Media o nas

1999

Love me tendero działalnoci PSMK w Parowozowni Skierniewice
(Informator Tygodniowy Skierniewic, 7/1999)
Ciuch, ciuch, ciucho procesie przejmowania przez PSMK obiektów Parowozowni Skierniewice
(Informator Tygodniowy Skierniewic, 18 lutego 1999 r.)

1997

Ballada kolejowa (1)wspomnienia pana Andrzeja Szadkowskiego o latach świetności Parowozowni PKP Skierniewice
(Informator Tygodniowy Skierniewic, nr 48, 7/97)
Na ratuneko udziale PSMK we wpisaniu do rejestru zabytków Bieszczadzkiej Kolei Leśnej
(Nowe Sygnały, 41/97)
Spotkania z Wittfeldemwspomnienia o „Wittfeldach” przy okazji wizyty pojazdu PSMK w Częstochowie
(Nowe Sygnały, 3/97)

1996

Na „Wiedence” o uczestnictwie należącego do PSMK akumulatorowego wagonu motorowego „Wittfeld” na obchodach 150-lecia kolei w Piotrkowie Tryb.
(Nowe Sygnały 51-52/96)
Ogólnopolski Rajd Zabytków Technikiartykuły o współorganizowanym przez PSMK Ogólnopolskim Rajdzie Zabytków Techniki
(Nowe Sygnały 23/96)
Po drogach i w powietrzuo współorganizowanym przez PSMK Ogólnopolskim Rajdzie Zabytków Techniki
(Gazeta Stołeczna, 05.1996 r.)
„Krówsko” na torzeo stanowiącym własnoć PSMK wagonie akumulatorowym „Wittfeld”
(Kurier PKP, marzec 1996 r.)

1995

Na dworcu i w salonacho współorganizowanym przez PSMK seminarium dla konserwatorów zabytków
(Nowe Sygnały, październik 1995 r.)
Die Preussen kommeno uczestnictwie będącego własnością PSMK „Wittfelda” w obchodach 150-lecia kolei w Polsce
(Modelleisenbahner, ?/1995)
Bahnjubel in Poleno uczestnictwie będącego własnocią PSMK „Wittfelda” w obchodach 150-lecia kolei w Polsce
(Eisenbahn Magazin, 8/1995)

1994

„Lasem” w ełckie lasyo użyczeniu przez PSMK na Ełcką Kolej Dojazdową czynnego parowozu „Las”
(Życie Warszawy, 12 lipca 1994 r.)
Wsiąść do Nord Expressuo zauroczeniu członków PSMK starą koleją
(Kulisy, 11 lutego 1994 r.)

1993

Miłość do starych parowozówo zaangażowaniu PSMK w tworzenie Skansenu Lokomotyw Parowych w Jaworzynie Śląskiej
(Trybuna Wałbrzyska, 22 czerwca 1993 r.)

1991

Ostatnia przysługa o likwidacji Lokomotywowni PKP Skierniewice (Sygnały, nr 48, 28 listopada 1991 r.)

1990

Skierniewicka okaelkao znajdującym się w Parowozowni Skierniewice parowozie-pomniku OKl27-10
(Sygnały, nr 24, 14 czerwca 1990 r.)

1989

Czy kolej może być piękna?m. in. o działalnoci PSMK
(Sygnały, 2036/1989)

1986

Jest Stowarzyszenieo powstaniu PSMK i działaniach z tym związanych
(Sygnały, 45/1986)
Stowarzyszeniekomunikat o powstaniu PSMK i I Walnym, Założycielskim Zgromadzeniu Członków
(Sygnały, 43/1986)
Hobby: kolejo powstawaniu PSMK
(Młody Technik, 1986)
Na górę strony