Bramy wjazdowe

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zbiorów we wrześniu przystąpiliśmy do budowy dwu bram wjazdowych do zasieków Parowozowni. Bramy umieszczone zostaną na torze 57 i 59 w obrysie ścian zasieków od strony starego przejazdu. Bramy pozwolą na odgrodzenie tej części terenu „szopy” od sporego ruchu osób postronnych korzystających z nieczynnego przejazdu drogowego przy nastawni Sk B. Budowa bram jest pracochłonna, bowiem dążąc do zminimalizowania kosztów, musimy pozyskiwać materiał (kątowniki, słupy) z rozebranej jeszcze przez służby PKP części pomostów roboczych w hali wachlarzowej. Rozebrane pomosty nie były przewidziane przez nas do ponownego montażu – zbudowano je dla potrzeb wykonywanych przez dawną MD Skierniewice przebudów skasowanych, nowoczesnych wagonów pasażerskich na wagony pociągów sieciowych.

Na górę strony