Pt47-50 – gość w Parowozowni Skierniewice

W niedzielę 8 października 2006 r. na skierniewickiej stacji pojawił się niecodzienny transport – ciągnięty przez elektrowóz 3E-001 z PTKiGK Zabrze parowóz Pt47-50. Tym razem transport jednak nie był przeznaczony dla nas – swój eksponat na trasie z Siedlec do Pyskowic konwojowali koledzy z Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów. Krótki postój koło obrotnicy Parowozowni Skierniewice umożliwił tylko przekazanie potrzebnego na dalszej, wielokilometrowej trasie, oleju do smarowania łożysk.

3E-001 + Pt47-50 Pt47-50

Na górę strony