Konferencja naukowa „Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji”

Konferencja naukowa Technika i nauka w muzeum

W dniach 9-11 września na zaproszenie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji naukowejTechnika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji”. Współorganizatorami konferencji byli Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Problematyka referatów i prezentacji obejmowała szeroki wachlarz zagadnień związanych z gromadzeniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów zabytkowych urządzeń technicznych – zarówno w placówkach muzealnych, jak i tzw. paramuzealnych, do jakich zalicza się Parowozownia Skierniewice. Trzydniowe zajęcia były podzielone na 12 sesji i podsesji tematycznych:

  • Turystyka industrialna – perspektywy rozwoju i zagrożenia.
  • Turystyka industrialna – międzynarodowe perspektywy rozwoju i zagrożenia. Zarządzanie dziedzictwem industrialnym.
  • Sposoby i formy prezentacji.
  • Metodologia oraz metodyka tworzenia kolekcji i wystawiennictwa technicznego i naukowego.
  • Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze. Współczesna architektura muzealna.
  • Problematyka konserwatorska dziedzictwa industrialnego. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka podejmowanych działań.
  • Finansowanie dziedzictwa industrialnego.
  • Nowe technologie i rozwiązania wystawiennicze. Eksperymentatoria i interakcja – jako szczególne miejsca i formy prezentacji dziedzictwa naukowo-technicznego.
  • Dobre praktyki – przykłady wystaw technicznych i naukowych.
  • Zakres i formy edukacji technicznej i naukowej.

Prelegenci reprezentowali różnorodne instytucje muzealne (lotnicze, morskie, motoryzacyjne, kolejowe, archeologiczne, górnicze i z innych dziedzin przemysłu) oraz placówki naukowe, jednostki sektora publicznego i sferę biznesu, zajmującą się w praktyce projektowaniem i wykonywaniem ekspozycji multimedialnych.

Przedstawiciele PSMK wygłosili dwa referaty: Judyta Kurowska-Ciechańska zaprezentowała „Rewitalizację i adaptację na cele muzealne obiektów kolejowych na przykładzie Parowozowni Skierniewice”, a Michał Jerczyński przedstawił zagadnienie „Gromadzenia, konserwacji i ekspozycji historycznego taboru i urządzeń kolejowych – porównanie dotychczasowych doświadczeń krajowych”. Parowozownia Skierniewice jako tak znaczna placówka prowadzona społecznie wzbudziła bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji.

Oprócz zajęć teoretycznych (referaty i prezentacje, dyskusje) w ramach jednej z sesji odbył się również wyjazd studyjny do „Exploseum” – nowego oddziału Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, powstałego we fragmencie kompleksu dawnej fabryki Dynamit Aktien-Gesellschaft Bromberg, gdzie zapoznaliśmy się z praktycznie z pewnymi aspektami adaptacji obiektów poprzemysłowych na cele muzealne i aranżacji ekspozycji. Zwiedziliśmy też poszczególne obiekty i ekspozycje Muzeum Okręgowego w centrum Starego Miasta.

Wokół poruszonych tematów rozwinęła się dyskusja, w której dominowały problemy równowagi między tradycyjnymi formami prezentacji zbiorów a wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowych, efektywności poszczególnych form edukacji prowadzonej przez muzea, granic między zabawą a nauką, misji muzeów.

Udział w konferencji umożliwił nam włączenie się do tej dyskusji, zapoznanie się z aktualnymi tendencjami i praktyką, nawiązanie interesujących kontaktów z przedstawicielami różnych muzeów technicznych oraz zdobycie wiedzy, którą będziemy mogli wykorzystać w kolejnym sezonie turystycznym w Parowozowni.

Udział w spotkaniu muzealników i naukowców właśnie w Bydgoszczy był dla nas o tyle symboliczny, że to właśnie w muzeum w Wenecji (będącym wówczas Oddziałem Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy) i na Żnińskiej Kolei Powiatowej rozpoczęła się integracja środowiska miłośników kolei w Polsce i zawiązała się inicjatywa powołania Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Serdecznie dziękujemy Organizatorom konferencji za zaproszenie!

Na górę strony