„Wiedenka” w „Mówią Wieki”

mac582a-mc3b3wic485-wieki-08-2020-okc582adka W sierpniu ukazał się tematyczny numer Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” poświęcony w dużej mierze historii Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a w nim kilka artykułów autorstwa członków PSMK – uznanych specjalistów w dziedzinie historii kolejnictwa – powstałych z okazji 175-lecia tej kolei.

Andrzej Paszke we wprowadzającym rozpoczynającym cykl tekście opisuje jak powstawała „Wiedenka”, a Paweł Mierosławski w artykule „Od »Warszawy« do hanowerki. Kilka słów o parowozach DŻWW” skupia się na taborze trakcyjnym szacownej Jubilatki. Architektura budynków kolejowych kolei warszawsko-wiedeńskiej stanowi natomiast przedmiot dociekań dra Michała Jerczyńskiego. Marek Moczulski natomiast przybliża sylwetkę niezwykle ważnej dla powstania „Wiedenki” postaci Stanisława Wysockiego – jej projektanta i budowniczego. Profesor Zbigniew Tucholski zaś przybliża postać Edwarda Segeta – konstruktora urządzeń sygnalizacji kolejowej.

Na górę strony