Wystawy poświęcone DŻWW

Wiedenka, pocztówka

Ostatnia dekada października upłynęła pod znakiem uczestnictwa PSMK w dwu wystawach poświęconych Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Pierwszą z wystaw zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. W hallu oraz Sali klubowej głównego budynku biblioteki zawisły oprócz skanów naszych materiałów o DŻWW (udostępnionych z prywatnych zbiorów P. Mierosławskiego pocztówek, dokumentów, biletów, rozkładów jazdy) także reprodukcje pocztówek udostępnione przez Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Na wystawie oprócz reprodukowanych druków znalazło się również sporo eksponatów materialnych. Lampy, modele, telegraf Morse’a oraz aparaty i centralkę telefoniczną wypożyczyło Muzeum Historii Kolei oraz Towarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstochowie.

Wystawę przewidziano do dnia 10 listopada 2008 roku. Otwarciu wystawy, w czwartek 23 października towarzyszył cykl czterech prelekcji, wygłaszanych w eleganckiej sali audytoryjnej Biblioteki.

Dr Robert Krzysztofik z Katedry Geografii Przestrzennej Uniwersytetu Ąląskiego zaprezentował widoczną do dziś rolę DŻWW w kształtowaniu się i rozwoju miast i osiedli Zagłębia Dąbrowskiego. Pokazał na przykładach charakterystyczny układ miasta „kolejowego” i jego analogie do ośrodków portowych. Układ taki daje się łatwo poznać po kształcie siatki ulic, gdzie główne arterie tworzą literę „T” zbiegając się u dworca lub głównej części portu.

Wiedenka, pocztówka

Miasta takie – jak wiemy – znaleźć można nie tylko w Zagłębiu, ale wzdłuż całej trasy Wiedenki.

Mgr Andrzej Soczówka z Katedry Geografii Ekonomicznej tego samego uniwersytetu omówił ruch pociągów pasażerskich na terenie Zagłębia w okresie 1918-1939. Przedstawił na ekranie szereg unikalnych dziś rozkładów jazdy z tego okresu, pokazał historię i rozwój połączeń międzyregionalnych i lokalnych.

Kolejne referaty przedstawili nasi członkowie.

Andrzej Paszke omawiając tajniki i warunki podróżowania koleją w XIX stuleciu podał szereg informacji o klasach i wyposażeniu wagonów, o oferowanym wtedy (lub braku) komforcie podróży. Opowiedział o biletach i zasadach ich nabycia, odprawie podróżnych i bagażu, kładąc największy nacisk na dane dotyczące DŻWW. Rozszerzając wystąpienie Andrzej podał także skrótowo genezę powstania i dzieje tej zasłużonej linii kolejowej.

Ostatni z prelegentów, Paweł Mierosławski wprowadził zebranych w świat wiedenkowskich parowozów. Podał ich głównych producentów, sposób transportu oraz osiągi. Zwrócił także uwagę na to, że lokomotywę parową ocenić należy jako jedną z najważniejszych zdobyczy ludzkości. To transport za pomocą pary, szybki i sprawny, dał możliwość szerokiego rozwoju przemysłu, ułatwiając handel i dystrybucję dóbr „zbliżając” do siebie wytwórców i konsumentów.

Prelekcji wysłuchało kilkadziesiąt osób, głównie uczniów dąbrowieckich szkół średnich.

Biblioteka Publiczna w Dąbrowie jest instytucja bardzo prężną, pragnącą zerwać z mitem „nudy i ciszy zakurzonych półek z książkami”. Organizowane są tam systematycznie wystawy i prelekcje. Każdemu miastu życzymy takiej właśnie biblioteki.

Dwa dni później, w sobotę 25 października nasze eksponaty gościły na pokazie kolejowych tradycji Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach. Szkoła obchodziła tego dnia jubileusz swego 90-lecia, a „kolejowa” wystawa była jednym z elementów, obejmującej wiele sal lekcyjnych ekspozycji tematycznych. Nasze eksponaty wzbogacały wystawę materiałów własnych szkoły.

Wystawa kolejowych tradycji Szkoły Podstawowej nr 4 Wystawa kolejowych tradycji Szkoły Podstawowej nr 4

Skierniewicka „czwórka” powstała w roku 1918, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Przez szereg lat jej siedzibą był nieistniejący od wyzwolenia budynek pierwszego skierniewickiego dworca. Budynek ten stał do stycznia 1945 roku wprost na przeciwko hali głównej naszej parowozowni. Zapewne dlatego „czwórkę” ukończyło wielu późniejszych kolejarzy. Jej absolwenci zasilili także szeregi naszego Stowarzyszenia.

Od kilku już lat, z inicjatywy pedagogów, w parowozowni odbywają się prelekcje o historii i bezpieczeństwie na kolei, prowadzone dla klas drugich i trzecich.

„Czwórce” życzymy kolejnych dziesięcioleci owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego !

Na górę strony