Przygotowania do nowej ekspozycji

Remont pomieszczenia biurowego

W czerwcu rozpoczęliśmy przygotowania do utworzenia nowej wystawy stałej. Jednak zanim przystąpimy do ustawiania właściwych eksponatów należy odpowiednio przygotować miejsce ich ekspozycji. Fakt nasiąkania wodą jednej ze ścian pomieszczenia planowanego na nową ekspozycję, dotychczas dyskwalifikował je do użytkowania jako salę wystawową. Wiosną tego roku po rozbiórce części akumulatorni, której wadliwe wykonanie było bezpośrednią przyczyną ciągłego zawilgocenia ściany, rozpoczął się długotrwały proces osuszania muru. Wreszcie w połowie czerwca ruszyły prace związane z przystosowaniem dawnego biura do nowych – wystawienniczych celów. Po opróżnieniu pomieszczenia ze zgromadzonych w nim mebli biurowych przystąpiliśmy do skuwania odparzonego przez wilgoć tynku.

Jak widać do wstawienia pierwszych eksponatów jeszcze daleka droga jednak już teraz możemy zdradzić, że nowo organizowana wystawa będzie poświęcona łączności kolejowej – chcemy na niej zaprezentować między innymi elementy składające się na czynną kolejową centralę telefoniczną, a więc stanowiska telefonistek, stanowiska biura uszkodzeń, elementy biorące udział w komutacji – czyli w tworzeniu połączenia telefonicznego oraz elementy teletransmisji czyli łączności między centralami. Oprócz pokazania urządzeń centrali telefonicznej systemu Siemensa planujemy zaprezentować również nieco mniej rozpowszechnione na sieci PKP urządzenia centrali telefonicznej systemu Strowgera.

Na górę strony