowych poczynaniach
składamy życzenia zdrowia, miłości, pokoju, radości a także wszelkiego dobra i dostatku.
Pomyślności – Kochani!


„Miasto z morza”

Zdjęcia do filmu Miasta z morza

5 grudnia do Skierniewic zawitała kolejna ekipa filmowa korzystająca z naszych eksponatów. Tym razem Andrzej Kotkowski realizował zdjęcia do filmu fabularnego i serialu „Miasto z morza”. TKp 102 oraz 10 wagonów krytych odegrały rolę pociągu wiozącego w 1918 r. na dalekiej Syberii zesłańców – stąd ucharakteryzowanie składu sztucznym śniegiem. Zdjęcia do filmu realizowano na dawnym torze wyciągowym skierniewickiej stacji rozrządowej.

Kinowa premiera „Miasta z morza” przewidywana jest na jesień 2009 r. Warto dodać, że w Skierniewicach miał miejsce ostatni „klaps” kończący etap zdjęciowy produkcji filmu.


Nadzwyczajny Dzień Otwarty

W związku z licznymi prośbami telefonicznymi 22 listopada odbył się także Nadzwyczajny Dzień Otwarty w Parowozowni. Stał się on okazją do pierwszej publicznej demonstracji dopiero co odbudowanego jednego z najstarszych pojazdów w zbiorach PSMK. Remont wagonu 4 klasy z 1889 r. odbył się w ramach Warsztatów Edukacji Technicznej „Parowozownia” współfinanowanych przez unijny program „Młodzież w działaniu”.


Święto Kolejarza

Dzień kolejarza 2008 fot. Jolanta Sobczyńska
(ITS – Polska Dziennik Łódzki)

W sobotę 22 listopada, podobnie jak w latach ubiegłych do skierniewickiej Parowozowni zaprosiliśmy emerytowanych kolejarzy z okazji Dnia Kolejarza. Tradycyjnie już przy wypiekach i herbacie toczyły się ożywione dyskusje. Snute były wspomnienia o tej dobrej kolei z dawnych lat. Jako specjalną atrakcję zgromadzeni obejrzeli odbudowany wagon „Steinfurt” oraz prezentację multimedialną dotyczącą niemieckiego muzeum kolejowego w Bochum Dahlhausen.

Niespodziankę uczestnikom spotkania sprawiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 4, które wraz nauczycielką p. Beatą Więckowską przyszły złożyć życzenia kolejarzom z okazji Ich święta. Nie zabrakło też czytania tuwimowskiej „Lokomotywy” brawurowo wykonanego u boku Ol49-4.


Listopadowe prace przy Ol49-4

Renowacja ostoi Ol49-4

Wyjątkowo ciepły i pogodny listopad sprzyjał pracom przy taborze. Wykorzystując wydłużony weekend 8-11 listopada kontynuowaliśmy skrobanie i miniowanie naszej „Oli” czyli parowozu Ol49-4. Wszystkim przybyłym dziękujemy za pomoc! Kolejne prace przy parowozie planujemy dopiero w przyszłym roku. O terminach będziemy informowali. Wszystkich zainteresowanych już dziś serdecznie zapraszamy.


Kabaret Moralnego Niepokoju

Kabaretowa Noc Listopadowa

5 listopada gościliśmy w Parowozowni sympatycznych artystów z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Wszystko to za sprawą 2. programu telewizji publicznej, który przygotowuje Kabaretową Noc Listopadową. Program będzie transmitowany z Łodzi, we wtorek 11 listopada o godz. 19.05 w TVP2. Nasza Ls40-4572 wzięła udział w kręceniu prologu i epilogu przedstawienia.


Wystawy poświęcone DŻWW

Wiedenka, pocztówka

Ostatnia dekada października upłynęła pod znakiem uczestnictwa PSMK w dwu wystawach poświęconych Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Pierwszą z wystaw zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. W hallu oraz Sali klubowej głównego budynku biblioteki zawisły oprócz skanów naszych materiałów o DŻWW (udostępnionych z prywatnych zbiorów P. Mierosławskiego pocztówek, dokumentów, biletów, rozkładów jazdy) także reprodukcje pocztówek udostępnione przez Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Na wystawie oprócz reprodukowanych druków znalazło się również sporo eksponatów materialnych. Lampy, modele, telegraf Morse’a oraz aparaty i centralkę telefoniczną wypożyczyło Muzeum Historii Kolei oraz Towarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstochowie.

Wystawę przewidziano do dnia 10 listopada 2008 roku. Otwarciu wystawy, w czwartek 23 października towarzyszył cykl czterech prelekcji, wygłaszanych w eleganckiej sali audytoryjnej Biblioteki.

