Spotkanie świąteczno-noworoczne

Szlak kolejowy

W sobotę 28 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne dla członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Ponad 20 osób w miłej i koleżeńskiej atmosferze dzieliło się swoimi wspomnieniami z dawnych lat, jak również dyskutowało na temat przyszłości i kierunków rozwoju PSMK. Spotkanie miało miejsce w specjalnie na tę okazję przystrojonym pomieszczeniu w budynku dyspozytora. Inspiracją do ożywionych, kolejowych rozmów były wiszące na ścianach fotografie i wiersze autorstwa naszego kolegi Marka Zienkowicza.


Sygnalizator karzełkowy

Sygnalizator karzełkowy po piaskowaniu Sygnalizator karzełkowy przed renowacją

Trwające już od kilku tygodni niskie temperatury nie zatrzymały remontu sygnalizatora karzełkowego. Sygnalizator za czasów funkcjonowania lokomotywowni był elementem układu zabezpieczeń, jedynego w skierniewickiej szopie, kanału wyposażonego w sieć trakcyjną. Po demontażu, jeszcze przed zimą, został przewieziony do specjalistycznego zakładu, gdzie oczyszczono go z warstw farby i korozji oraz zabezpieczono podkładem nakładanym techniką proszkową. Obecnie w ogrzewanym i zabezpieczonym przed zimnem pomieszczeniu trwają prace malarskie.


Dotacje dla PSMK

Miło nam poinformować, że w styczniu złożyliśmy sprawozdania końcowe z realizacji projektów finansowanych przy udziale źródeł zewnętrznych. Łącznie w 2011 r. złożyliśmy pięć wniosków o dofinansowanie. Spośród pięciu złożonych wniosków o udzielenie dotacji cztery zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwie dotacje przyznano ze środków publicznych Urzędu Miasta Skierniewice (10 000,00 zł oraz 17 000,00 zł), a dwie ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (5000,00 zł i 1750,00 zł). Dotacje z Urzędu Miasta Skierniewice udzielono na realizację zadania publicznego „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego udzielono na realizację zadań „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego muzeum starej kolei” oraz „Rewitalizację i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – etap I wykonanie niezbędnej dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą Przybudówka Łowicka”. Otrzymane dotacje stanowiły największe źródło (ponad 1/3) przychodów naszego stowarzyszenia w 2011r. Dwa sprawozdania z realizacji zadań zostały już zaakceptowane.

Remont obrotnicy, nowe pomosty

Najbardziej pracochłonnym zadaniem okazała się Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozowni do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych. Dzięki dotacji przyznanej nam przez Urząd Miasta Skierniewice przeprowadziliśmy bardzo potrzebny etap remontu „serca” naszej parowozowni, czyli obrotnicy. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy blachy, dzięki którym udało się pokryć ok. 60% powierzchni pomostów obrotnicy. Konstrukcja mostu obrotowego jest dzięki temu zabezpieczona przed szkodliwym wpływem opadów atmosferycznych, a poruszanie się po pomostach jest przede wszystkim bezpieczniejsze.

Szkielet wagonu piwiarki po piaskowaniu

Kolejnym niezwykle ciekawym projektem było Odrestaurowanie zabytkowego „wagonu piwiarki”. Chcemy, aby odbudowany w pełni sprawny, 100-letni wagon poprzez przypomnienie tradycji wyrobu piwa w Skierniewickim Browarze Parowym Władysława Strakacza promował skierniewicki przemysł rolno-spożywczy i tradycje piwowarskie. Niestety, ze względu na ograniczone środki w 2011 r. wykonano tylko pierwszy etap remontu. Udało się nam zgromadzić potrzebne materiały i wykonać niezbędną dokumentację techniczną. Prace zaczęliśmy od rozbiórki pudła i przygotowania wagonu do piaskowania. Po odbiorze oczyszczonego i zabezpieczonego antykorozyjnie eksponatu przystąpiliśmy do napraw i rewizji poszczególnych elementów jego stalowej konstrukcji, układu biegowego i układu cięgłowo-zderznego. Kolejny etap odbudowy wymaga jeszcze szeregu prac, w tym pracochłonnego montażu dwuwarstwowego, izotermicznego poszycia wagonu (podłóg, ścian i sufitu). Umożliwi on również dopuszczenie pojazdu do ruchu i da możliwość jego pełnej prezentacji na wystawach poza Skierniewicami. Kontynuacja prac wymaga pozyskania znacznych środków, stąd mile widziane są darowizny na ten cel.

Wystawa USRK, semafor świetlny Wystawa 25 lat ochrony zabytków kolejnictwa

Zadanie Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego muzeum starej kolei umożliwiło poprawę warunków zwiedzania oraz wykonanie dwóch nowych wystaw. Na nasze zlecenie wykonano oznakowanie zewnętrzne ułatwiające dotarcie do Parowozowni i zamontowano je w porozumieniu z Urzędem Miasta Skierniewice. Przygotowano oznakowanie wewnętrzne ułatwiające poruszanie się po obiekcie, umieszczono plany sytuacyjne i regulaminy zwiedzania oraz zaprojektowano i wykonano według normy z 1906 roku tabliczki z nazwami poszczególnych części obiektu. Ponadto zakupiono materiały i otwarto dwie wystawy tematyczne przedstawiające 25 lat ochrony zabytków kolejnictwa w Polsce i historię urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Przybudówka łowicka

W ramach zadania publicznego Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – etap I wykonanie niezbędnej dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą Przybudówka Łowicka opracowano niezbędne dokumenty oraz uzyskano pozwolenie na remont. Umożliwiło to złożenie pod koniec listopada wniosku o dofinansowanie remontu (etapu robót) w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków. Zadanie również zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.


