Pracowity majowy weekend

Długi majowy weekend spędziliśmy niezwykle pracowicie. Przede wszystkim została uruchomiona szatnia „z prawdziwego zdarzenia” dla osób przyjeżdżających do Skierniewic i wykonujących prace na terenie Parowozowni. Dzięki temu luźniejszy stał się korytarz oraz pokoje w części socjalnej. Trwały także działania prowadzące do przywrócenia możliwości korzystania z bieżącej wody.

Przede wszystkim przez wolne dni prowadzone były prace przy renowacji taboru. Szlifowano i zabezpieczano antykorozyjne parowozy Ol49-4, TKp 6042 i oraz tender 12C1. Kontynując rewizję układu biegowego TKb 10672 wylano stopem łożyskowym dwie panewki osiowe. Konieczność ich przetoczenia stała się powodem do przywrócenia sprawności technicznej wytaczarki.

Na górę strony