Hołd dla ludzi kolei pochowanych na Starych Powązkach

Szlakiem grobów zasłużonych dla polskiego kolejnictwa

Od ćwierć wieku, 14 czerwca, w rocznicę uruchomienie pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej członkowie Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei organizują spotkanie przy grobie inżyniera Stanisława Wysockiego (1805-1868) jej projektanta i budowniczego. Zapaleniem zniczy, złożeniem kwiatów czczą pamięć, pochowanego na Starych Powązkach, pioniera polskiego kolejnictwa. Od kilku lat spotkania te kończy spacer szlakiem grobów ludzi zasłużonych dla polskiego kolejnictwa.

Podobny, wspominkowy spacer odbywa się też przed świętem Zmarłych. W tym roku z zaproszenia PSMK skorzystali Henryk Dąbrowski, opiekun izby tradycji w Herbach Nowych i Mirosław Szymański, prezes Fundacji „Era Parowozów”. Po nawiedzeniu grobu Stanisława Wysockiego zapalono znicze na mogiłach kilkunastu zasłużonych dla polskiego kolejnictwa, m.in.: Alberta Czeczotta (1873-1955), Henryka Hussa (1838-1916), Stanisława Kunickiego (1859-1942), Alfonsa Kühna (1879-1944), Henryka Marconiego (1792-1863), Stanisława Markiewicza (1839-1911), Józefa Nowkuńskiego (1868-1955), Czesława Przybylskiego (1880-1936), Władysława Reymonta (1867-1925), Aleksandra Wasiutyńskiego (1859-1944) i Kazimierza Zembrzuskiego (1905-1981).

Szlakiem grobów zasłużonych dla polskiego kolejnictwa oprowadzał Marek Moczulski.

Na górę strony