Wagony dla Muzeum w Oświęcimiu

Za kilka dni przed obchodzoną 27 stycznia 60. rocznicą wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, na obozową rampę trafiły dwa zabytkowe kryte wagony towarowe. Mają one stanowić świadectwo upamiętniające tragedię więźniów – przede wszystkim Żydów – transportowanych na śmierć do obozu. Przybyłe do Oświęcimia wagony należą do grupy pojazdów wpisanych przez PSMK do rejestru zabytków w latach 1990-91. Pochodzą one ze zlikwidowanego ośrodka wczasów wagonowych w Szczawnie Zdroju.

Muzeum Oświęcimskie zwróciło się do PSMK jesienią ubiegłego roku o pomoc w wyborze lub wskazanie wagonów, które mogłyby stanąć na obozowej ekspozycji. Zaproponowaliśmy kilka pojazdów – w zamyśle przede wszystkim najlepiej odzwierciedlających gehennę ofiar całej Europy. W wyborze kierowaliśmy się także ideą ochronienia samych wagonów, stanowiących cenne zabytki kolejnictwa. Stąd zainteresowaliśmy Muzeum Oświęcimskie także wagonami oczekującymi ochrony na bocznych torach stacji w Jaworzynie Śląskiej. Wybrane i zakupione w PKP do Muzeum Oświęcimskiego (za symboliczną kwotę) wagony doraźnie naprawiono na miejscu w Jaworzynie i przetransportowano platformami samochodowymi na koszt fundacji z Francji. Cieszymy się, że dwa z objętych niegdyś dzięki PSMK formalną ochroną pojazdów, nareszcie znalazły godnego właściciela.

O wagonach zamieściła artykuł „Rzeczpospolita”

Na górę strony