Zakończenie montażu ścian wagonu „Steinfurt”

Steinfurt z kompletnymi ścianami

Grupa osób biorących udział w Warsztatach Edukacji Technicznej zakończyła montaż ścian bocznych w wagonie Steinfurt. Uprzednio dopasowane, zapokostowane i polakierowane deski (w sumie 104 elementy) zostały ułożone na odpowiednich połaciach ścian i po solidnym rozparciu przykręcone śrubami klamrowymi do stalowych słupków konstrukcji. Efekt tej ciężkiej pracy mogliśmy podziwiać dopiero nazajutrz – aby móc napawać się widokiem coraz wyraźniej rysującej się archaicznej sylwetki, wagon wystawiliśmy przed halę wachlarzową. Pojazd wzbudzał wcale niemały podziw maszynistów i podróżnych z pociągów mijających skierniewicką szopę.

W ten weekend ukończono również prace przy elementach hamulca ręcznego, co w pełni sprawny podzespół pozwoliło ostatecznie zamontować na jednym z pomostów. Do malowania przygotowano także sufit pojazdu.

Na górę strony