Specjalny Dzień Otwarty (14-15 września)

W dniach 14-15 września na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice odbyło się nadzwyczajne wydanie „Dnia Otwartego”. „Nadzwyczajne”, bowiem w tych dniach w Skierniewicach odbywało się doroczne, obecnie już XXXVI Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw a dodatkowo na ten weekend przypadły XXI Europejskie Dni Dziedzictwa i XII Dni Transportu Publicznego.

Warto podkreślić, że obchody „kwiatowo-owocowego święta” odbywają się nieprzerwanie w Skierniewicach („stolicy sadownictwa”) od 1977 roku. Są one zawsze okazją do zaprezentowania osiągnięć krajowego i nie tylko szeroko pojętego ogrodnictwa, sadownictwa i warzywnictwa.

Specjalny Dzień Otwarty 2013, grupa zwiedzających Specjalny Dzień Otwarty 2013, Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to święto zabytków kultury w Europie. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 r. Tegoroczne EDD w Polsce odbyły się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano” mając na celu przypomnienie, jaką wartością jest własna państwowość. Parowozownia Skierniewice przybliżyła rozwój i rolę myśli technicznej prezentując jedno z jej ważniejszych dokonań – powstanie kolei.

Dodatkowo w niedzielę (15 września) nastąpiło otwarcie Dni Transportu Publicznego – tzw. dzień kolejowy. Dni Transportu Publicznego stanowią od 2002 roku cykliczną imprezę organizowaną w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem kampanii jest promocja komunikacji publicznej (miejskiej i kolejowej). Inicjatorem i organizatorem DTP w Polsce jest Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej z Warszawy. Punktem kulminacyjnym tygodnia jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu. Tegoroczne DTP odbywają się przez dwa weekendy – w niedzielę (15 i 22 września) w Parowozowni Skierniewice (dni kolejowe) oraz w sobotę 21 września w Warszawie (tzw. dzień miejski).

Mimo kapryśnej, a momentami nawet kiepskiej pogody nie zawiedli nas goście. Przez sobotę i niedzielę odwiedziło nas 1100 osób. W tych dniach zaprezentowaliśmy – na zewnątrz szerszą niż co miesiąc wystawę zabytkowego taboru kolejowego, a ponadto wnętrza hali maszyn i kuźni z wystawami: pokonkursową „Historia w żelazie zaklęta” złożoną z najlepszych zdjęć wykonanych w ramach pleneru fotograficznego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i okolicznościową, poświęconą działalności zawodowej Hipolita Cegielskiego.

Największą atrakcją okazała się możliwość skorzystania ze znacznie wydłużonej trasy zwiedzania wewnątrz hali wachlarzowej udostępnionej w szerszej formie dzięki wykonanym, w ramach przyznanych dotacji pracom remontowym dachu.

Specjalny Dzień Otwarty 2013, zwiedzane hali wachlarzowej   Specjalny Dzień Otwarty 2013, pociąg specjalny

Szczególnie miło było nam powitać po raz kolejny gości z Łodzi, którzy w sobotę przybyli bezpłatnym specjalnym pociągiem sfinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przejazdy zmodernizowanymi z unijnej dotacji elektrycznymi zespołami trakcyjnymi EN57 (Przewozy Regionalne sp. z o.o.) organizowane były przez całe lato w ramach projektu promującego turystykę – także kolejową w województwie łódzkim.


Dzień Otwarty dla szkół

W „feralny” – bo trzynastego – piątek zorganizowaliśmy, jak zwykle z początkiem roku szkolnego specjalny dzień dla uczniów i przedszkolaków. W takim dniu, naszych najmłodszych gości chcemy przede wszystkim zapoznać z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowywania się w pociągu i na terenach kolejowych, a dopiero w dalszej kolejności opowiadać o pięknej tradycji dróg żelaznych.

W tym roku z naszej oferty skorzystali uczniowie ze skierniewickich szkół podstawowych nr 2 i nr 4, ze skierniewickiego przedszkola „Plastuś” oraz z przedszkola i szkoły podstawowej w Lnisnie. Ogółem odwiedziło parowozownię ponad trzystu najmłodszych adeptów nauki.

Dzień otwarty dla szkół 2013, przewodnicy Dzień otwarty dla szkół 2013, wystawa USRK Dzień otwarty dla szkół 2013

Dla utrwalenia przekazanych wiadomości o bezpieczeństwie na kolei, dzieci otrzymały ulotki wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach akcji „Bezpieczny przejazd”.

