Konkurs

Już w ubiegłym roku staraliśmy się, aby podczas organizowanych w Parowozowni imprez były obecne postacie w kolejarskich mundurach, aktualnych lub historycznych. Chcemy przez to podkreślać, że zawód kolejarza był i jest zajęciem specyficznym, odróżniającym się od innych.

W roku ubiegłym mieliśmy okazję pokazać naszym gościom historyczne mundury PKP z końca lat pięćdziesiątych i początku sześćdziesiątych. Zawitali także do nas koledzy pokazujący dwie (dawniejszą i obecną) odmiany aktualnych ubiorów Kolei Mazowieckich. Odwiedzający Parowozownię w dniu 9 stycznia – tym razem – mogli zobaczyć sylwetkę kolejarza w mundurze PKP koloru marengo, stosowanym w okresie lat pięćdziesiątych.

Wszystkie pokazywane stroje pochodzą z prywatnych zbiorów członków Stowarzyszenia.

[SinglePic not found]

A teraz zapraszamy do konkursu. Prosimy odpowiedzieć na pytanie „Czy zamieszczone powyżej zdjęcie jest prawidłowo osadzone w realiach historycznych?”. Odpowiedzi twierdzące lub zaprzeczenia prosimy szczegółowo uzasadnić. Na merytorycznie uzasadnione odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym pmieroslawski@psmk.org.pl do końca stycznia 2011. Wśród osób, które nadeślą najlepiej umotywowane odpowiedzi wylosujemy książkę Marka Zienkowicza „1435 milimetrów”. Najciekawiej umotywowane odpowiedzi będziemy chcieli opublikować. Zapraszamy.

Na górę strony