Dr Robert Krzysztofik z Katedry Geografii Przestrzennej Uniwersytetu Ąląskiego zaprezentował widoczną do dziś rolę DŻWW w kształtowaniu się i rozwoju miast i osiedli Zagłębia Dąbrowskiego. Pokazał na przykładach charakterystyczny układ miasta „kolejowego” i jego analogie do ośrodków portowych. Układ taki daje się łatwo poznać po kształcie siatki ulic, gdzie główne arterie tworzą literę „T” zbiegając się u dworca lub głównej części portu.

Wiedenka, pocztówka

Miasta takie – jak wiemy – znaleźć można nie tylko w Zagłębiu, ale wzdłuż całej trasy Wiedenki.

Mgr Andrzej Soczówka z Katedry Geografii Ekonomicznej tego samego uniwersytetu omówił ruch pociągów pasażerskich na terenie Zagłębia w okresie 1918-1939. Przedstawił na ekranie szereg unikalnych dziś rozkładów jazdy z tego okresu, pokazał historię i rozwój połączeń międzyregionalnych i lokalnych.

Kolejne referaty przedstawili nasi członkowie.

Andrzej Paszke omawiając tajniki i warunki podróżowania koleją w XIX stuleciu podał szereg informacji o klasach i wyposażeniu wagonów, o oferowanym wtedy (lub braku) komforcie podróży. Opowiedział o biletach i zasadach ich nabycia, odprawie podróżnych i bagażu, kładąc największy nacisk na dane dotyczące DŻWW. Rozszerzając wystąpienie Andrzej podał także skrótowo genezę powstania i dzieje tej zasłużonej linii kolejowej.

Ostatni z prelegentów, Paweł Mierosławski wprowadził zebranych w świat wiedenkowskich parowozów. Podał ich głównych producentów, sposób transportu oraz osiągi. Zwrócił także uwagę na to, że lokomotywę parową ocenić należy jako jedną z najważniejszych zdobyczy ludzkości. To transport za pomocą pary, szybki i sprawny, dał możliwość szerokiego rozwoju przemysłu, ułatwiając handel i dystrybucję dóbr „zbliżając” do siebie wytwórców i konsumentów.

Prelekcji wysłuchało kilkadziesiąt osób, głównie uczniów dąbrowieckich szkół średnich.

Biblioteka Publiczna w Dąbrowie jest instytucja bardzo prężną, pragnącą zerwać z mitem „nudy i ciszy zakurzonych półek z książkami”. Organizowane są tam systematycznie wystawy i prelekcje. Każdemu miastu życzymy takiej właśnie biblioteki.

Dwa dni później, w sobotę 25 października nasze eksponaty gościły na pokazie kolejowych tradycji Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach. Szkoła obchodziła tego dnia jubileusz swego 90-lecia, a „kolejowa” wystawa była jednym z elementów, obejmującej wiele sal lekcyjnych ekspozycji tematycznych. Nasze eksponaty wzbogacały wystawę materiałów własnych szkoły.

Wystawa kolejowych tradycji Szkoły Podstawowej nr 4 Wystawa kolejowych tradycji Szkoły Podstawowej nr 4

Skierniewicka „czwórka” powstała w roku 1918, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Przez szereg lat jej siedzibą był nieistniejący od wyzwolenia budynek pierwszego skierniewickiego dworca. Budynek ten stał do stycznia 1945 roku wprost na przeciwko hali głównej naszej parowozowni. Zapewne dlatego „czwórkę” ukończyło wielu późniejszych kolejarzy. Jej absolwenci zasilili także szeregi naszego Stowarzyszenia.

Od kilku już lat, z inicjatywy pedagogów, w parowozowni odbywają się prelekcje o historii i bezpieczeństwie na kolei, prowadzone dla klas drugich i trzecich.

„Czwórce” życzymy kolejnych dziesięcioleci owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego !


Hołd dla ludzi kolei pochowanych na Starych Powązkach

Szlakiem grobów zasłużonych dla polskiego kolejnictwa

Od ćwierć wieku, 14 czerwca, w rocznicę uruchomienie pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej członkowie Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei organizują spotkanie przy grobie inżyniera Stanisława Wysockiego (1805-1868) jej projektanta i budowniczego. Zapaleniem zniczy, złożeniem kwiatów czczą pamięć, pochowanego na Starych Powązkach, pioniera polskiego kolejnictwa. Od kilku lat spotkania te kończy spacer szlakiem grobów ludzi zasłużonych dla polskiego kolejnictwa.

