Uwaga – członkowie PSMK

Zarząd Główny uchwałą dnia 11.12.2010 zwołał na dzień 29.01.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, którego posiedzenie ma być poświęcone przegłosowaniu kilku poprawek w statucie, wynikających ze zmiany obowiązujących aktów prawnych. Do wszystkich członków zwyczajnych PSMK rozesłane zostały imienne zawiadomienia – gdyby nie doszły – prosimy o kontakt: zarzad@psmk.org.pl

Na górę strony