Nadzwyczajny Dzień Otwarty

W zeszłym roku, we wrześniu szkoła nr 4 w Skierniewicach zwróciła się do PSMK z propozycją zorganizowania lekcji o kolei, które byłyby poprowadzone na terenie zabytkowej parowozowni. Temat podjęliśmy i zajęcia z dziećmi szkolnymi rozpoczynały obchody 160. lecia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Skierniewicach. W tym roku, 4 października na lekcjach o starej kolei znowu gościliśmy młodych Skierniewiczan. Odwiedziły nas klasy II i III ze szkół nr 4 i nr 9.

W czasie spotkania opowiadaliśmy naszej zabytkowej Parowozowni, o parowozach, o podróżach w dawnych wagonach, a także o starych maszynach przy których pomocy naprawiano kiedyś pojazdy kolejowe… Młodzi goście reagowali żywo a ich wyobraźnia podsuwała mnóstwo pytań, na które cierpliwie odpowiadaliśmy.

Osobnym tematem, który uznaliśmy za potrzebny, była sprawa bezpieczeństwa na kolei – zachowanie się na peronie, w czasie podróży pociągiem oraz bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowych… Warto dodać, że w ubiegłym roku, dzieci z klas pierwszych były na wycieczce na skierniewickim dworcu. Poznały pracę kas biletowych, dowiedziały się gdzie wisi rozkład jazdy i czym zajmuje się dyżurna ruchu na peronie…

Takie „kolejowe” lekcje w plenerze uważamy za potrzebne, bo przecież dzisiejsi uczniowie za kilka lat będą najpierw zdobywali karty rowerowe, a trochę później zaczną samodzielnie podróżować koleją albo wsiądą do samochodu ze świeżo zdobytym prawem jazdy. Czego Jaś się nauczy za młodu… W czasie spotkania bardzo przydatne okazały się pomoce dydaktyczne przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ciągu „uczniowskiego”, nadzwyczajnego dnia otwartego odwiedziło nas łącznie 182 osoby (uczniów i nauczycieli). Współpracę ze szkołami uważamy za ważną a tradycję takich spotkań chcielibyśmy kontynuować.

Na górę strony