Zakończenie prac przy obrotnicy

W pierwszych dniach wakacji została zakończona przewidziana na ten rok wymiana podkładów pod dwoma tokami szynowymi po których porusza się obrotnica. Warto podkreślić, że finansowany ze środków Urzędu Miasta Skierniewice projekt został zrealizowany ze znaczącym wyprzedzeniem.


Zakończenie montażu ścian wagonu „Steinfurt”

Steinfurt z kompletnymi ścianami

Grupa osób biorących udział w Warsztatach Edukacji Technicznej zakończyła montaż ścian bocznych w wagonie Steinfurt. Uprzednio dopasowane, zapokostowane i polakierowane deski (w sumie 104 elementy) zostały ułożone na odpowiednich połaciach ścian i po solidnym rozparciu przykręcone śrubami klamrowymi do stalowych słupków konstrukcji. Efekt tej ciężkiej pracy mogliśmy podziwiać dopiero nazajutrz – aby móc napawać się widokiem coraz wyraźniej rysującej się archaicznej sylwetki, wagon wystawiliśmy przed halę wachlarzową. Pojazd wzbudzał wcale niemały podziw maszynistów i podróżnych z pociągów mijających skierniewicką szopę.

W ten weekend ukończono również prace przy elementach hamulca ręcznego, co w pełni sprawny podzespół pozwoliło ostatecznie zamontować na jednym z pomostów. Do malowania przygotowano także sufit pojazdu.