Spotkanie świąteczno-noworoczne

Także 26 stycznia odbyło się kolejne spotkanie noworoczne członków i sympatyków PSMK. Ponieważ było to już drugie w tym miesiącu spotkanie naszych członków – cieszyło się ono nieco mniejszą niż w latach ubiegłych frekwencją.


Wsparcie firmy Mercedes-Benz

Silnik SN51-02

26 stycznia został rozpoczęty pierwszy etap odbudowy wagonu motorowego SN51-02 – z dużym wysiłkiem został zdemontowany ważący około 500 kg oryginalny silnik (z 1938 r.), który dzięki pomocy Firmy Mercedes-Benz już wkrótce zostanie poddany kapitalnemu remontowi w wyspecjalizowanym zakładzie. O postępie i przebiegu prac przy wagonie SN51-02 będziemy informować w specjalnym serwisie.


Walne zgromadzenie członków

5 stycznia w gościnnym warszawskim Muzeum Techniki odbyło się sprawozdawczo-wyborcze IV Walne Zgromadzenie Członków PSMK. W trakcie zebrania wprowadzono korekty w statucie i uchwalono kierunki działania Stowarzyszenia. Wybrano także nowe władze organizacji. Ponieważ wszystkie wprowadzone zmiany podlegają akceptacji przez Krajowy Rejestr Sądowy, treść statutu oraz skład nowych władz podamy po zatwierdzeniu dokumentacji Walnego Zgromadzenia.