Prace przy odbudowie „Piwiarki”

Cały czas trwają prace związane z odbudową wagonu piwiarki. Pojazd, po przybyciu z piaskowania, przez pewien czas oczekiwał na wolne stanowisko w hali głównej. Został tam wreszcie przetoczony i poddany robotom ślusarskim. Niezależnie od tego wykonano konieczne po piaskowaniu oczyszczenie i rewizję panwi osiowych oraz przygotowano do rewizji resory. Prace ślusarskie potrwają prawdopodobnie do połowy grudnia. Na potrzeby odbudowy, w specjalistycznym (sprawdzonym dostawami drewna do odbudowy wagonu IV klasy) zakładzie drzewnym zamówiono pełen asortyment potrzebnych desek i kantówek do odtworzenia pudła piwiarki. Odbudowę wagonu wspomaga dotacją celową Urząd miasta Skierniewice.

Na górę strony