Święto Kolejarza

Dzień kolejarza 2008 fot. Jolanta Sobczyńska
(ITS – Polska Dziennik Łódzki)

W sobotę 22 listopada, podobnie jak w latach ubiegłych do skierniewickiej Parowozowni zaprosiliśmy emerytowanych kolejarzy z okazji Dnia Kolejarza. Tradycyjnie już przy wypiekach i herbacie toczyły się ożywione dyskusje. Snute były wspomnienia o tej dobrej kolei z dawnych lat. Jako specjalną atrakcję zgromadzeni obejrzeli odbudowany wagon „Steinfurt” oraz prezentację multimedialną dotyczącą niemieckiego muzeum kolejowego w Bochum Dahlhausen.

Niespodziankę uczestnikom spotkania sprawiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 4, które wraz nauczycielką p. Beatą Więckowską przyszły złożyć życzenia kolejarzom z okazji Ich święta. Nie zabrakło też czytania tuwimowskiej „Lokomotywy” brawurowo wykonanego u boku Ol49-4.

Na górę strony