Nasi goście, przy okazji, obejrzeli wystawy, zapoznali się z podstawowymi informacjami o parowych lokomotywach i urządzeniach do ich obsługi. Wiedza ta od razu mogła zostać spożytkowana – każda klasa dostała swoją część betonowego placu do pokrycia kredowymi rysunkami. Tego dnia parowozownia wzbogaciła się o dziesiątki nowych, interesujących i kolorowych parowozów i wagonów. Często o przemyślnej, niespotykanej dotąd konstrukcji…


Konferencja naukowa „Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji”

Konferencja naukowa Technika i nauka w muzeum

W dniach 9-11 września na zaproszenie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji naukowejTechnika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji”. Współorganizatorami konferencji byli Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Problematyka referatów i prezentacji obejmowała szeroki wachlarz zagadnień związanych z gromadzeniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów zabytkowych urządzeń technicznych – zarówno w placówkach muzealnych, jak i tzw. paramuzealnych, do jakich zalicza się Parowozownia Skierniewice. Trzydniowe zajęcia były podzielone na 12 sesji i podsesji tematycznych:

  • Turystyka industrialna – perspektywy rozwoju i zagrożenia.
  • Turystyka industrialna – międzynarodowe perspektywy rozwoju i zagrożenia. Zarządzanie dziedzictwem industrialnym.
  • Sposoby i formy prezentacji.
  • Metodologia oraz metodyka tworzenia kolekcji i wystawiennictwa technicznego i naukowego.
  • Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze. Współczesna architektura muzealna.
  • Problematyka konserwatorska dziedzictwa industrialnego. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka podejmowanych działań.
  • Finansowanie dziedzictwa industrialnego.
  • Nowe technologie i rozwiązania wystawiennicze. Eksperymentatoria i interakcja – jako szczególne miejsca i formy prezentacji dziedzictwa naukowo-technicznego.
  • Dobre praktyki – przykłady wystaw technicznych i naukowych.
  • Zakres i formy edukacji technicznej i naukowej.

Prelegenci reprezentowali różnorodne instytucje muzealne (lotnicze, morskie, motoryzacyjne, kolejowe, archeologiczne, górnicze i z innych dziedzin przemysłu) oraz placówki naukowe, jednostki sektora publicznego i sferę biznesu, zajmującą się w praktyce projektowaniem i wykonywaniem ekspozycji multimedialnych.

Przedstawiciele PSMK wygłosili dwa referaty: Judyta Kurowska-Ciechańska zaprezentowała „Rewitalizację i adaptację na cele muzealne obiektów kolejowych na przykładzie Parowozowni Skierniewice”, a Michał Jerczyński przedstawił zagadnienie „Gromadzenia, konserwacji i ekspozycji historycznego taboru i urządzeń kolejowych – porównanie dotychczasowych doświadczeń krajowych”. Parowozownia Skierniewice jako tak znaczna placówka prowadzona społecznie wzbudziła bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji.

Oprócz zajęć teoretycznych (referaty i prezentacje, dyskusje) w ramach jednej z sesji odbył się również wyjazd studyjny do „Exploseum” – nowego oddziału Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, powstałego we fragmencie kompleksu dawnej fabryki Dynamit Aktien-Gesellschaft Bromberg, gdzie zapoznaliśmy się z praktycznie z pewnymi aspektami adaptacji obiektów poprzemysłowych na cele muzealne i aranżacji ekspozycji. Zwiedziliśmy też poszczególne obiekty i ekspozycje Muzeum Okręgowego w centrum Starego Miasta.

Wokół poruszonych tematów rozwinęła się dyskusja, w której dominowały problemy równowagi między tradycyjnymi formami prezentacji zbiorów a wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowych, efektywności poszczególnych form edukacji prowadzonej przez muzea, granic między zabawą a nauką, misji muzeów.

Udział w konferencji umożliwił nam włączenie się do tej dyskusji, zapoznanie się z aktualnymi tendencjami i praktyką, nawiązanie interesujących kontaktów z przedstawicielami różnych muzeów technicznych oraz zdobycie wiedzy, którą będziemy mogli wykorzystać w kolejnym sezonie turystycznym w Parowozowni.

