Spotkanie przy grobie Stanisława Wysockiego

W deszczowy poniedziałek, 14 czerwca br., już 23 raz spotkaliśmy się przy grobie inż. Stanisława Wysockiego na Starych Powązkach. PSMK organizuje te spotkania od 1988 r., a kolejna rocznica uruchomienia pierwszego odcinka kolei Warszawsko-Wiedeńskiej staje się okazją do refleksji o początkach kolei w naszym kraju. Jest także sposobnością do przypomnienia sylwetki projektanta i budowniczego „wiedenki” i uczczenia jego pamięci. W tym roku było uroczyście. Na spotkanie, które poprowadził Marek Moczulski, przybyły poczty sztandarowe z Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, warszawskiej „Kolejówki” (szkoły która nosi im. inż. Stanisława Wysockiego), Straży Ochrony Kolei, NSZZ „Solidarność” Intercity.

Wizyta przy grobie Stanisława Wysockiego Wizyta przy grobie Stanisława Wysockiego

Była też delegacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej w historycznych, przedwojennych mundurach. W mundurach współczesnych przyszły koleżanki z PKP PLK S.A. Stawili się mieszkańcy Warszawy oraz członkowie PSMK, koleżanki i koledzy z Ostrowa Wlkp., Częstochowy i Bydgoszczy. Po przypomnieniu sylwetki Stanisława Wysockiego, odmówiono modlitwę, a na grobie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Wizyta przy grobie Stanisława Reymonta

Odwiedzono również grób noblisty – Władysława Stanisława Reymonta. W grudniu br. będzie 85. rocznica śmierci pisarza. Warto przypomnieć, że autor „Chłopów” przez cztery lata był kolejarzem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Swoje doświadczenia z tamtego czasu zawarł w kilku nowelach i powieściach. Zastanawiające, że polscy kolejarze tak rzadko przypominają sobie o postaci swojego wielkiego kolegi.

Tego samego dnia, w gmachu Centrali PKP PLK S.A. przy ul. Targowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu przygotowanego na 165. rocznicę kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Paweł Mierosławski opowiadał o mundurach kolejowych. Przypomniał ich funkcje, czasy kiedy je wprowadzano i zaszłości historyczne, które determinowały powstawanie wzoru polskiego munduru kolejowego. Następnie omówił różne wzory, ich krój oraz rodzaje i kolory materiałów, z których były szyte.

Opowieść była wsparta pokazem poszczególnych wzorów. Pomocą w wykładzie były mundury, z różnych okresów, w których z wielu stron kraju przyjechali na wykład ich właściciele. Także prelegent wystąpił w historycznym stroju. Okazuje się, że historia polskiego munduru kolejowego jest bardzo bogata chociaż mało poznana. Z zainteresowania ponad czterdziestu słuchaczy, którzy przybyli na spotkanie można wywnioskować, że warto tę wiedzę popularyzować.

Współorganizatorem obu spotkań były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(ipa)

Na górę strony