Stare Powązki

Grób Stanisława Wysockiego, Powązki 2008

W piątek, 13 czerwca br. na Starych Powązkach w Warszawie – jak każdego roku od ponad dwudziestu lat – członkowie Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei spotkali się przy grobie Stanisława Wysockiego (1805-1868). W ten sposób – zapalając znicz, składając kwiaty – uczcili pamięć projektanta i budowniczego królowej polskich dróg żelaznych, kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Otwarto ją 14 czerwca 1845 r.

Na górę strony