Literatura

Zimową porą, kiedy zmrok zapada szybko, wiele osób chcąc zapełnić czymś długi zimowy wieczór sięga po książkę i zagłębia się w świecie obrazów malowanych słowami. Pragniemy zapoczątkować nowy rok przedstawiając dwie pozycje książkowe bardzo mocno związane z naszym stowarzyszeniem, związane nie tylko treścią ale również osobami autorów.

Moczulski, Wojasiewicz: Stacya Stare Powązki

W Muzeum Kolejnictwa w Warszawie koniec 1984 r. i początek 1985 r. upływał pod znakiem energicznych przygotowań do obchodów 140. rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. (…) W tym czasie zaczęła się także moja przygoda ze Starymi Powązkami. Nie przypuszczałem wówczas, że rozmowa telefoniczna ze współpracującym z Muzeum Kolejnictwa miłośnikiem kolei z Lublina i sprowokowany nią spacer na warszawski cmentarz ukierunkuje moje działania na wiele lat. W rozmowie dotyczącej okolicznościowego folderu kolega wyraził przekonanie, że zbliżającą się rocznicę warto wykorzystać do spopularyzowania postaci Stanisława Wysockiego, projektanta i budowniczego „wiedenki”. Sugerował, by podjąć próbę odnalezienia jego grobu. Był zdania, że mogiła wybitnego inżyniera powinna się znajdować w najstarszej części nekropolii

Tak o początkach swojej współpracy opowiadają w książce „Stacya Stare Powązki” jej autorzy Marek Moczulski z Warszawy i Wiesław Wojasiewicz z Lublina – członkowie Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

„Stacya Stare Powązki” to efekt ponad dwudziestu pięciu lat pracy naszych kolegów – Marka w terenie, a Wiesława w archiwach i bibliotekach. Została napisana w hołdzie kolejarzom Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Zawiera informacje o 141 osobach pochowanych na tym właśnie cmentarzu, a związanych z „wiedenką”. Spacer szlakiem wspomnień i grobów kolejarzy uzupełniają – rozdział poświęcony historii „wiedenki” i refleksja kolegi Marka podsumowująca ćwierć wieku jego przygody ze Starymi Powązkami, w którym to czasie swój udział zaznaczyło także PSMK. Nasze stowarzyszenie organizowało spotkania 14 czerwca przy grobie Stanisława Wysockiego (1805-1848) – projektanta i budowniczego DŻWW, zapraszało na spacery szlakiem grobów kolejarzy 14 czerwca i 2 listopada, brało udział w spotkaniach 5 grudnia przy grobie Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925) – pracownika „wiedenki”, dwukrotnie uczestniczyło w kweście zaduszkowej Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Książka nie mogłaby być wydana gdyby nie wsparcie finansowe spółek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP CARGO S.A., którym za okazaną pomoc pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować. Miło nam również dodać, że autorzy książki zadbali o to, by była ona pierwszą publikacją wydaną przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, pozycja ta otwiera również obchody 25-lecia naszego Stowarzyszenia.

Piotr Goszczycki: Doba na Mazowszu

W styczniu ukazała się także, wydana przez wydawnictwo KOMOGRAF, „Doba na Mazowszu” autorstwa Piotra Goszczyckiego – również członka PSMK.

Piotr Goszczycki w swojej książce opisuje nie tylko historie podróży. Sięga głębiej w duszę i odkrywa co raz to inne karty, które bez reszty wciągają czytelnika w tę niezwykła podróż po Mazowszu.

Książka jest ciągiem zdarzeń i nieprzewidzianych zwrotów akcji. To tak, jak jazda pociągów powracających i odjeżdżających w różnych kierunkach. Dużo w niej spostrzeżeń, refleksji, propozycji. Jadąc od stacji do stacji czy też oczekując w poczekalniach i barach dworcowych na kolejne połączenie stworzył niepowtarzalny zbiór.


25 lat Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei

25 lat PSMK, logo

W 2012 roku Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei obchodzi swoje dwudziestopięciolecie.

Co prawda dopiero 9 października minie dokładnie 25 lat od wydania decyzji o zarejestrowaniu naszego stowarzyszenia, jednak osoby ciekawe historii PSMK już teraz zachęcamy do lektury tekstu autorstwa Andrzeja Paszke„Jak to się zaczęło”. Zachęcamy również do przejrzenia archiwum aktualności naszej strony internetowej, które już od 2001 roku pokazują najważniejsze wydarzenia z życia stowarzyszenia. O wszelkich imprezach i obchodach związanych z ćwierćwieczem PSMK będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.