Zakończenie prac przy obrotnicy

W pierwszych dniach wakacji została zakończona przewidziana na ten rok wymiana podkładów pod dwoma tokami szynowymi po których porusza się obrotnica. Warto podkreślić, że finansowany ze środków Urzędu Miasta Skierniewice projekt został zrealizowany ze znaczącym wyprzedzeniem.

Na górę strony