Udział w spotkaniu muzealników i naukowców właśnie w Bydgoszczy był dla nas o tyle symboliczny, że to właśnie w muzeum w Wenecji (będącym wówczas Oddziałem Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy) i na Żnińskiej Kolei Powiatowej rozpoczęła się integracja środowiska miłośników kolei w Polsce i zawiązała się inicjatywa powołania Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Serdecznie dziękujemy Organizatorom konferencji za zaproszenie!


Kolejny etap remontu dachu zakończony

Na początku września złożyliśmy niezbędne sprawozdania z otrzymanych dotacji na kontynuację remontu dachu hali wachlarzowej. Prace trwały całe wakacje i objęły tzw. połać zewnętrzną dachu od stanowiska 10 do 15 o łącznej powierzchni 668 m2. Remont polegał na rozbiórce pozostałości starego, zniszczonego pokrycia (papa, deskowanie i krokwie) dachu, a następnie montażu na dotychczasowej konstrukcji stalowej krokwi i deskowania pełnego, położeniu dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wykonaniu obróbek blacharskich i niezbędnych prac murarskich. Remont nie wprowadził zmian w kształcie, układzie przestrzennym oraz w konstrukcji dachu oraz innych elementach hali wachlarzowej. Odbioru robót dokonał Wojewódzki Konserwator Zabytków (30 sierpnia).

Dach po remoncie Parowóz Śląsk pod wyremontowanym dachem

Przeprowadzone prace pozwoliły wydłużyć trasę zwiedzania o kolejne fragmenty hali i zgromadzone w niej eksponaty, o czym można było się przekonać w trakcie dwóch ostatnich Dni Otwartych.

Tegoroczne roboty zostały sfinansowane z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotacja 50 000 zł), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi (45 000 zł) i odpisów 1% podatku dochodowego, za które bardzo dziękujemy.


Piąty Dzień Otwarty i „Wieczór w Parowozowni”

 

Piąty w tym roku Dzień Otwarty i „Wieczór w Parowozowni” przyciągnęły ponad 200 osób. Szczególnie licznie Parowozownię Skierniewice odwiedziły dzieci, które miały niepowtarzalną okazję dotknąć prawdziwy parowóz w skali 1:1.

V Dzień Otwarty 2013, dzieci przy Ty51-1   V Dzień Otwarty 2013, jarzębina

Poza tym nasi goście zwiedzili wystawy stałe (zabytkowy tabor kolejowy, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia do obsługi parowozów, halę maszyn) oraz czasowe (wystawę zdjęć „Historia w żelazie zaklęta” współfinansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wystawę poświęconą działalności Hipolita Cegielskiego). Ponadto turyści mieli możliwość skorzystania ze znacznie wydłużonej trasy zwiedzania wewnątrz hali wachlarzowej.

V Wieczór w Parowozowni 2013

Wieczorna oferta kulturalna tym razem była w całości poświęcona kolei. Zgromadzona publiczność wysłuchała kilku utworów z najnowszej antologiiLetni expres poetów” stanowiącej zbiór 300 wierszy oraz zdjęć ok. 70 autorów, którzy oddają to, czym jest dzisiaj kolej. Spotkanie literackie poprowadził Piotr Goszczycki. Następnie wprowadzeni w nostalgiczny klimat słuchacze zobaczyli jak trudna i odpowiedzialna jest praca maszynisty. Umożliwił to amatorski filmJeden dzień, jedna noc…”, którego autorem jest Marek Zienkowicz – członek PSMK.

Kolejna okazja do zwiedzania już 14 i 15 września (godz. 12.00-17.00). W trakcie tego wyjątkowego weekendu zapraszamy na trzy wydarzenia: Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, Europejskie Dni Dziedzictwa i Dni Transportu Publicznego. Na wszystkie imprezy wstęp wolny.


Nowa cegiełka

Pocztówka, OKl27-10

Jednym ze źródeł finansowania remontów zabytkowych obiektów Parowozowni i zgromadzonych w niej zbiorów jest zbiórka publiczna. Nasi Goście mogą wspomagać, zarówno datkami do skarbon i puszek kwestarskich, jak również poprzez zakup m.in. pocztówek-cegiełek za jedyne 2 zł. Staramy się, aby były one jak najbardziej interesujące, dlatego przygotowaliśmy na najbliższy Dzień Otwarty (7 września) niespodziankęwidokówkę przedstawiającą ostatnie dni planowej eksploatacji naszej lokomotywy parowej OKl27-10. Wykonane jesienią 1979 r. zdjęcie udostępnił Kol. Dariusz Krakowski.

Zapraszamy!


