Jak przekazać nam 1,5% ??

1-5_procent_cmyk W związku ze zmianami w sposobie sporządzania popularnych PIT-ów i przeniesienia ich na specjalną platformę w serwisie podatki.gov.pl przedstawiamy skróconą informację jak najprościej przekazać 1,5% na rzecz skierniewickiej Parowozowni. Należy tu na wspomnianej stronie wybrać Twój e-PIT. Do systemu uwierzytelniamy się za pomocą danych takich jak PESEL (albo: NIP i data urodzenia), kwota przychodu z deklaracji za rok 2017, kwoty przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 r. lub też profilu zaufanego.

Informacja dotycząca przekazywania 1% na rzecz OPP znajduje się na głównym ekranie usługi e-PIT-u. Warto nadmienić, że automatycznie wskazana tam jest ona ta OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Państwa 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%, według informacji z ubiegłego roku. Można edytować te dane. Ponadto Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

W przypadku przekazywania 1,5% pierwszy raz należy:

  • wybrać z wykazu numer KRS PSMK 0000216091;
  • wskazać cel szczegółowy (fakultatywnie);
  • zaznaczyć zgodę (fakultatywnie)) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku.

Jeśli chce się zmienić inną OPP na nas należy:

  • wybrać opcję „Zmieniam organizację”;
  • wybrać z wykazu numer KRS PSMK 0000216091;
  • wskazać cel szczegółowy (fakultatywnie);
  • zatwierdzić tę zmianę.
Na górę strony