Podobny, wspominkowy spacer odbywa się też przed świętem Zmarłych. W tym roku z zaproszenia PSMK skorzystali Henryk Dąbrowski, opiekun izby tradycji w Herbach Nowych i Mirosław Szymański, prezes Fundacji „Era Parowozów”. Po nawiedzeniu grobu Stanisława Wysockiego zapalono znicze na mogiłach kilkunastu zasłużonych dla polskiego kolejnictwa, m.in.: Alberta Czeczotta (1873-1955), Henryka Hussa (1838-1916), Stanisława Kunickiego (1859-1942), Alfonsa Kühna (1879-1944), Henryka Marconiego (1792-1863), Stanisława Markiewicza (1839-1911), Józefa Nowkuńskiego (1868-1955), Czesława Przybylskiego (1880-1936), Władysława Reymonta (1867-1925), Aleksandra Wasiutyńskiego (1859-1944) i Kazimierza Zembrzuskiego (1905-1981).

Szlakiem grobów zasłużonych dla polskiego kolejnictwa oprowadzał Marek Moczulski.


Zakończenie Warsztatów Edukacji Technicznej

Zakończyły się Warsztaty Edukacji Technicznej – przedsięwzięcie trwające od 1 lipca 2007 r. a zorganizowane i przygotowane przez młodych członków PSMK. Warsztaty wpisywały się w program „Młodzież w Działaniu” firmowany przez Unię Europejską – i to pozwoliło, aby w dużej części były z unijnych funduszy współfinansowane.

Ideą realizowanego przez nas programu było oswojenie młodych ludzi z elementarnymi działaniami technicznymi. Było to swojego rodzaju uzupełnienie szkolnych prac ręcznych czy umiejętności zdobywanych w „przekazach rodzinnych”. Tyle, że zajęcia nie były szkolnymi lekcjami. Wypełniały czas wolny a wiedzę i umiejętności wnosiły w niekonwencjonalnych formach. Zakładaliśmy bowiem, że każdy uczestnik warsztatów chętnie zapozna się z różnorodnymi pracami technicznymi szczególnie wtedy, kiedy ich końcowy efekt będzie pożyteczny i… co tu dużo mówić: niecodzienny. Założyliśmy więc, że odbudowa 120-letniego wagonu takie warunki spełni.

O różnorodnych zajęciach w jakich można było uczestniczyć w ramach Warsztatów pisze młodzież na podstronie WET. My przedstawiamy „poligon”, na którym można było nabywać i ćwiczyć swoje techniczne umiejętności. Warto zauważyć, że po skończonych działaniach „poligon” jest w perfekcyjnym stanie, w odróżnieniu od wyglądu i stanu technicznego wagonu z czasu, kiedy prace się zaczynały.

Steinfurt przed renowacją, bok Steinfurt po renowacji

W ramach Warsztatów Edukacji Technicznej został odbudowany 120-letni wagon osobowy – od teraz ozdoba naszej skierniewickiej kolekcji zabytkowych pojazdów kolejowych. O jego historii i przyjętych danych do wykonania oznaczeń pisaliśmy na tej stronie. Teraz pokazujemy najnowszą fotografię historycznego pojazdu. „Eksperci” – starsi koledzy z PSMK zadbali aby prace przy wagonie były wykonane zgodnie z oryginalną dokumentacją. Patrząc na wagon, zachwycając się jego archaiczną urodą warto uświadomić sobie, że już w przyszłym sezonie będzie jednym z chętniej oglądanych eksponatów.

Na razie, na zimowe i wiosenne, sobotnie popołudnia pozostało jeszcze kilka prac wykończeniowych. Zajmą się nimi członkowie PSMK już poza formułą Warsztatów. Ale wcale nie umniejsza to zasług jakie nasza (stowarzyszeniowa, skierniewicka i dojeżdżająca spoza Skierniewic) młodzież ma w przeprowadzonej odbudowie „Steinfurta”. Gratulujemy i dziękujemy!


Zakończenie sezonu turystycznego

Model nastawni SkB

Ani się obejrzeliśmy, jak 4 października zakończył się czwarty sezon regularnego udostępniania Parowozowni zwiedzającym. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku także przygotowaliśmy osiem spotkań z Publicznością.

Ostatni z tegorocznych Dni Otwartych zakończył się bardzo sympatycznym akcentem. Od byłego pracownika nastawni SkB otrzymaliśmy piękny prezent: dwa modele kolejowych budynków wykonane z zapałek. Są to – nastawnia SkB oraz posterunek Sk11. Dziękujemy!