Rekordowy sezon turystyczny w Parowozowni Skierniewice

20230916_133131 Do tej pory nie przedstawialiśmy szczegółowych podsumowań sezonu turystycznego – zwykle ograniczaliśmy się to dłuższego akapitu w corocznej rekapitulacji naszych działań. Rok 2023 jednak był pod wieloma względami wyjątkowy. Raz, że prowadziliśmy dla niego rozbudowaną statystykę, dwa że był on dla nas frekwencyjnie rekordowy, trzy że pierwszy raz od początku naszych Dni Otwartych mocno zwiększyliśmy dostępność obiektu. To wszystko sprawia, że chcemy się z Państwem podzielić szczegółami, naszymi wrażeniami i analizami. Liczymy także, że otwarty dostęp do tych danych zainteresuje młodych badaczy i zainspiruje ich do realizacji swoich badań dotyczących turystyki właśnie w Parowozowni Skierniewice.

frekwencja-2024-wg-miesiecy W całym 2023 r. odwiedziło nas 8318 osób. Jeśli spojrzymy na frekwencję w poszczególnych miesiącach to szczególnie I kwartał roku charakteryzował się niewielką liczbą odwiedzjących Parowozownię. Nie jest to zaskakujące, gdyż w tym czasie nie mamy dni otwartych. Niskie temperatury też odstraszają grupy zorganizowane. Te dominowały zaś w kwietniu. Od maja jest widoczny tradycjny wzrost liczby osób nas odwiedzjących. Dzięki wprowadzeniu także niedzielnych terminów miał on charakter bardziej dynamiczny niż w latach ubiegłych. Pozytywny wpływ na frekwencję miały także wydarzenia współorganizowane z PKP Cargo SA w ramach akcji Lato z parowozami. Schyłek roku natomiast charakteryzował się ponownie znaczącym spadkiem frekwencji wynikającym głównie z tego, że w tym czasie gościliśmy przede wszystkim coraz mniej liczne grupy zorganizowane.

frekwencja-struktura-2023 Odrębne zagadnienie stanowi przyjęta przez nas do celów statystycznych struktura gości Parowozowni pod względem formy ich odwiedzin. W 2023 r. największy odsetek osób (38,0%) stanowili uczestnicy sobotnich Dni Otwartych. Niewiele mniejszą popularnością (33,1%) się cieszyły debiutujące w tym roku niedzielne Dni Otwarte – świadczy to o słuszności ruchu z rozciągnięciem dostępności naszej placówki na całe pierwsze weekendy miesiąca. Trzecią pozycję zajęła Noc Muzeów (1032 osoby, 12,4%). Stosunkowo mało osób (9,6%) to przybyli w ramach zorganizowanych grup. 4,3% zaś stanowili uczestnicy wydarzeń takich jak Parowozy Kultury, koncert jazzowy i prelekcja na temat eksponowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Brakujące 2,5% obejmowało turystów indywidualnych przyjmowanych przez nas w drodze wyjątku poza oficjalnymi terminami zwiedzania.

I na koniec pokazujemy jak kształtowała się frekwencja w Parowozowni od 2004 r. Przez dłuższy czas oscylowała ona średnio wokół 5500–6000 osób rocznie. Na jej stopniowy spadek wpłynęło przeniesienie największej skierniewickiej imprezy, tj. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw na oddalony od nas rynek miejski. Do tej pory rozgrywała się ona blisko dworca PKP. Stopniowo też malało zainteresowanie szkół podstawowych. Jednak największe spadki spowodowała pandemia Covid-19, a także likwidacja niedziel handlowych skutkująca przeniesieniem rodzinnych zakupów na soboty. Rok 2023 był niewątpliwie nietypowy ze względu na liczne dodatkowe wydarzenia, które zwiększyły efekt skokowego wręcz wzrostu frekwencji. Czy uda się utrzymać te wartości w 2024 r.? Dziś trudno wyrokować.
frekwencja-2004-2023

Na górę strony