Tender 12C1-466 z Osowca

Tender 12C1-466

Jesienią ubiegłego roku otrzymaliśmy informację, że Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetarg pochodzący z początku XX wieku tender serii 12C1. Tender ten pracował przed II wojną światową przy parowozie Tp2. Przeznaczenie go do publicznej sprzedaży mogło wiązać się z zagrożeniem złomowaniem, co stanowiłoby niepowetowaną stratę dla historii kolejnictwa w Polsce – tym bardziej, że pojazd był przez wiele lat przechowywany w zamkniętej hali i utrzymywany we wzorowym stanie technicznym. Sprawą zainteresowaliśmy organy Wojska Polskiego oraz Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwatorowi złożyliśmy wniosek o ochronę prawną pojazdu oraz wykonaliśmy stosowną dokumentację konserwatorską. W dniu 11 kwietnia 2008 r., działając z urzędu na wniosek PSMK, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego tender 12C1-466 (tj. oznaczony jeszcze przedwojenną numeracją), znajdujący się na terenie Jednostki Wojskowej w Osowcu.

Zwróciliśmy uwagę na to, że nowo wpisany zabytek powinien być nadal (niezależnie od tego, kto będzie jego właścicielem) przechowywany w warunkach zabezpieczających go przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Na górę strony