Prace przy rozjazdach

Remont rozjazdu

W lipcu, korzystając z pomocy zaprzyjaźnionej firmy przeprowadziliśmy całkowitą wymianę podrozjezdnic w jedynym na terenie Parowozowni rozjeździe angielskim. Przy okazji uzyskał on także nową, wolną od zanieczyszczeń podsypkę tłuczniową (stara podsypka była bardzo zanieczyszczona leszem i ziemią). Został także podbity i wypoziomowany.

Remont rozjazdu

Leżący w torach Parowozowni rozjazd jest bardzo ciekawy. Należy on do znormalizowanego, polskiego typu S wg krajowych norm z przed 1939 roku, odpowiednika powojennego typu S42. Nasz „anglik” pochodzi z Huty Piłsudski (fragment oznaczeń producenta można zauważyć na niektórych elementach stalowych) a wykonano go w okresie po roku 1935.

Na górę strony