Piwiarka ma podłogę

Montaż podłogi w piwiarce

Na ten moment czekaliśmy od wielu, wielu tygodni pracowicie przygotowując kolejne elementy układanki, jakim jest niewątpliwie remont kapitalny każdego wagonu. W długi sierpniowy weekend po zakończeniu wielodniowych prac lakierniczych i mozolnego klejenia izolacji papowej, trafiły na swoje docelowe miejsce na ostoi piwiarki, uprzednio docięte deski ślepej podłogi. To umożliwiło także dopasowanie desek mających tworzyć zasadniczą podłogę wagonu. Ta niestety w ciągu najbliższych weekendów zostanie zdemontowana i zmagazynowana, tak by móc dalej prowadzić prace przy jej podwalinie oraz układaniu dolnej izolacji termicznej.


Narzędzia od sponsora

Narzędzia od firmy Profitechnik

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że 3 sierpnia do Parowozowni Skierniewice dotarł bardzo przydatny i potrzebny prezent – specjalistyczne narzędzia, które podarował naszemu stowarzyszeniu internetowy sklep narzędziowy www.profitechnik.pl. Otrzymaliśmy dwie ciężkie metalowe skrzynki zawierające po komplecie podstawowych narzędzi oraz dodatkowo dwa zestawy kluczy. Na zdjęciu Przewodniczący ZG PSMK przekazuje narzędzia naszemu wolontariuszowi Maćkowi, który od kilku miesięcy zajmuje się m.in. remontem parowozu Ol49-4, wagonu-piwiarki oraz obrotnicy.

Dziękujemy!


Czwarty Dzień Otwarty i „Wieczór w Parowozowni”

3553 – tyle dokładnie wynosi liczba osób, które zwiedziły Parowozownię Skierniewice w tym roku. W pierwszą sobotę sierpnia odbył się czwarty Dzień Otwarty, na który mimo upału przybyło aż 328 osób. Nasi goście zwiedzili wystawy stałe (zabytkowy tabor kolejowy, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia do obsługi parowozów, halę maszyn, kuźnię) oraz czasowe (wystawę zdjęć „Historia w żelazie zaklęta” współfinansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wystawę poświęconą działalności Hipolita Cegielskiego).

4. Dzień Otwarty 2013 4. Dzień Otwarty 2013, wywiad

Ponadto turyści mieli możliwość skorzystania ze znacznie wydłużonej trasy zwiedzania wewnątrz hali wachlarzowej. Było to możliwe dzięki uzyskanym dotacjom (50 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 45 000 zł z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi), a także odpisom z 1% podatku dochodowego, za które bardzo dziękujemy.

Miło nam poinformować, że gościliśmy także ekipę z TVP Łódź – zapraszamy do obejrzenia materiału.

4. Wieczór w Parowozowni 2013

Z wieczornej oferty kulturalnej przygotowanej przez grupę artystyczną Banana Perwers skorzystało 87 osób. Zgromadzona publiczność zobaczyła spektakl „Lis Filozof” wg Mrożka, czyli moralne rozterki psychopatycznego mordercy oraz inscenizację wierszy Gałczyńskiego „Ina Kokaina”, a na zakończenie wysłuchała piosenki aktorskiej.

Kolejne zwiedzanie i „Wieczór w Parowozowni” już za miesiąc – 7 września. Najbliższe sierpniowe weekendy poświęcimy na kontynuację remontu dachu oraz renowację naszych eksponatów. Serdecznie zapraszamy wolontariuszy chcących poznać tajniki czynnej ochrony zabytków kolejnictwa.


Wizyta miłośników kolei z Gery

Wizyta miłośników kolei z Gery

W środę, 24 lipca Parowozownię Skierniewice odwiedziła 5-osobowa grupa młodzieży niemieckiej z Gery – miasta partnerskiego Skierniewic. Przybyli goście – podobnie jak my – są entuzjastami historycznej kolei. Działają w ramach „Geraer Eisenbahnwelten”. W trakcie spotkania wymieniliśmy doświadczenia oraz umówiliśmy się na rewizytę, z której zdamy krótką relację.

Na zdjęciu prezentujemy najstarszy czynny wagon pasażerski w Polsce (1889 r.), a zarazem nasz „młodzieżowy” wagon – odrestaurowany w ramach unijnego programu „Młodzież w działaniu” (zadanie Warsztaty Edukacji Technicznej „Parowozownia Skierniewice”).