Ls60-336

W sobotę 28 października 2006 r. mieszkańcom Skierniewic ukazał się niecodzienny widok – przewożona na samochodowej lawecie ulicami budzącego się miasta mała lokomotywa spalinowa. Trasą prowadzącą z ulicy Sobieskiego do Parowozowni transportowany był nasz najnowszy eksponat, maszyna Ls60-336 podarowana przez skierniewickiego producenta profili z PCV firmę „Veka Polska” sp. z o. o. Jest to ostatnia z lokomotyw jakie pracowały niegdyś na bocznicach grodu nad Łupią. Starania o nią podjęliśmy półtora roku temu jeszcze u jej poprzedniego właściciela. Niestety, nim trafiła ona w ręce naszego dobroczyńcy, została pozostawiona w nieogrzewanych pomieszczeniach z niespuszczoną z układu chłodzenia wodą, co spowodowało pęknięcie bloku silnika. Ta sytuacja sprawiła, że poszukujemy nowego „motoru” serii S324HL produkowanego niegdyś przez andrychowską Wytwórnię Silników Wysokoprężnych.

Ls60-336, dźwig Ls60-336


Nowe stanowisko postojowe w hali wachlarzowej

Nowa brama wjazdowa hali głównej

Wszystko wskazuje na to, że już w bardzo realnej przyszłości Parowozownia zyska jedno, dodatkowe stanowisko w hali wachlarzowej. Poprzedni gospodarz obiektu zamurował je tworząc w tym miejscu warsztat wykonujący osprzęt do prac przy elektryfikacji linii kolejowych. Dla nas ważne jest bezpieczne miejsce do przechowywania eksponatów stąd konieczność przywrócenia stanu pierwotnego. Zresztą odbudowa stanowiska nr 12 zbiega się z zaleceniem konserwatorskim z 1992 r. postulującym powrót hali wachlarzowej do stanu z końca lat sześćdziesiątych XX w.

W niedzielę, 15 października 2006 r. po długich pracach przygotowawczych (wykonanie ram i zawiasów, dopasowywanie poszycia blaszanego, gruntowanie i malowanie) wrota nowego stanowiska zostały przyspawane do zawiasów. Teraz pozostały tylko prace wykończeniowe oraz rozbicie niepotrzebnego muru, żeby na stanowisko nr 12 można było wprowadzić pojazdy oczekujące na miejsce pod dachem. W ten sposób zakończymy najważniejsze zadanie z tegorocznych prac renowacyjnych na terenie Parowozowni.

Ponieważ zadanie jest wspomagane z funduszy publicznych, to utrzymanie preliminarza wydatków i dotrzymanie harmonogramu prac jest niezwykle ważne. Zawieszenie wrót we wcześniej ustalonym terminie nie tylko otworzyło dalszy front robót, ale także potwierdziło, że zadanie zostanie wykonane na czas.


Spotkania w Muzeum Techniki

Wraz z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, Polskim Komitetem Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH oraz Muzeum Techniki NOT serdecznie zapraszamy w październikowe soboty na prezentacje pt. „To też są zabytki. Dziedzictwo przemysłowe w Polsce” dotyczące dziedzictwa kultury technicznej, w tym także kolei. Odbywać się one będą w sali konferencyjnej warszawskiego Muzeum Techniki mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki. Szczegółowy program znajduje się tutaj.


Pt47-50 – gość w Parowozowni Skierniewice

W niedzielę 8 października 2006 r. na skierniewickiej stacji pojawił się niecodzienny transport – ciągnięty przez elektrowóz 3E-001 z PTKiGK Zabrze parowóz Pt47-50. Tym razem transport jednak nie był przeznaczony dla nas – swój eksponat na trasie z Siedlec do Pyskowic konwojowali koledzy z Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów. Krótki postój koło obrotnicy Parowozowni Skierniewice umożliwił tylko przekazanie potrzebnego na dalszej, wielokilometrowej trasie, oleju do smarowania łożysk.

3E-001 + Pt47-50 Pt47-50


Gościmy uczniów szkół podstawowych

Dzień otwarty dla szkół

Na trwałe do kalendarza imprez w Parowozowni wchodzą spotkania z dziećmi ze szkół podstawowych w Skierniewicach. W środę 4 października 2006 r. gościliśmy uczniów sześciu klas ze szkół nr 4 i nr 9. Nie obyło się bez zwiedzania kolekcji wagonów i lokomotyw, kiedy to dzieci z bliska mogły się przekonać, jakie są rzeczywiste rozmiary taboru kolejowego. Osobna część spotkania została poświęcona bezpieczeństwu na kolei, także na przejazdach kolejowych – tu niezwykle przydatne okazały się pomoce dydaktyczne przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nadzwyczajny Dzień OtwartyRelacja z wydarzenia