Likwidacja złomowiska cd…

Od połowy kwietnia do końca lata „walczyliśmy” z pozostałościami dawnego złomowiska. Pięć obszernych, zbudowanych z szyn i betonowych płyt zasieków jeszcze do niedawna przedstawiało sobą nieciekawy wygląd. Przez kilka weekendów resztki pracowicie przebrano odzyskując złom a nawet i przydatne jeszcze elementy, załadowano i wywieziono przy użyciu kontenerów przedsiębiorstwa oczyszczania. Do końca września oczyszczono całkowicie cztery z pięciu zasieków. Z ostatniego wybrano odpadki i pozostawiono jeszcze, będące surowcem wtórnym wióry stalowe. Ogółem załadowano i usunięto trzy pełne kontenery czyli około piętnastu ton (!) śmieci.

Na górę strony