Prace przy wagonie-piwiarce

Zmierza do końca pierwszy etap prac remontowych przy wagonie-piwiarce. Drewniane oszalowanie i konstrukcja ścian, podsufitki i podłogi zostało w całości rozebrane. Zdjęto także resory, aby uchronić wrażliwe wewnętrzne powierzchnie piór przed nabiciem się piasku przy planowanym ciśnieniowym oczyszczaniu szkieletu konstrukcji. Wagon wytoczono z hali głównej na zewnątrz, bowiem przed dalszymi pracami konieczne jest uporządkowanie stanowiska pracy i sprzątnięcie kawałków zdjętej piankowej izolacji termicznej.

Wagon piwiarka po demontażu ścian Wagon piwiarka, manewry

Korzystając z lepszego niż wewnątrz hali, dziennego światła łatwiej jest także dokonać poszukiwań resztek zachowanych dawnych oznaczeń pojazdu. Mamy nadzieję odtworzyć nieznane jeszcze elementy historii tak interesującego wagonu. Przy okazji poddamy ocenie stan zachowania elementów konstrukcji i ustalimy zakres niezbędnych prac ślusarskich.

Na górę strony